1.1.2016

TAROT-ENNUSTUS vuodelle 2016. Elämme nelinapaisen maailman aikakautta, jossa maailman henkiset energiat ovat polarisoituneet voimakkaasti Tarot-korttipakan alkuperäisen maiden nelijaon mukaisesti. Tämä nelijako tarkoittaa ns. geopoliittisia rajalinjoja, jotka ovat osittain riippumattomia valtioiden vaihtuvista rajalinjoista, mutta eivät välttämättä täysin muuttumattomia kaikilta osin.

NWO projekti tarkoittaa yhden maan, Lanttien, pyrkimystä ylivaltaan muiden kolmen maan, Maljojen, Miekkojen ja Sauvojen kustannuksella. Tämä projekti saa vastustusta ja kannatusta monesta eri syystä.

Alkuperäisen egyptiläisen Tarot-viisauden mukaan NWO projekti ei voi nykymuodossaan onnistua, koska se on Tarotin korkeimman valtin, Maailmakortin, valossa mahdoton. Maailma on ja pysyy nelinapaisena. Maailmakortti on ja pysyy KLASSISENA ihanteena, jossa neljän maaenergian yhdistymisen tasapainoisessa synteesissä saavutetaan viides Kvintessenssi elementti. KLASSISUUDEN idea on se, että yhtäkään maaenergiaa ei voi hylätä jos mielii käteensä valtteja. Tähtiä ei synny sinne, missä jokin maaenergia kokonaan tukahdutetaan ja hylätään.
 
Suomen (skandinavian ja keskieuroopan) ominainen energia on Miekka-energia. Yhdysvaltojen ominainen energia on Lantti-energia. Eteläisen Euroopan ja latinalaisen Amerikan ominainen energia on Sauva-energia. Nämä maaenergiat ovat ovat kansallisromanttisen olemisen perustoja. Niillä on omat ilmaisunta romanttisissa taidemuodoissa.

Suomen ongelma on tärkeän Malja-energian (positiivisen puolen) tukahduttaminen. Malja-energia on muinais-Suomen tärkein energia. Tämän kätkemiseen Suomalainen historiavalhe pyrkii. Geopoliittinen raja on (ainakin suomalaisten historiallisessa tietoisuudessa) siirretty sitten muinais-Suomen olemassaolon.

Ilman kaikkien energioiden tasapainoa ei voi saavuttaa valtteja. Tähtiä ei synny. Malja-energian positiivisen puolen kieltämisestä seuraa voimakas kollektiivinen depressio ja Malja-energian varjon, juoppouden ja riippuvuuksien vahvistuminen.

Suomen mahdollisuus on totuuden tunnustaminen, jolloin ongelmat ratkeavat itsestään ilman voimankäyttöä. Suomen ongelma ei ole poliittinen vaan spirituaalinen. Suomen perusongelmaa ei voi ratkaista poliittisen päätöksenteon tasolla.

Tarotin Malja-energiaa edustaa puhtaana nykyinen Venäjä. Venäjä on täynnä Malja-energiaa. Venäjällä on paljon myös muita energioja. Vähiten miekka energiaa. Venäjän armeijaa Tarotissa edustaa Maljojen ritari. Maljojen ritari on aivan erityinen sotilas, jonka sotilaalliset toimintatavat poikkeavat kaikista muista maista. Maljojen ritarin suurin vahvuus on virtaavan, täysin liikkeessä olevan kaoottisen tilanteen salamannopea hyväksikäyttö. Maljojen ritarin heikkouksia ovat vastuuton kevytmielisyys ja myös ailahteleva pelkuruus.
 
Maljojen kuningas on suuri hallitsija, joka kokoaa itseensä Malja-energian vahvuudet ja poissulkee heikkoudet. Maailmassa ei voi tapahtua mitään positiivista tai rakentavaa jos Maljojen kuningas ohitetaan.

Kuten sanottu, Malja-energian suurin heikkous on täydellin uppoaminen mässäilyyn ja juoppouteen, pelkuruuteen ja passiivisuuteen. Tämä kuvaakin Venäjän varjoa, johon viittaa tässä linkitetty artikkeli.

Mutta jos Maljoista ei nähdä muuta kuin varjo Maljojen voimaa ei tunneta. Sama pätee Venäjään.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com