16.12.2016

SEKSISMI JA KOKONAISIHMISYYS

Sana seksismi Eskelisen käytössä jotenkin tökkää joka kerta. Tällaiset käsitteet pitäisi määritellä tarkemmin kuin Wikipedia-artikkeli sen tekee:

"Seksismillä (lat. sexus, engl. sex, sukupuoli) viitataan katsantokantaan, joka korostaa sukupuolten välisiä eroja ja niihin perustuvaa sukupuolten eriarvoisuutta.[1] Seksismi liittyy aiheena sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Seksismillä tarkoitetaan kaikkea, mikä sisältää sukupuoleen liittyvää erottelua. Henkilö on seksisti, jos hänellä on seksistisiä käsityksiä. Seksistiset vakaumukset voivat perustua esimerkiksi uskontoon."

Tässä määritelmässä on monta ongelmaa. Tasa-arvoajatuksen perusta ei voi olla tasapäisyys tai samanlaisuus, identtisyys tai homogeenisuus. Itse näen tasa-arvon ensyklopedisena tai pikemmin fenomenologisena eriytyneiden ja monilla tasoilla yhteismitattomien ilmentymien tasa-arvona. Josta seuraa ajatus maailman monimuotoisuudesta ja elämänmuotojen rikkaudesta itseisarvona.

Mutta suorastaan absurdilta vaikuttava kysymys kuuluu: mitä ihmettä voi käytännössä tarkoittaa yhteismitattomien asioiden tasa-arvo? Onko sellaista missään muualla kuin poeettisessa ensyklopediassa, jossa millaisella hyvänsä periaatteella rajautuva tekstuaalinen kokonaisuus asettuu tasa-arvoisesti nimensä mukaiselle paikalle muiden millaisten hyvänsä kokonaisuuksien kanssa. Tähän vielä lisätään se, että kokonaisuuden ja nimen välinen suhde voi olla millainen hyvänsä ja nimi voi leikitellä kielen materiaalisuudella. 
  
Olisiko se vaikka sitä, että eläinlajin arvo ei määräydy sen perusteella kuinka samanlainen laji on suhteessa toisiin, vaan pikemmin kuinka eriytynyt se on. Ei ole lajien välistä tasa-arvoa sekään, että yksi populaatio on kohtuuttoman suuri, mutta toinen pieni. Tällainen voi olla ekosysteemin sanelemaa tai ekosysteemiä horjuttavaa. Ekosysteemi on tasapainotila, joita voi olla monenlaisia.
  
Sukupuolten välisten erojen korostaminen ei johda sukupuolten eriarvoisuuteen. Ensyklopedisessa tasa-arvoihanteessani erilaisuus tai jopa vastakohtaisuus ei ole epätasa-arvoisuuden perusta ontologisessa mielessä. Siitä kyllä seuraa epätasa-arvoisuus suhteessa erilaisiin tilanteisiin, joissa toiset ominaisuudet on käyttökelpoisempia kuin toiset. Esimerkiksi kohtu on toisissa tilanteissa käyttökelpoisempi kuin toisissa. Kohdun puutteesta on haittaa enemmän yksissä tilanteissa kuin toisissa.

Eräällä tavalla ensyklopedinen arvo määräytyy negaation kautta: miten selvitään ilman jotakin. Miten mies selviää ilman naista (naisen kanssa, josta on poissa naiseuden erityispiirteet), miten nainen selviää ilman miestä (miehen kanssa, josta on poissa miehuuden erityispiirteet). Miten selvitään ilman leijonaa? Miten selvitään ilman harvinaista perhoslajia? Lähetetään kotikissa metsään. Siitä tulee kahdessa sukupolvessa leijona. Lähetetään perhoskoira metsää, kahdessa sukupolvessa se palaa ihmiselle myönteisenä sutena, jolla on ritariperhosen siivet. Mutta missä on salvia, missä menninkäiset? Tyhjässä pelikonsolissa, tyjässä pelikonsolissa, sanoo sfinksi. Tyhjien puoliksi maatuneiden pelikonsoleiden kerääminen metsästä onkin tasa-arvon huipentuma. Hui kuinka nuo growboxit ovat täynnä sienirihmastoa algoritmin asua.
    
Huomioon täytyy ottaa kokonaistietoisuuden, tai kokonaisihmisyyden idealistinen abstraktio. Ensyklopedisesti tasa-arvoinen kokonaisihmisyys olisi määriteltävissä algoritmien tasa-arvoisena virtaamisena. Kellotaajuisen ihanteen täyttyminen on sukupuoliriippumatonta. Voi olla, että kokonaisihmisyyttä olisi ajatella Barr-nimisen miehen ominaisuutena. Siis kollektiivin ominaisuutena tähän tyyliin: kokonaisihminen on vähintään kolmen yksilön ryhmä, joiden ominaisuudet täydentävät mahdollisimman tehokkaasti toisensa kuitenkaan neutraloimatta niitä. Kokonaisihmisyys on vähintään traditio. Se on kaivo, johon on kaadettu kaikki myrkyt ja kaikki vastamyrkyt, niin että vesi on paitsi täysin puhdasta myös monin tavoin pyhää.
 
Sukupuolet ovat täysin tasa-arvoisia vain siinä, että toisistaan ja kiinteästä vuorovaikutuksesta erillään niiden ajattelu johtaa äärimmäisiin inhimillisiin virheisiin, joille jumaluudet nauravat.   

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com