8.1.2017

TRAAGINEN TIEDE

Etelä-Amerikan matkailu ja shamanismiin tutustuminen ovat nyt muodissa, mutta huomattakoon se, että "healing space"-tilaan liittyy fysikaalisen maailman ominaisuuksia, joita nykytiede ei ehkä selitä kovin hyvin.
 
Shamanismiin liittyvä ilmiömaailma ei välttämättä purkaudu sen tieteellisen maailmankuvan valossa, johon länsimaisen ihmisen ylivalta muiden ihmisten yli on historiallisesti perustunut.

Kosminen taustakudelma ja sen ominaisuudet eivät ole tieteellisen maailmankuvan piirissä kovin tukevasti. Säieteoria on haastaja, jonka vahvistuminen heikentään monia vahvoiksi luulemiamme perustotuuksia. Säieteoria on hypoteesi, jolla ei vielä ole vahvaa kokeellista tukea.
 
Shamanismin tärkeimmät piirteet liittyvät kosmisen taustakudelman (ks. Brien Greene) ominaisuuksiin. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä millä tavalla biologinen elämä kytkeytyy palamisreaktion välityksellä taustaan. Tuli on luultavasti ei vain kemiallinen ilmiö vaan taustakudelman tasolle ulottuva fysikaalinen tapahtumaketju. Tulen teoria voisi olla seuraava säiekosmologisesta avauksesta. Tästä syystä esimerkiksi klassista okkulttista filosofiaa (jota esimerkiksi Bachelard käsittelee Tulen fenomenologiassaan) ei voi redusoida länsimaisen tieteen nykyisin vallalla oleviin selitysmalleihin niin ettei olennaisin katoaisi.
 
Länsimaisessa maailmanjärjestyksessä mikään ei muutu ennen kuin emergoituu uudenlainen tieteellinen maailmankuva. Pelkkä ristiriidan käsittäminen ja hyvä tahto ei auta sen jyrän alla, joka on systeemimme itsesimilaarinen jatkuvuus. Vasta vahva teoreettinen perusta vetäisi maton alta kestämättömältä kehitykseltä, jota kyllä voivotellaan, mutta jolle ei mitään mahdeta, koska se on pakottava ennustustaan toteuttava paradigma.
 
Virheellisesta maailmankuvasta seuraavia ongelmia ei voida ratkaista epätarkan tiedon pohjalta. Länsimaisen tieteen ongelma on liiallinen täydellisyyskuvitelma ja itseään toteuttavaksi ennustukseksi tarkoitettu varmuus siitä ettei mitään tieteellisiä vallankumouksia sen oman kehityksen piiristä enää tule. Tämä johtaa itseään toteuttavien ennustusten spiraaliin.
 
Kaikki "mysteerit" on vuosisatojen ajan tungettu samoihin sapluunoihin. Tämä tunkemisen intohimo on tappava intohimo. Mistä löytyisi se nöyryys jolla virheet inkkareiden edessä tunnustetaan, ellei jokin suurempaa väkivaltaa käyttämään pystyvä voima siihen pakota. Kulttuurimme on jatketun väkivallan perusta. Sitä ei ohjaa tieto tai viisaus, vaan väkivalta.
 
Tätä kulttuuria pakottamaan ryhtyvän pakottajan täytyy olla huikealla tieteellisellä tasolla. Tämä on Gurdjieffin Beelzebub's Talesinkin tärkeä sanoma. Länsimainen tiede ei sitä tasoa tule ehkä koskaan saavuttamaan, koska se todistelee omia itsestäänselvyyksiään uusin metodein. Se on planeetan itsemurhakone. Jotkut etelä-Amerikan shamaanit ehkä käsittävät asian selvästi. Mutta tätä he eivät voi länkkärille selittää länkkäreiden omalla kielellä, eli tieteen kielellä. Siksi länsimaisen kaiken elottomaksi nielevän sabluunan perustan mahdollista virhettä ei juuri miltään suunnalta kysellä.
     
Jos länsimaisessa tieteessä on syvällä virhe, se ei nähtävästi tule itse sitä korjaamaan vaan ainoastaan loputtomasti kätkemään. Ilman toimivan säiekosmologian tasoista mallia virhettä ei voida tieteellisin menetelmin paikantaa. Ja on vaikea sanoa, olisiko säiekosmologiasta gamechangeriksi, jonka valossa kaikki nykyinen fysiikan tietämys kyseenalaistettaisiin. Ja niin kauan kuin ei voida, pysyy vanha laki voimassa. Se tarkoittaa ennen muuta taloudellista valtaa ja vapautta kaikesta moraalista, eli oikeudentunnosta, lopulta järkevien pelisääntöjen sopimisesta. Sademetsien systemaattinen hävitys jatkuu. Kauanko vielä on shamaaneja ja viidakon lääkkeitä, joiden avulla edes jotkut meistä kykenevät näkemään ja käsittämään tilanteemme pohjimmaisen traagisuuden.
 
Kun ottaa huomioon, että edistyksellistä tietoisuuspolitiikkaa harjoitetaan vain muutamissa maissa kuten Hollannissa ja Tanskassa, ihmiskunnan evoluutio ei nähtävästi tapahdu siinä määrin nopeasti, että tuhoutumisen estävä teknologia voisi kehittyä ihmistyönä. Kehittyneiden maiden joukossa ei tietenkään voi jatkossa olla muita kuin sellaisia, jotka ovat kopioineet Hollannin tietoisuuslainsäädännön. Muitakin keinoja etsitään:

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com