24.4.2016

Koleeramäelle oli selvää, että mikä hyvänsä totuuden esiin tuleminen oli vallitsevan valtarakenteen olemassaololle vihamielistä. Mikä hyvänsä patoutuneen energian tai tunnetilan purkautuminen oli haitallista valtarakenteelle. Sillä mikä hyvänsä väärinkäsitys oli hyödyllinen. Siksi väärinkäsitysten patsaslinjat olivat pitkiä ja suoria.
   
Vallanhimo saa alkunsa aggressiivisten tunteiden tukahduttamisesta ja se ilmenee tietynlaisten koteloitujen väärinkäsitysten fiksaamisena ehyeksi maailmankuvaksi. Vallanpitäminen perustuu näihin akupunktiopisteisiin. Väärinkäsitykset ovat kuin kaupunkiin aikojen saatossa pystytettyjä julkisia taideteoksia. Ne muodostavat oman tarotsukunsa mukaisia linjoja.
  
Suvullisesti jatkuvassa valtarakenteessa melko matalan tietoisuustason olennoilla on mahdollisuus pitää valtaa hyvin matalan tietoisuustason olentojen yli. Mitä matalampi on yleinen tietoisuuden taso, sen virheettömämmin systeemi toimii. Tärkeimpänä katalyyttinä on koulutusjärjestelmä, joka pakottaa ulkolukuna oppilaiden mieliin taidolla perusteltuja väärinkäsityksiä. Tästä syystä matalamman tietoisuustason apuvallanpitäjät eivät tiedä väärinkäsityksiä väärinkäsityksiksi. Korkeamman tietoisuustason vallanpitäjät sen sijaan tietävät mikä on totta ja mikä niin hyödyllistä harhaa, että ansaitsee muistomerkin tai patsaan.
  
Korkeampaan kastiin noustiin rastitehtävinä 33 portaisessa asteikossa. Jokaisella rastilla oikaistaan yksi suuri väärinkäsitys. Jokainen tuolla vallanpitämisen polulla tietää arvonsa mukaisen määrän viralliseen epäilyksettömään maailmankuvaan sisällytettyjä väärinkäsityksiä. Median ja kirjallisuuden loputtomasti toistamia väärinkäsityksiä, joiden vallassa suuri yleisö elää koko elämänsä. Ensimmäiselläkin arvoasteella oleva ymmärsi, että näin maailma toimi. Hän toisaalta jo tiesi, ettei tiennyt mitään, eikä voisi saada koskaan mitään tietää muuta kuin tätä valittua tietä kulkemalla. Toisaalta vallanpidolla hallitut tiesivät häntäkin vielä paljon vähemmän. He eivät osanneet edes kunnolla epäillä. 
   
Koleeramäki epäilemättä oli salatieteilijä. Salatiede saa nimensä siitä, että se tutkii tosiasioita tietoisena valtarakenteen luomista väärinkäsityslinjoista, mutta kuitenkin tuon mainitun 33 portaisen asteikon ulkopuolelta. Salatieteilija tuntee tabut ja niiden rikkomisesta vääjäämättä seuraavat rangaistukset. Salatieteilijä tietää miten turha yrittää loogisen päättelyn ja valistuneen arvauksen keinoin päästä vallankäytön hienon hienon absurdin surrealismin jäljille.
  
Salatieteilijä ei kuvittele että rangaistuksetta voisi misään tilanteessa jäädä sellainen, joka paljastaa jotakin todellista tietoa. Salatieteilijä minimoi hämmennystä, jotta saisi tutkimusrauhaa. Hän ei uhkaa valtajärjestelmää. Hän toimii itsekkäästi vain omaa sielunpelastustaan silmälläpitäen. Yksikään sielu, joka ei tunne totuutta, ei pelastu. Salatieteilijä on valmis julkisuudessa valehtelemaan. Miten paljon hyvänsä. 

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com