15.4.2018

DISKURSSIANALYYSI

Nykytilanteessa pitäisi selkeästi nähdä se kokonaiskuva, että Venäjän ympärillä on saartorengas ja aloite tilanteen kiristämiselle Venäjän Euroopan välillä tulee aina VAKIINTUNEESTI vain yhdestä suunnasta. Tämä tilanne on ollut täysin selvä ja stabiili jo 10 vuotta. Kun todellinen voimavektori on koko ajan toispuoleinen, ei voida argumentoida niin, että jatkuvasti hyökkäyksen kohteena oleva levittää disinformaatiota, jos se vain ilmaisee oman kantansa. Ikään kuin hyökkäyksen kohteen puolustuskanta olisi samanarvoista disinformaatiota kuin hyökkääjän tuottama täysin vastuuton ALOITTEELLINEN disinformaatio.

Rakentava keskustelunäkökulma perustuu siis vakiintuneeseen tilanteeseen ja sen voimasuhteiden analysointiin. Analyysi ei voi tässä tilanteessa enää olla taktisen vanhentunut. On käytettävä tietoa, joka on nyt selvillä.

Tästä nykyhetken jännitesuhteesta irrallaan voidaan nähdä loputtomasti (laajemmasta kontekstistaan irrotettua tai kontekstissaan olevaa) kritisoitavaa Venäjässä, sen nykytilanteessa ja historiassa.

Nykytilanteessa, joka on kyseenalaistamattoman vakiintunut, Venäjän julkilausuttu intressi on vakauttaminen ja jonkun toisen intressi on vakauttamisen vastainen. Jos tämä ei ole tottaa, sitä pitää perustella jollain aivan muulla tavalla kuin sillä että "meillä on hallussamme salaista tiedustelutietoa, jota emme voi teille jakaa". Tämä "pimitetty tiedustelutieto"-argumentti toimii ehkä muutaman vuoden, mutta ei vuosikymmeniä.

Vakauttamisen vastainen intressi epävakauttaa Venäjää sisältä ja myös toisia valtioita sisältä. Jotta Venäjää voisi älyllisesti perustellen kritisoida, pitäisi ensin lopettaa älyllinen valhe tilanteesta sinänsä. Tilanne ei ole symmetrinen. Tilanteen käsitettävissä oleva motivaatiorakenne ei ole ilmeinen. Jos Venäjällä olisi motiivi epävakauden jatkumiseen, sen osoittaminen on hyvin vaikeaa. Päinvastaisen motiivin osoittaminen taas on hyvin helppoa: Venäjän luonnonvarat ja alueellinen läsnäolo.
 
Jos rakentavaan keskusteluun mielisi pyrkiä, pitäisi sanoutua analyyttisemmin irti epävakauttavista voimista. Pitäisi ilmaista referentiaalinen periaate ja toivottu maailman vakaustila. Pitää esittää millaista maailmaa tavoitellaan. Esimerkiksi onko se Orwell-maailma, vai jokin muu. Onko se sofioksaslainen ehdoton vaatimus: "maailman-ilman-Venäjää"? Jos tavoitemaailmankuva ei ole suorasukaisesti olemassaolevien valtioiden poistaminen maailmankartalta, täytyy pohtia valtioiden itsemääräämisoikeutta. Vähemmistökansoja ei kannata sekoittaa soppaan, koska pelurit ovat suuria vanhoja kolonialistisia imperiumeja, jotka eivät kuitenkaan oman eksistentiaalisen taistelunsa tiimellyksessä kunnioita mitään vähemmistökansoja, vaikka voisivatkin käyttää niillä pelailua hyväksi Venäjää vastaan.

Venäjää voi ja pitää kritisoida niistä virheistä ja toimista, jotka vastoin sen julkilausuttua intressiä ovat epävakauttavia. Tämä on diskurssianalyysiä.

Nyt Venäjää kritisoivat ihmiset eivät yleensä kritisoi epävakauttavia voimia tai Venäjän virheellisiä, epävakauttavia toimia, vaan Venäjää kaikesta, mistä sitä sattuu olemaan helppo syyttää. Tässä pelataan aina mielikuvilla ja syytökset ovat yleensä kontekstistaan irti, ja ne ovat yhtälailla tosiasioihin kuin propagandavalheisiin perustuvia. Syyttelijät ajavat nimenomaan agendaa eivätkä juuri kunnioita kriittistä älyä. Diskurssianalyysi paljastaa, että he eivät ole huolestuneita epävakauttavista voimista.

Tämä älyllisesti hankala tilanne, jonka pohjimmaisena ytimenä on trollaus, ei rehellinen ja vakava keskusteluote. Luullaan että tunteisiin vaikuttamalla voitaisiin saada jotain aikaan. Mutta sillä tavalla saadaan aikaan vain keskustelun lakkaaminen, ei missään nimessä mielipiteiden muutos. Mielipiteisiin voidaan vaikuttaa vain esittämällä todella tiukan objektiivinen ja monipuolinen analyysi tilanteesta, ilman pienintäkään tietojen valikoinnin tai salaamisen intressiä.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com