29.8.2015

Porno on bläkmödernin keskusmetafora. Kaikki ilmiöt pyrkivät toteuttamaan pornon ihanteen.
  
Pornossa valeasuinen voi odottaa väärintunnistusta. Mutta tahattomasti harhaanjohtavan ilmiasun on turha odottaa myötätuntoista tunnistuksen korjaustekijää. Kaikkialla oleva pohjavirta kadottaa muut kuin ilmiasujen yksilöllisyydet näkymättömiin. Toteutuu täydellisen ei-paikannettavuuden ihanne. Samalla ilmiasu vapautuu täydellisen paikannettavuuden kenttäviivojen totaalisuudesta.

Pohjavirrattoman autentikointi tapahtuu tunnisteen avulla. Tunniste merkitsee pohjavirtauksen jännitteen yhteensopivuuden piiriin. Tunniste vapauttaa paikannettavuudesta tietyllä tasolla. Järjestelmä lisää ennustettavuuttaan itsesimilaarisuudella. Pelkistyvä itsesimilaarisuus tuottaa emergoituvan ohuuden ja lopulta ihanteellisen tyhjyyden, jossa kaikki pohjavirtaus imeytyy ilmiasuun. 

Ansan ilmiasu on neutraali. Mutta pohjavirtaus jotakin muuta. Hyvä ansa on hitaasti viettelevä. Kun ansan pohjavirtaus on täydellisesti imeytynyt ilmiasuun, ansa lakkaa olemasta viettelevä.

Porno on ilmiasujen leikkiä, ilman että pohjavirtojen tasolla tapahtuisi mitään leikillistä. Siksi se kätkee riiston elementin täydellisesti. Gurdjieffriistossa olennaista on juuri se, että riistetty ei tiedä olevansa riistetty, eikä pysty mittaamaan riiston suuruutta tai arvoa millään markkina-arvoperiaatteella. Koska riisto tapahtuu ennen kuin pohjavirtaus ehtii imeytyä ilmiasuun. Riistetty ei edes tiennyt tehneensä työtä tai olleensa joskus muodonmuutoksessa. Omassa pankkiholvissaan hän saattaa unenomaisesti auttaa pankkiryöstäjää, joka kantaa harkkoja ulos. 

Ilmiasuihin imeytyneen pohjavirtauksen tilassa mikään ei ole objektiivista tai subjektiivista.

Parodia, ironia, satiiri, pilakuva eivät tepsi pornoon. Pornoa on vielä vaikeampi ironosoida tai väärintunnistaa kuin symbolisen vaihdon äärimmäistä muotoa, intsemurhaterroria. Porno on pelkkää ilmiasujen leikkiä ikuisessa keskinäisviettelyssä. Pornon tunnistaminen tapahtuu pelkästään pohjavirtauksen tasolla. Muuhun viittaaminen ei hetkauta pornoa.

Porno on itse asiassa samalla tavalla fataalia ja julkista kuin itsemurhaterrori. Mutta porno ei ole symbolista vaihtoa, vaan sen teoreettinen vastakohta. Terroristin ilmiasu silpoutuu ja pohjavirtaus palaa kiertoon. Itsemurhaterroristi valitsee aina eksploosion tai imploosion väliltä. Pornossa tällaisia valintoja ei tehdä. Pornossa ilmiasuun imeytynyt pohjavirtaus tavoittelee toisenlaista kuolemattomuutta fataalissa metamorfoosissa. Rivous on vain toissijainen väline. Kaikkeen ei-rivoon tehoaa kielellinen vaikeneminen ja väärintunnistaminen. 

Kielellinen vaikeneminen pornosta ei onnistu vähentämään pornon viettelevyyttä. Kielelliset viestit eivät välitä tai tyhjennä pornon sanomaa. Ne eivätkä edesauta tai vähennä pornon alueen jatkuvaa leviämistä ja kasvamista. Ne eivät voi merkitä pelkkien ilmiasujen äärettömiä eroja, kun kaikki muu on tyhjää. Porno ei kaipaa kapitalistista mainosta tai markkinoiden sympatiaa.

Porno paljastaa jotakin surreaalisen tai hyperreaalisen luovuuden salaisuudesta, joka ei lakkaa viettelemästä tietämättömyyttä. Tietämättömyys on aina tietämättömyyttä pohjavirtojen luonteesta, mahdollisuuksista ja metamorfooseista. Tietämättömyyden potentiaali on äärettömän suuri simulaatioiden käyttövoima.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com