25.7.2017

MAGIA JA TASON 2 IHMINEN

Gurdjiefflaisesti ajatellen nyt ollaan (ehkä ensimmäisen kerran koko ihmiskunnan historiassa?) laajamittaisemmin siinä tilassa, joka syntyy kun suursota ei syty ajallaan. Sota on tavallaan noitien ja tunteellisten naisten "syytä". Sodan päämääränä on vähentää omassa yhteiskunnassa miesten lukumäärää niin radikaalisti, että tunteellisten naisten (ja noitien) valta romahtaa. Suursodalla ei ole muuta päämäärä kuin suurvallan sisäpoliittinen päämäärä.

I ching kappale 44 kertoo sen, mitä Kiinassa ajateltiin tästä 5000 vuotta sitten. Sotaan ei oteta naisia. Syy ei tietenkään ole humatinitaarinen tai eettinen. Universumissa ei ole mitään tämän tason moraalia tai etiikkaa. Syy on se, että naisten tappaminen, eli määrän vähentäminen, vahvistaa naissukupuolen suhteellista valta-asemaa. Se ei siis ole edullista.

Ongelmat joista me nyt puhumme niin monien ihmisten kummallisen oireilun kohdalla, näiden ongelmien todelliset syyt ovat monimutkaisia, uusia ja osittain meille käsittämättömiä. Oireet ovat hyvin yksilöllisiä, jopa äärimmäisen yksilöllisiä. Mutta kysymys ei ole yksilön ongelmista, ei sinun ongelmista tai minun ongelmista, vaan meidän täysin poikkeavista tavoista reagoida siihen ongelmaan, joka on hyvin täsmällisesti (lue Sheldrakelta miksi) yhteinen. Tapamme ovat erilaiset johtuen esimerkiksi sukupuolierosta. Meillä on tunne, että olemme täysin hakkeroituja tietokonejärjestelmiä. Meillä ei ole edes omia ajatuksia. Mutta tämä tapa käsittää asia, on sen tunteen värittämä, että henkilö pitää ongelmiaan liian henkilökohtaisina -- siis henkilökohtaisempina kuin ne todellisuudessa ovat.

Me olemme länsimaissa pitkään eläneet rationaalisuuden aikakautta, jossa gurdjiefflaisittain sanottuna tason 3 ihmisellä on ylivalta suhteessa tason 2 ja 1 ihmisiin. Älykeskus dominoi, tunnekeskus ja fyysinen keskus seuraavat. Tästä ymmärrettävästä syystä postmodernina aikakautena on syntynyt hörhökulttuuri, jonka pääväittämä kuuluu: "Älyllistäminen ei auta maagisten hyökkäysten kanssa."

Tason 3. ihminen hymähtää kuivasti: "Kyllä se auttaisi, siinä tapauksessa, että sinä saisit henkilökohtaiset tunteesi kuriin. Mutta jos et saa, niin sitten ei auta mikään apu jota etsit hörhöilystä." Näin on tason 3. ihminen ottanut helpon ja lopullisen voiton tason 2. ihmisestä. Tason 2. ihminen inttää meditaation, joogan ja henkiparantajien merkitystä avun saannissa. Hän etsiin lakkaamatta apua. Mutta tulee saamaan vain "apua". Tason 3. ihminen tietää tämän varsin hyvin. Siksi hän selkeämmässä tiedossaan passittaisi kyseisen henkilön lähimpään mielisairaalaan ja länsimaisen lääkehoidon piiriin. Joka onkin tässä tapauksessa ainoa apu ilman lainausmerkkejä.
 
Ihmiskunta ei ole enää älyllisesti avuton lapsi. Tässä pelottavassa vääjäämättömyydessä on koko modernin filosofian wittgensteinlainen perusta. Älyllistäminen nimen omaan auttaa. Mutta älyn pitää olla huikealla, asian vaatimalla tasolla. Heideggerin metafysiikan kieltäminen (mistä Einstein edellä sitä Heidegger perässä) lähtee tästä. Kliinen moderni psykologia lähtee siitä, että potilasta ei edes päästetä hakemaan "apua" noidilta ja puoskareilta, koska potilas on itse kyvytön tajuamaan ettei siellä ole "apua". Yhteiskuntajärjestyksen kompleksisuus on jo ajanut sen avun ohi. Ongelma, joka tuntuu henkilökohtaisena ei ole enää lainkaan henkilökohtainen. Näin tason 2 ihminen ei pysty kiertämään modernin filosofian totuutta. Hän on ansassa, josta kenties vain Gurdjieff voi hänet ohjata eteenpäin, sillä tie ohi modernin filosofian krooniseksi neuroosiksi muuttuneen metafyysiikkakiellon on juuri Gurdjieffin neljäs tie. Mutta sille ei voi astua ilman vankkaa luonnontieteellistä koulutusta.
  
Länsimaisen yhteiskunnan täydellinen tasapainottomuus johtuu tason 3 ihmisen ylivallasta. Siitä, että älykeskuksella on ehdoton ylivalta muihin keskuksiin nähden. Tähän ongelmaan varmasti tuo ensiavun kovat tietoisuutta laajentavat lääkkeet ja jageretriitit Amazonilla. Metafysiikka ei missään tapauksessa voi enää kieltää sen jälkeen, muuna kuin metodisena valintana. Ei tiedollisena, karienkqvist junnauksena.
  
Mutta jos yksilöllinen ongelma johtuu fyysisen keskuksen tai tunnekeskuksen ylivallasta suhteessa älykeskukseen, mikään viidakon poppakonsti ei voi herättää henkilöä "syvempään tietoisuuteen". Hänen tietoisuutensa on jo valmiiksi sekä fyysisellä että tunteellisella tasolla syvintä mahdollista. Mutta häneltä puuttuu älyllinen kokoomapiste. Tieteellinen maailmankuva ei kelpaa hänelle, koska tieteellinen maailman kuva on erehtynyt tiedollisesti metafyysiikan suhteen. Tason 2 ihminen tietää syntymästään enemmän kuin tieteellinen maailmankuva sisältää. 
 
G-työssä keskeinen idea on se, että tasot 1-3 syntetisoidaan tasoksi 4, jolloin kummastakin mainitusta ongelmasta päästään lopullisesti eroon. Gurdjieff opetuksen näkökulmasta tason 2 ihmistä ei auta mitkään meditaatioharjoitukset, uskonto, rukoilu tai magia. Mikään guru tai opettaja tai edes lääkäri ei voi auttaa häntä. Vaan ainoastaan tiede ja tieteellinen suhtautumistapa voi auttaa. Älyllinen toiminta on saatava tasolle, jossa älykeskuksen gravitaatio alkaa muodostaa kokoomapistettä. Älykeskuksen kehittäminen sille tasolle, että sillä on valmiuksia syntetisoitua monimutkaisen ja kehittyneen tunnekeskuksen kanssa, on hyvin työlästä. Tämä ei myöskään voi tapahtua nykytieteen puitteissa, koska rationaalista selitysmallia etsitään nyt lähinnä Castanedan Don Juanin opetuksille, joiden totuusarvoa nykytiede ei pysty erittelemään. Tämä vaatii vuosien harjoitusta ja kovan luonnontieteen mukaisia metodisia toimenpiteitä kuitenkin tuon luonnontieteen akateemisen version tiedollisten rajoitusten ulkopuolella. Tämä vaatii alkajaisiksi metafysiikan instrumentaalista kieltämistä. Metafysiikka kielletään nimenomaan metodina ja ajatuskokeena, jolla tulos älykeskuksen kehityksen suhteen varmnistetaan. Se edellyttää materialisten filosofian kehittymistä. Metafysiikan kiellosta ei pidä luopua ennen kuin ollaan ihan perillä. Tieteen ei pidä luopua siitä metodinsa tasolla kenties milloinkaan. Mutta on samalla nähtävä se ilmiömaailma, joka huutaa selitystä.   
   
Pidettäköön mielessä, että nämä metafysiikan kieltäharjoitukset olivat alun perin keinoja magian, okkultismin ja romantiikan tuottamiin vakaviin mielisairauksiin, joita esimerkiksi Immanuel Kant tarkasteli Swedenborgissa. Kant ei kieltänyt Swedenborgin viittaaman ilmiömaailman reaalisuutta, kuten vakavan erehdyksensä tehnyt moderni aikakausi myöhemmin, mutta tarkkanäköisyydessään hän havaitsi vaanivan patologian. Kenties ei niinkään itse Swedenborgia uhkaavan, kuin suurinta osaa ihmiskuntaa uhkaavan. Kant käsitti, että ihmiskunnalla ei ole älyllisiä valmiuksia vastaanottaa ilman harhakäsityksiä sitä ilmiömaailmaa, jota Swedenborg tarjosi. 
  
Tunnekeskuksen liiallista toimintaa oli nyt painotettava jollakin. Millä hyvänsä. Oli löydettävä vastapaino. Aikakauden normistossa seksuaalisuus, eli fyysisen keskuksen painottaminen, ei voinut muodostaa mahdollisuutta. Siksi syntyi rationaalisuus, joka perustuu mystiikan ja metafysiikan metodisen kieltämisen kivijalalle.
   
Jossakin vaiheessa on ehtinyt painua unholaan se ajatus, että metafysiikan kieltämisen piti olla vain metodi. Se ei ole maailmankuva tai tiedonsisältö, vaan ihmisen itselleen luoma oppimismetodi. Siksi toisaalta nyt hippiliike ja toisaalta pornoteollisuus marssivan niin vakain askelin voittokulkuaan. Kumpikin julistaa sodan älykeskusta vastaan. Kumpikaan ei gurdjiefflaisesti vaadi kolmen keskuksen syntetisointia Don Juanin tarkoittamaksi kokoomapisteeksi (taso 4). Älykeskus taas ei muista, että metafysiikan kielto oli vain metodi, ei tiedonsisältö. Kant tiesi hyvin, että Swedenborgin tiedonsisällöissä ei ole mitään vikaa tai valheellista: nuo ilmiöt ovat ehdottoman todellisia. 
  
Siksi shamaanit, jotka nyt pyörivät länsimaissa "parantamassa" ovat parantamassa täällä vain älykeskuksensa vangitsemaa ihmistä. Niiden lääke toimii vain siinä tapauksessa, että sen äärelle hakeutuu älykeskuksensä liikaa dominoiva neurootikko, joka siitä voi saada herätyksen ja avun itselleen. Mutta tällainen tason 3 ihminen ei ikinä mene niihin seremonioihin: sehän tarkoittaisi vapaaehtoista luopumista omasta selkeästä valta-asemasta, jota pidetään yksinomaan kapeakatseisuuden voimalla, neuroosin voimalla yllä. Ja mitä voimakkaampi on henkilökohtainen neuroosi, sen suuremmalla todennäköisyydellä henkimaailman läsnäolevaksi tekevä seremonia tarkoittaisi järjen menetystä ja hulluksi tulemista.
 
Gurdjieffin tason 4 ihmisellä kokoomapiste on yhtä 3 muun keskuksen kanssa. Ja se on ensimmäinen taso, jossa ihmisellä niin sanotusti on sielu. Mitään ei ole vielä pelastettu, mutta nyt on ensikerran jotakin pelastettavaa. 

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com