23.1.2017

MODERNIN MÄÄRITELMÄ

Donald Tyson selvittelee Occultian kriittisen laitoksen kommentaarista antiikin kirjallisuudessa esitettyjä syitä sille, miksi Eleusiin mysteeriin osallistujien piti vaieta näkemästään ja kokemastaan. Tyson esittää viisi syytä vaieta siitä mistä ei voi puhua. Vasta neljäs näistä on wittgensteinlainen: sisältöä ei voi välittää symbolifunktiolla sellaisenaan.

1. Sisältö, mikäli se välittyy oikein tai väärin, on profaanille haitallista, saastuttavaa ja tuhoisaa.
 
2. Profaani ilman esitietoja ei käsitä sisältöä oikein ja hänen olemassa oleva taipumuksensa pahuuteen lisääntyy. Vastaavasti pahojen pahuus saa hirvittävämpiä muotoja, jos he koskettavat sisältöä.
 
3. Henkimaailman mestarit eivät pidä sisällön paljastamisesta profaaneille, eivätkä toista opetusta, jos näin tapahtuu. Opetustilanne itsessään joutuu vaaraan.
 
4. Wittgensteinlainen: sisältö ei ole sellaisenaan siirrettävissä symbolifunktion avulla, siis sanallisessa muodossa sille, jolla ei ole kokemusta.
 
5. Sisältöä ei pidä yrittää itse kääntää kielille tai muiksi epäpyhiksi ilmaisuiksi. 


Moderni aikakausi perustuu näille säännöille. On puhuttava kirkkaasti, mikä tarkoittaa, että symbolifunktiolla viitataan vain tämänpuoleiseen. Toisaalta tämänpuoleinen on analysoitava pohjia myöten tieteen avulla: kaikki metafyysinen spekulaatio on kielletty. Usko rinnakkaistodellisuuksien kuvautuvuuteen: tarkka kuva tämänpuoleisesti pitää koodattuna sisällään allegoriset, analogiset ja metaforiset tuonpuoleisen tulkinnat.

Moderni on ennenmuuta salakieli ja peli, jota vain vihityt osaavat pelata täysin oikein ja vailla sisäisiä kriisejä. Ensinnäkin moderni on pintatasoltaan selkeää ja objektiivista kuin toimintaelokuvan juoni. Toiseksi se on mysteereihin hienoilla alleviivaamattomilla analogioilla viittaavaa pinnanalaista metafyysisen motiivin kuljetusta. Nimen omaan tämä pinnanalainen motiivitekniikka erottaa runouden tosimodernistit pelkistä insinööreistä.

"yksin epäsuora lausuminen sallii kaikkein syvimmän, jumalallisen kaikkein äärettömimmin läpitunkeman sisäisyyden ilmaista itsensä konkreettisesti, analogisesti tai symbolisesti, "vieraassa aineksessa"" Hegel, Philippe Lacoue-Labarthe 
      
Postmoderni suhteessa modernia koossapitävään Aisopoksen faabeleista lainattuun salakielileikkiin, ei enää huolehdi metafyysisen motiivin kuljetuksesta fyysisen pintatasonsa takana. Postmoderni suhtautuu ironisesti moderniin kokemukseen ja näkee sen tyhjentyneenä. Postmoderni juhlii modernin kaksoissidoksesta, tämäpuoleisen ja tuonpuoleisen vastaavuussuhteesta, vapautumista. Postmoderni päättyy loogisesti täydelliseen tyhjiöön. Samalla hetkellä tapahtuu Eleusiin mysteerien uudelleenlöytyminen.


"Öinen autio tunturimaa 
on kovin kolkko ajella 
yksinäisen miehen. 
Taivaanvalkeatkin kun vielä 
kovin oudosti lieputtavat ja sähisevät. 
Ja kahta kolkompaa on, 
kun on kamala vainaja 
matkakumppalina. Perässä, 
Paksujalan ahkion selkälautaan 
kollostettuna, nulkkaa toinen poro, 
ja sen isossa kansiahkiossa 
maata kojottaa vanha kuollut noita." 
Paulaharju

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com