30.8.2015

POHJAVIRTAUS JA GEOPOLITIIKKA

Geopolitiikan topologiassa ei ole sellaisia käsitteitä kuin subjekti tai objekti. Geopolitiikka ei tarvitse niitä. Sillä on niin paljon tärkeämpääkin ajateltavaa.

Noosfääri on geopoliittinen käsite. Se tarkoittaa tietoisuuden tilaa, tai pikemmin visiota, jonka yksilö muodostaa paikallisen pohjavirtauksen aistimuksestaan. Tuo aistimus on häilyvä. Se voi olla yksilöllisesti heikompi tai vahvempi. Noosfäärinen mieli on tämän aistimuksen ja vision suorittava kokonaisuus. Noosfäälinen identiteetti on tässä aistimuksessa syntyvä olemistapa. Mutta ei ole olemassa noosfääristä subjektia tai objektia. Tällainen erottelu on tarpeeton.  

Jos postmodernin todellisuuden globaali hyperreaalinen tila korvaa pohjavirtauksen simulaatiolla, silloin sellaiset asiat kuin perinteisesti käsitetty kansallinen identiteetti ja kulttuuri lakkaavat olemasta. Ne eivät voi enää uusintaa itseään tasolla jossa elävän pohjavirtauksen kosketus elävään ilmiasuun hedelmöittää kulttuurin ja identiteetin.

Perinteisesti osallistuminen näihin identiteetteihin ja kulttuureihin ei ole edellyttänyt noosfääristä havaintoa niiden syntymekanismista. 

Simulaatiossa pohjavirtaus on järmettynyt ja imeytynyt ilmiasuun, joka myös jähmettyy. Elinvoimien hidas imeytymisdepressio päättyy syöpäsairauden tunnelivaiheeseen.

Kansainvaellukset tai rotujen sekoittuminen eivät liity tähän ilmiöön. Sama ilmiö tapahtuisi riippumatta siitä, saapuuko Suomeen nolla vain viisi miljoonaa turvapaikanhakijaa. Täysin sama tapahtuu Alexandr Duginin kirjoituksissa Venäjällä, vaikkei koko pakolaiskysymys ole siellä relevantti. Täysin sama kulttuurille, identiteetille ja muulle sellaiselle, joka määrittyy geopoliittisten rajaviivojen määrittämien pohjavirtausten mukaan.

Yksilön psyyken tasolla pohjavirtaus on metaforisessa suhteessa taloudelliseen vaihtoon. Pohjavirtaus on symbolisen vaihdon jatkuvaa liikettä. Miksi tämän ilmiön luonne paikantuu geologisesti maapallon erialueisiin? Tämä "paikan hengen" salaisuus on täydellinen mysteeri. 
  
Hyperreaalinen on keinotekoinen tila, joka johtuu kapitalismin totaalisesta mustasukkaisuudesta symbolista vaihtoa kohtaan. Kapitalismi on huomannut selvästi, että rajoittamalla ja patoamalla symbolista vaihtoa voidaan lisätä taloudellista vaihtoa.  Kapitalismi ei kuitenkaan tiedä, mitä tästä ilmiöstä seuraa, kun se viedään äärimmäiseen loppupisteeseen.

Siksi fasismi, joka on kapitalismin äärimmäinen suojamuoto, ja joka astuu esiin vasta todellisen hädän hetkellä, mieluummin kuin koskee todelliseen ongelmaan, joka on symbolisen vaihdon syöpään johtava estyminen, se väärintunnistaa, eli siirtää, ongelman syyn pakolaiskysymykseen, joka ei liity ongelmaan mitenkään. Tämän se tekee siksi, että se ei kertakaikkiaan ymmärrä mitään todellisesta ongelmasta ja sen mahdollisesta parannuskeinosta, joka on hyvin yksinkertainen, ainoa ja mahdollinen.

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com