8.5.2016

Wikipedia määrittelee seksuaalivähemmistöt tähän tapaan:

"Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan seksuaaliselta suuntautumiseltaan muita kuin heteroseksuaaleja. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat niin homot, lesbot, aseksuaalit kuin biseksuaalit. Trans-ihmiset sotketaan arkikielessä toisinaan seksuaalivähemmistöihin, mutta nämä kuuluvat sukupuolivähemmistöihin.[1]"
 
Erottelu liittyy tasoon, jolla ihmiset itse katsovat identifioituvansa suhteessa ilmiöön nimeltä seksuaalisuus. Tällä identifioitumisella, joko enemmistöön tai vähemmistöön, on poliittinen ulottuvuus. Nykyisiä yhteiskuntia järjestellään aika syvästi tämän identiteetin perustella.
Filosofisemmalla tasolla voisi mennä ehkä jopa niin pitkälle, että tulisi kysyneeksi: onko kuvattu ilmiö todellinen?
 
Onko maailmassa olemassa monoliittinen heteroseksuaalisuusilmiö, josta eroaa olennaisesti toisen luontoinen vähemmistö? Onko tämä jaottelu itse ilmiön nimeltä seksuaalisuus näkökulmasta olennainen?
 
Heteroseksuaalisuuden muodot ovat aikojen saatossa ja paikasta riippuen eronneet toisistaan kenties enemmän kuin nykyisin eroteltavat stereotyyppiset enemmistön ja vähemmistön muodot.
 
Heteroseksuaalisuus on maailmassa edelleen erittäin monimuotoista ja paikkariippuvaa. Se on yhteiskuntajärjestyksensä funktio. Länsieuroopassa seksuaalisuusnormi on erilainen kuin Yhdysvalloissa. Latinalaisessa amerikassa jälleen olennaisesti erilainen. Afrikasta, Intiasta, lähi-idän alueesta ja Venäjästä puhumattakaan. Heteroseksuaalisuudesta ei minusta ole kovin helppo puhua yhtenäisenä monoliittisena ilmiönä, vaikka karkeassa yhteiskuntien sisäisessä tarkastelussa dynamiikka ehkä on erotettavissa.
 
Entä millaisia vaikutuksia psykedeelisillä kokemuksilla on havaittu olevan kyseiseen aihepiiriin liittyvään asennoitumiseen ja asemoitumiseen? Säilyttääkö enemmistön ja väehmmistön jyrkkä kahtiajako mielekkyytensä, vahvistuuko vai syntyykö toisia hahmotustapoja?

1 kommentti:

Sven Laakso kirjoitti...

"Thank you so much for this very important question. I am happy to report that we indeed have been thinking about how to develop a pilot study focused on PTSD in transgender populations, and I’m actually meeting with a Professor from the UCSF Center of Excellence for Transgender Health today to discuss this potential pilot study.

I believe MDMA therapy holds tremendous potential for trans populations, and if you are interested in helping us work to develop this study please email me: natalie (at) maps (dot) org

-Natalie Lyla Ginsberg, Policy and Advocacy Manager, MAPS"

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/48snzn/we_are_the_multidisciplinary_association_for

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com