3.4.2015

VENÄJÄN RAJANAAPURUUS

Mitä on Venäjän puolustaminen ajankohtaisissa keskusteluissa? Mitä se voi olla sellaisen näkökulmasta, joka ei itse ole venäläinen? Mikä järki, mikä merkitys sillä on, tai voisi olla?

Ei mikään muu kuin itsepuolustus. 

Ainoastaan tämä: ITSEPUOLUSTUKSEN nimissä on puolustettava Venäjän loogista oikeutta suvereenina itsenäisenä valtiona huolehtia normaaleista turvallisuuteen liittyvistä eduistaan. Tälle alueelle on laskettava liikkumavaraa riittävästi ottaen huomioon ne todelliset (meitä paljon vakavammat) uhkat jotka Venäjään voi kohdistua, ja jotka Venäjä itse näkee.

Mutta tälle alueelle ei ole laskettava liikkumisvaraa ylenmääräisesti, vaan ainoaan tiukan realistisesti. Ja tärkeintä on nähdä tämä asia objektiivisesti ja mieluiten yhteisymmärryksessä venäläisten kolleegoiden kanssa.

Vain näin vältetään se tilanne, että jonkin odottamattoman muutoksen tapauksessa oltaisiin vahingossa ensimmäisenä astumassa Venäjän varpaille. Ja näin siis turvataan oma turvallisuus suhteessa Venäjään.

Lähtökohdan on oltava (ellei ole käsillä jotain aivan hälyttävää ja objektiivisesti varmaa todistetta muusta) tämä: 1) Venäjää kiinnostaa vain ja ainoastaan oma turvallisuutensa, 2) Venäjä ei halua sotaa.

On huolehdittava realistisen tarkasti siitä, että meidän myötävaikutuksella Venäjälle ei ilmene sellaista suoranaista uhkaa, jonka vakavuudesta meillä itsellämme ei ole käsitystä. Ja tämä asia on todellakin pohdittava syvästi: ei pidä aliarvoida sitä, mikä voi olla suoranainen uhka, silloin kun kysymys ei ole tiedosta, joka on meille avointa.

Seuraava asia on toisen suvereenin valtion oma puolustus, joka tietenkin täytyy olla olemassa. Venäjän rajanaapurin tapauksessa, kunhan edellä olevista asioista on huolehdittu mahdollisimman tarkasti. Kun on täysin varmaa, että geopoliittinen motiivi ei ole vahvasti olemassa, jää oman puolustuksen vastuulle tämä, ja vain tämä: huolehtia siitä, että maan riistäminen ei sotimalla ole taloudellisesti kannattavaa sille, joka sitä VAIN siitä syystä havittelee.

Nyt täytyy huomata, että tässä kysymyksessä ei ole mitään sellaista piirrettä, mikä antaisi vähäisintäkään aihetta asioiden yli- tai aliarvoimiseen, asialla julkisuudessa spekulointiin, uhkakuvien maalaamiseen, tai liialliseen huolettomuuteen. Tämä kysymys ei varsinaisesti ole kansalaiskeskustelun tai mielipiteen aihe, vaan pelkästään ikään kuin looginen kalkyyli, jonka tuloksen täysin määrää käytettävissä olevat ja objektiivisesti ilmaistavissa olevat faktat.

Huono ajattelu ja hyvä ajattelu, eivät voi loputtomasti keskustella ja kommunikoida tässä kysymyksessä, jossa ei varsinaisesti ole mitään kommunikoitavaa tai keskustelemista.

Kaikkein turhinta tämän kysymyksen kannalta on pelko. Pelko ei lisää toimintakykyä missään tilanteessa. Ei kommentteja:

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com