29.10.2016

KOKEELLINEN RUNOKENTTÄ

Libidomatriisin ja Thanatosmatriisin yhteisvaikutuksen tuloksena psyykkiset tapahtumat saavat muodon. Sitomistapahtuma on kuolemanvietin keskeinen representaatio, mutta ilman libidoa ei ole mitään sidottavaa. Tarvitaan shokki, jolla Libidomatriisi voidaan uudistaa. Olemassaoleva Thanatosmatriisi murretaan tai kierretään shokilla, joka vastaa suuren libidoenergian tuottamaa vaikutusta. Shokin seurauksena syntyy kokeilevuuden hallitsematon purkaus. Padon murtuessa erilaisia uusia alkumuotoja syntyy rykelmittäin sokean innostuksen vallassa. Muotojen psyykkinen sitominen on tässä vaiheessa heikkoa. Läheskään kaikki muodot eivät tavoita tärkeitä toisia tai tavoittavat heikosti. Toisaalta tässä vaiheessa on epäselvää se, kuka oikeastaan on "tärkeä toinen". Shokin vaimenemisen aikaikkunan umpeuduttua Thanatosmatriisi ilmestyy uudestaan poistavaksi ja rajoittavaksi tekijäksi, joka aiheuttaa kokeellisen vaiheen pysähtymisen ja eräänlaisen kiinteytymisen. Thanatosmatriisi poistaa sellaista joka ei sitä säätelevän tietoisuuden mielestä mahdu saavutettuun muotoon. Samalla kun Thanatos tuhoaa häiritsevintä ainesta, se myös vahvistaa kentän olemassaolevia psyykkisiä rakenteita. Kenttä on nyt eräänlainen muotti johon Libido muovautuu. Häiritsevä sitomaton libido on kokonaan dissosioitu. Sitomistapahtuman päämäärä on sellaisten vastavuoroisuuden muotojen vakiinnuttaminen, jotka onnistuvat toistuvasti. Kokeilevuus on tässä vaiheessa minimissä. Osa toistetuista muodoista on ikivanhoja osa uudempia, jotkut ehkä edellisessä kokeellisessa vaiheessa syntyneitä (vrt. Jyrki Kiiskinen: Äänen murros 2016). Thanatosmatriisin jatkuvasti kiristyessä tekijöiden sisäistynyt itseen kohdistuva Thanatosvietti, eli häpeä, motivoi purkamaan tai heikentämään toimimattomia vastavuoroisuuspyrkimyksiä ja poistamaan sellaisia, jotka eivät tällä kertaa tarvoita tärkeitä henkilöitä tai yleisöä. Itsekritiikki muuttuu vähitellen yhä laskelmoivammaksi. Lopulta huomataan kollektiivisen libidoenergian jälleen heikentyneen ja Thanatosmatriisin muuttuneen tukahduttavaksi. Tilanne voidaan vapauttaa vain uudella Thanatosmatriisin kiertävällä tai murtavalla libidoenergian shokilla. Tällaista shokkia ei välttämättä ole mistään tilattavissa. On odotettava suotuisaa tähtien asentoa, ratkaisevan henkilön ilmestymistä, uutta sukupolvea, äänen murrosta ja muuta sellaista. 

Ikosen ja Rechardtin mukaan.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com