29.6.2016

Päästä irti  
virtaavasta vedestä  
joka sillä hetkellä on aikansa elänyt.  
Hakkerin, HI-viruksen keksijän  
viisaudella rakasta  
ihmistä.
 
Turner muotoilee ajatuksen, joka voisi nähdäkseni myös olla Pietarin kaupungin perustuslaki perustajansa muotoilemana:


”Viisautta olisi löytää kuhunkin ajankohtaan ja paikkaan sopiva suhde communitasin ja rakenteen välillä , hyväksyä kumpi tahansa vallitseva yhteisöllisyyden muoto kääntämättä kuitenkaan selkää toiselle, ja päästää irti sellaisesta muodosta, joka sillä hetkellä on aikansa elänyt.”
 
Kypsyminen on pienten erojen hienostunut järjestelmä. Mutta elinvoima on villien hyppyjen, varjojen ja kontrastien pelikenttä. Hienostuneisuudessa ärsyttää terveellisten isojen erojen poissaolo, orastava allergisuus, lopulta kyvyttömyys sulattaa mitään eroja tai matkustaa korttelia etäämmälle ”kotoa”. Villissä ärsyttää ihon karkeus ja eritteiden haju, likinäköisyys, luiden järsintä ja ruuansulatuksen sorkkaperäisyys.
 
Franciscus Assisialaiselle ongelmallista oli yksityiskohtaisen perustuslain laatiminen. Maailma ei tunne heikompaa lainlaatijaa kuin Franciscus.
 
Toista maata ovat EU-byrokraatit. EU on kehityssuunnassaan unohtanut jotakin niin olennaisesti ihmisyyteen ja ihmisluontoon kuuluvaa, että valistunut kansalainen osaa jo tässä vaiheessa vetää sen tulevaisuudesta oikeat johtopäätökset.
 
Turner kirjoittaa:


”Martin Buber on […] väittänyt, että ”orgaaninen yhteisö – ja ainostaan sellaiset yhteisöt saattavt liittyä yhteen muodostaakseen yhtenäisen ihmisrodun – ei koskaan koostu yksilöistä, vaan ainoastaan pienistä ja vieläkin pienemmistä yhteisöistä. Kansakuntakin on yhteisö siinä mielessä, että se koostuu monista eri yhteisöistä.” (1966, 136.) Hän ehdottaa, että Franciscukselle ongelmallinen yksityiskohtaisen perustuslain laatiminen etukäteen voitaisiin välttää sallimalla ”yhteisöstä koostuvan yhteisön” pikkuhiljaa ponnistella kohti yhtenäisyyttä. Tässä vaaditaan ”suurta henkistä hienotunteisuutta”, tasapainottelua keskusjohtoisuuden ja hajaannuttamisen sekä ihanteen ja todellisuuden välillä – ”punniten ja mitaten väsymättä sopivaa suhdetta noiden välillä” (137). Buberin tavoitteena on siis säilyttää communitasin konkreettisuus myös laajemmissa sosiaalisissa yksiköissä.”

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com