8.1.2017

TRAAGINEN TIEDE

Etelä-Amerikan matkailu ja shamanismiin tutustuminen ovat nykyään muodissa, mutta jo ei havaitse, tiedä, usko tai ymmärrä, että "healing space"-tilaan liittyy fysikaalisen maailman ominaisuuksia joita nykytiede ei tunne, joudutaan osittain aina hakoteille.

Sen tieteellisen länsimaisen maailmankuvan valossa, johon länsimaisen ihmisen ylivalta muiden ihmisten yli perustuu, shamanismiin liittyviä ilmiömaailmoita ei pidä luulla voivansa purkaa.

Kosminen taustakudelma ja sen ominaisuudet ei tieteellisen maailmankuvan piiriin. Säieteoria on haastaja, jonka vahvistuminen heikentään monia vahvoiksi luulemiamme perustotuuksia. Säieteoria on hypoteesi, jolla ei ole vahvaa tukea.

Shamanismin tärkeimmät piirteet liittyvät kosmisen taustakudelman (ks. Brien Greene) ominaisuuksiin. Kysymys on siitä millä tavalla biologinen elämä kytkeytyy palamisreaktion välityksellä taustaan. Tuli on luultavasti ei vain kemiallinen ilmiö vaan taustakudelman tasolle ulottuva. Tulen teoria voisi olla seuraava säiekosmologisesta avauksesta. Tästä syystä esimerkiksi klassista okkulttista filosofiaa ei missään tapauksessa voi redusoida tämänhetkiseen länsimaisen tieteen selitysmalleihin niin että olennaisin ei katoaisi.

Länsimaissa ja maailmanjärjestyksessä mikään ei tule olennaisesti muuttumaan ennen kuin on pakko hyväksyä uudenlainen tieteellinen maailmankuva. Pelkkä ristiriidan käsittäminen ja hyvä tahto ei auta yhtään sen jyrän alla, joka on tappava systeemimme. Vasta vahva teoreettinen perusta vetäisi maton alta kestämättömältä kehitykseltä, jota kyllä voivotellaan, mutta jolle ei mitään mahdeta, koska se on pakottava paradigma.

Virheellisesta maailmankuvasta seuraavia erittäin syviä ongelmia ei voida ratkaista virheellisen tiedon pohjalta. Länsimaisen tieteen ongelma on liiallinen täydellisyyskuvitelma ja itseään toteuttavaksi ennustukseksi tarkoitettu varmuus siitä ettei mitään tieteellisiä vallankumouksia sen oman kehityksen piiristä enää tule. Tämä johtaa itseään toteuttavien ennustusten spiraaliin.

Kaikki "mysteerit" on vuosisatojen ajan yritetty tunkea samoihin tuhoaviin sapluunoihin. Tämä sapluunaan tunkemisen intohimo on tappava intohimo. Sillä mistään ei tule löytymään se nöyryys jolla virheet inkkareiden edessä tunnustetaan, ellei jokin suurempaa väkivaltaa käyttämään pystyvä voima siihen pakota. Kulttuurimme on väkivallan perustalla. Sitä ei ohjaa tieto tai viisaus, vaan väkivalta.

Tätä kulttuuria pakottamaan ryhtyvän pakottajan täytyy olla huikealla tieteellisellä tasolla. Tämä on juuri Gurdjieffin Beelzebub's Talesin tärkein sanoma. Länsimainen tiede ei sitä tasoa tule ehkä koskaan saavuttamaan, koska se lähinnä todistelee omia itsestäänselvyyksiään uusin metodein. Tämä on planeetan itsemurhakone. Jotkut etelä-Amerikan shamaanit tietävät juuri tämän asia. Mutta tätä he eivät voi länkkärille selittää länkkäreiden omalla kielellä, eli tieteen kielellä. Siksi länsimaisen kaiken elottomaksi nielevän sabluunan perustan mahdollista virhettä ei tulla kyselemään.
   
Jos länsimaisessa tieteessä on syvällä virhe, se ei nähtävästi tule itse sitä korjaamaan vaan ainoastaan loputtomasti kätkemään. Ilman toimivan säiekosmologian tasoista mallia virhettä ei voida tieteellisin menetelmin paikantaa. Ja on vaikea sanoa, olisiko säiekosmologiasta gamechangeriksi, jonka valossa kaikki nykyinen fysiikan tietämys kyseenalaistettaisiin. Ja niin kauan kuin ei voida, pysyy vanha laki voimassa. Se tarkoittaa ennen muuta taloudellista valtaa ja vapautta kaikesta moraalista, eli oikeudentunnosta. Sademetsien systemaattinen hävitys jatkuu. Kauanko vielä on shamaaneja ja viidakon lääkkeitä, joiden avulla edes viisaimmat meistä kykenevät näkemään ja käsittämään tilanteemme pohjimmaisen traagisuuden.

Kun ottaa huomioon, että edistyksellistä tietoisuuspolitiikkaa harjoitetaan vain muutamissa maissa kuten Hollannissa ja Tanskassa, ihmiskunnan evoluutio ei nähtävästi tapahdu siinä määrin nopeasti, että tuhoutumisen estävä teknologia voisi kehittyä ihmistyönä. Kehittyneiden maiden joukossa ei tietenkään voi jatkossa olla muita kuin sellaisia, jotka ovat kopioineet Hollannin tietoisuuslainsäädännön. Muitakin keinoja etsitään:

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com