20.11.2016

OPTIMOITU POLITIIKKA

Koko tästä viimeisen 15 vuoden "poliittisesta aktiivisuudesta" voi yhteenvetona sanoa sen, että ihmisjoukkoja jakavista poliittisesti määräytyvistä rajalinjoista emme ehkä tule pääsemään eroon. Rajat ovat aina jossakin, jos eivät maailmankartalla niin omistusten kartalla tai ainakin ihmisten mielissä. Selkeintä tietysti se, että ne ovat fyysisellä kaksiulotteisella kartalla.

Kun rajat ovat, niiden taustalla on politiikka. Politiikka voi olla sujuvaa ja dynaamista tai epäsujuvaa ja epädynaamista. Valtaenemmistön etu on edellinen ja jälkimmäinen palvelee vain pientä poikkeusyksilöiden ryhmää kulloinkin.

Politiikkaa tekevät yksilöt. Jos päättävä yksilö on epäviisas (klassisessa platonisessa merkityksessä egoismiaan painottava) hän tekee epädynaamista politiikkaa. Egot provosoituvat ja provosoivat toisiaan. Ego vahvistuu aina rajoja ja uhkakuvia vahvistamalla. Samalla ego muuttuu itsensä ulkopuolelta nähdyksi uhkakuvaksi.
  
Tullaan Platonin Valtion määritelmään valtion vartijoista, substanssieliitistä ja aristokratiasta. He ovat viisaita miehiä. Platonin valtioviisaus on ensinnäkin egoismin rajoittamista ja lopulta egoismin kaikkien päättävien toimintojen ulkopuolelle eristämistä. Egoa ei voi eristää yksilöstä, mutta sen voi eristää päätöksenteosta. Egoismin tiedostaminen on sitä ettei provosoidu itse. Hyvä yhteisö vähentää sisäisesti yksilöiden egoistisia tarpeita ja lisää yhteistyön dynaamisuutta.

Yksilöillä ei kuitenkaan ole mitään egotonta tilaa. Valtioiden tai armeijoiden vain ei pidä olla yksilöiegoismin jatkeita. Urheilussa yksilöegoismia voi lietsoa melko vaarattomasti. Urheilu ei ole minusta kovin kiinnostavaa, mutta sillä on tärkeä psykologinen yhteiskunnallinen merkitys. 
     
Tästä on seurauksena monta asiaa. Ensimmäinen on ulkoisten todellisten vaarojen näkeminen oikein ja oikeassa valossa, ilman turhaa hätäilyä ja kiihkoilua. Oman puolustuksen rakentaminen tehokkaaksi ja järkeväksi suhteessa resursseihin. Oman poliittisen toiminnan pitäminen kaiken aikaa itselle hyödyllisenä ja rationaalisena. Järjen pitäminen ensimmäisenä päämääränä kaikessa tiedottamisessa itselle. Tiedottaminen ei tarkoita oman egon provosointia, vaan kollektiivisen järjellisen perustan ylläpitämistä. Ja viimeisenä: oma toiminta ei näyttäydy toisten silmissä uhkaavana. 
     
Kun kaikki toimivat tällä yksinkertaisella (mutta käytännössä hyvin työläästi saavutettavalla periaatteella) päästään optimoituun ja integroivaan yhteistoimintaan rajojen yli ilman tarvetta tinkiä oman ryhmän arvoista, turvallisuudesta ja kansallisesta tai muusta identiteetistä.
   
Tämä pätee Suomen, Venäjän, Saksan, Ranskan, Iso-Britanian, EU:n ja Yhdysvaltojen keskinäisiin suhteisiin. 

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com