22.4.2018

FASISMIN AIKAKÄSITYS

Fasismi on ihmisen tietoisuuden sairaus, samanlainen sairaus kuin skitsofrenia tai masennus. Mutta fasisti kulkee vailla sairaudentuntoa. Fasismissa sairaudentunto ja yksilönvastuu on kollektivisoitua. Fasismi saa historiallisesti alkunsa ideologisista varmuuksista, mutta 1900-luvulla fasismia on tuottanut "tieteellinen varmuus". Vaikka luonto on meille pieninpien osatekijöidensä suhteen tutkimaton ja syvä, ihminen hybriksessään toisinaan pitää "tieteellistä maailmaankuvaansa" riittävänä sen arvioimiseen, mikä on luonnolle mahdollista ja mikä ei.
 
Castanedan kontekstissa fasismi näyttäytyy selkeänä ilmiönä. Fasismi on ehdotonta kokoomapisteen sijainnin määrittelyä ja vihamielistä suhtautumista pieninpäänkin siirtymään määritellystä ihanteesta. Fasismi on siis kollektiivisen kokoomapisteen fiksaamista.

On ehkä pieni yllätys, että tästä näkökulmasta Neuvostoliitto täyttää kaikin puolin kiistattomasti fasismin määritelmän.

Tämä on mahdoton ja sairaskin hahmotustapa, jos perimmäinen päämäärä on tietyn sijainnin ihanteellisenapitämisen ja säilyttämisen halu. Maailmanprosessi kun muuttaa kollektiivista kokoomapistettä vääjäämättä. Tulevaisuutta ei siinä mielessä voi ennustaa, että emme ole yksin keksimässä sitä. Tulevaisuuden keksimisen prosessiin osastuu rakentava ja tuhoava luovuus.

Olemme eläneet pitkään tuhoavan luovuuden aikakautta, jossa uuden edellytys on ollut vanhasta luopuminen. Näin ei välttämättä jatku enää historian loppupisteen tuollapuolen. Lineaarinen aikakäsitys kärpetyy.
 
Siksi konservatiivisuus ei voi perustua laiskaan 40-vuotta vanhojen maisemakuvien lämmitys- ja markkinointiprojektiin. Tällainen aikakäsitys on "liian lineaarinen" tai "liian syklinen".

Parempi tapa on hyväksyä väistämätön muutos. Mutta samalla lisätä tietoisuutta siitä mitä kokoomapiste ja sen muutos tarkoittavat. Loppupelissä se ei ole mitään graniitinraskasta, vaan höyhenenkevyttä: niin kuin jokainen masennuksesta parantunut todistaa.
 
Kokoomapisteen liikkuvuuden ymmärtämisellä voidaan saavuttaa dynaaminen kyky monien sijaintien -- ja myös halutun "menneen" sijainnin -- saavuttamiseen. Konservatiivisuus ihanteellisessa muodossa ei perustu muiden mahdollisuuksien kieltämiselle, eikä myöskään lineaarisen aikakäsityksen kieltämiselle. Eikä kokoomapisteen olemuksen ymmärtämisestä tarvitse seurata kaikkien maailmojen samanarvoisena pitäminen.

Kokoomapisteen dynaamisuuden oivaltamisella saavutetaan sovinnollinen tila- ja aikakäsitys, jota voisi luonnehtia sykliseksi, ellei meillä olisi niin voimakkaita ennakkokäsityksiä siitä mitä syklinen aikakäsitys tarkoittaa. Siksi ehkä riittää sanoa: aikakäsitys on ei-lineaarinen.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com