5.5.2016

TÄYDELLINEN KONTROLLI

"Kirjoituksistasi on myös tulkittavissa, että ajattelet nykytilanteen olevan systemaattisen laskelmoinnin ja jonkinlaisen aktiivisen okkultistisen työn seurausta." 

Grand planina näen ehkä kolonialismin ja imperialismin mekanismit. Kolonialismin (colony, pesäke, saareke) historia on purkamaton. Kolonialismin psykologia ja käytännöt ovat nyky-yhteiskunnissa vajonneet tiedostamattomalle tasolle.

Nykyihmisten kolonisointitarve ei kohdistu vain alkuperäiskansoihin ja muihin lajeihin, vaan lähinnä omaan itseen. Ihmisen on saatava kolonialisoida jotakin. Jos siirtomaat otetaan pois, jäljelle jää lähipiiri ja oma keho. Omia soluja ollaan jakamassa ja pienyhteisöjä puolittamassa kerran neljännesvuodessa. Käyttövälineellinen tiede, jota insinööritiede useimmiten edustaa, antautuu helposti välineeksi tähän kolonisaatiofiksaatioon. Tätä ihmisen itsekolonisaatiota yleensä häivytetään kiinnittämällä huomiota liiaksi muihin lajeihin. Esimerkiksi linkolalaisuus on tätä selkeän ajattelun sumentamista.

Victor Turner erittelee ajatuksen Rituaali teoksessaan:

"Rhodes-Livingstone-instituutin vaikutus siirtomaavallan käytäntöjen muovautumiseen ei niinkään perustunut "tiettyihin tilanteisiin soveltuvien toimien määrittelemiseen" vaan "tilanteiden analysointiin sellaisin tavoin, että päättäjät kykenivät selkeämmin hahmottamaan, minkälaisten voimien kanssa olivat tekemisissä"." Turner, s. 22

Tässä pitää nähdä se, että siirtomaatilassa ainoana huolena on kontrollin säilyttäminen kaikissa tilanteissa. Seuraava huoli on vallanpidollisen tradition jatkuvuus, joka edellyttää etiketin riittävää selkeyttä käsitteellissyntaktisella kielellisellä tasolla. Tämä syntaksin sotilaallinen yksiselitteisyys on emergentin siirtomaavallan/imperialismin itsesäilytysvaiston ytimessä. Insinöörit toki osaavat homman.

Silti nämä eivät ehkä ole kovin realistisia päämääriä suhteessa kansanterveyteen, todellisuuteen ja sen ilmiömaailmaan, jolle tieteen toisaalta pitäisi olla avoin. Kovan luonnontieteenkin pitäisi edes joskus katsoa tosiasioita. Mutta imperialismin ihmiset eivät erityisemmin ole tutkimassa ilmiömaailmaa. He ovat palvelemassa "asiaa" ja antamassa elämänsä palvelukseen. He ovat jatkuvasti rajaamassa ulos niitä elementtejä, tiedostavia yksiköitä, ihmisiä, luonteita, psyykkisiä rakenteita, jotka pyrkivät todellisuuden ilmentämiseen, tai edes jollain tasolla muistuttavat todellisuudesta ja alkuperäisestä olemisesta.

Itsekolonisoiva vallankäyttö on kummallinen sekamuoto tyranniaa, tukholmasyndroomaa ja demokratiaa. Itsekolonialistit ovat fiksoituneet jatkuvaan petokseen. Se lienee täydellisin vastakohta sille, mitä Palton kutsuu aristokratiaksi (turmeltunut käsite tosin tämäkin), ja jonka sisältö olisi viisaassa ja fyysisesti sekä henkisesti väkivallattomassa yhteiskunnan asioiden hoitamisessa.
Huomattakoon, että "oleminen" ei käsitteistössäni edellytä esimerkiksi alhaista teknologian tasoa.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com