31.7.2012

LEMMINKÄINEN20120731(32


         

RUNOUS TYÖNÄ: TÄSMÄLLINEN MÄÄRITELMÄ

Itselleni käsitteen "kirjallinen työskentely", "runous", "kompositio" käsittävät siis ainakin seuraavat toiminnat: sosiaalinen elämä, ruumiillinen työ, lääketiede, tekniikka, talous, sota, maalaustaide, kirjallisuus, musiikki, avaruusmatkailu, mikrobiologia, historia, aistikävely, lenkkeily, kulttuuriharrastukset, tiede, humanismi, algebra, kaikkinainen matematiikka, ooppera, lastenhoito, siivous, kotileikit jne.

POLYFONIA, HARMONIA, UNISONO

Tähän asti Kastaliageneraattorissa käyttämäni soitinnus on todella yksinkertainen riviunisono. Esimerkiksi 12-sävelrivi tai mikä tahansa koskettimistolla syötetyistä äänenkorkeuksista koostuva miten tahansa pitkä sävelkulku toimii soitinnuksen perustana niin, että harmonisessa tilanteessa soitetaan rivin sen hetkisiä peräkkäisiä intervalleja ja jokainen kudoksessa soiva ääni triggaa ajallaan aina rivin seuraavan intervallin. Tämä ikään kuin karkeasti ja kaikissa tilanteissa vastaa jonkinlaista yksonkertaistettua webernläistä soitinnusta Bachin aidosta polyfoniasta, jossa melodialinjat jaetaan eri soittimien kesken nuotti nuotilta. Yksinkertaisilla rytmeillä ja melodioilla homma kuulostaa välittömästi jotenkin lähi-idän musiikilta.

Seuraava vaihe on kehittää orkestraation ja polyfonian ulottuvuuksia aidommin Bachin ja Palestrinan suuntaan. Alasvetovalikossa voi esimerkiksi olla kolme karkeasti nimettyä optiota: 1 Webern, 2 Bach, 3 Palestrina.

Palestrinan ja Bachin suhde on lähinnä se, että Bachin polyfonia on hivenen sointulähtöisempää, kun taas Palestrinan polyfonia on aitoa melodian suhdetta toiseen melodiaan. Palestrina euklidisien polyrytmien kielelle käännettynä tarkoittaa lähinnä sitä, että jokainen rytmisekvenseri soittaa omaa melodiariviään, jonka äänten lukumäärä tai intervallirakenne ei ole täysin selkeässä suhteessa toisten rivien äänten lukumäärään ja intervallirakenteeseen. Bach-polyfonia taas tarkoittaa sitä, että rinnakkaiset rivit ja sekvenserit ovat sellaisessa suhteessa, että harmoninen rakenne on jäntevämpi ja hallitumpi.  
KONSERVATIIVISUUS JA MANALA

Kaikki konservatiivisuus on yritystä säilyttää emotionaalinen tila pelkän maallisen ja aineellisen uneksinnan avulla. Manalareissu taas on suoraa suhteen uudistamista todelliseen emotionaalisen energian lähteeseen. Koko asetelman räikeä sarkasmi on siinä, että konservatiivi halveksii manalankävijää mutta on täydellisen riippuvainen tämän työn tuloksista.

KOSMISESTA KONTRAPUNKTISTA

Kuten musiikillisessa myös kosmisessa kontrapunktissa on ihminen jumalan re-engineering osasto.

HUVITTELUITSERUOSKINTA

Persereikämäisellä aikakaudella, kun koko maailmasta on tullut suuri persereikä ja yhden miehen tehtäväksi jää kaikkien tieteenalojen ja kaikkien taiteenalojen täydellinen mikro- ja makro- ja keskitason uudistaminen, on huvitteluitseruoskinta tuollaisen "varhaisen profeetan", jota puolet porukasta pitää mielenvikaisena ja toinen puoli huijarina, koko eklämäntyyli.

MUSIIKIN GURDJIEFF

Gurdjieffin musiikissa olen aina ihmetellyt tiettyä kaavamaisuutta ja visiottomuutta, jos sitä vertaa hänen muuhun ajatteluunsa. Gurdjieffin musiikki ei oikeastaan heijasta millään tavala Gurdjieffin filosofiaa, vaan on ainoastaan käytännöllinen ad-hoc työkalu movementien mausteeksi, jotka voitaisiin paremmin toteuttaa pelkän metronomin avulla ilman tuota banaalihkoa musisointia. Pahinta tässä on se, että gurdjieff-harrastajat jotenkin arvostavat tätä musiikkia, niin kuin puhtaasti aineelliseen ja näkyvään kiinni tarketuneet friikit yleensä kritiikittömästi arvostavat diggailemiensa skenejen aineellis-sosiaalista ad-hoc häsläämistä.

Luin taas eilen illalla Stockhausenin luentoja ja haastatteluja ja täytyy edelleen ihmetellä noiden musiikillisten visioiden gurdjiefflaista kirkkautta. Informaatioteknologia näyttää kehittyvän täsmälleen siihen suuntaan, jonka Stockhausen ennusti jo ties koska... ehkä vuonna 1956. Hänhän teki multimediaa esimerkiksi suurikokoisella puolen seinän (tulevaisuuden joka kodin) televisiolla ensimmäisen kerran tosiaan jo vuonna 1956. Suurin osa Stockhausenin visioista ei ole vielä lähimainkaan toteutunut, mutta esimerkiksi Applen uusin kehitys antaa vihjeitä siitä, että kymmenen vuoden päässä ehkä ollaan varsinaisesta Stockhausenin normaalisieluntilasta. Hänen 1960-80-lukujen projektejensa määrää ja massiivisuutta eri puolilla maailmaa voi tästä meidän kotonanysväysmaailmastamme käsin vain etäisesti hämmästellä. Tuntuu suorastaan uskomattomalta, että tuollainen säveltäjä on koskaan elänyt. On varmasti absoluuttisen turhauttava olla tuollainen profeetta 50-100 vuotta edellä aikaansa, jonka jokainen idea ja ajatus tulee toteutumaan täydellisesti ja lapsellisenluonnollisena vasta kuoleman jälkeen, mutta jolle noiden ideoiden ja ajatusten toteuttaminen ennen aikojaan on joko lihanhalveksuntaa tai huviraadantaa.

Pitääpä nyt kuunnella tässä vaikkapa Stockhausenin Inori.


Kompositio = mikä tahansa heterogeenisten tai toisilleen vastakohtaisten asioiden sujuva yhteenliitäntä.

Konstruktio = toisiaan varten suunniteltujen asioiden saumaton yhteenliitäntä.

Kontrapunkti =  kompositiossa erilaisten asioiden yhteinen nimittäjä, konstruktiossa yhteinen leikkauspinta.

30.7.2012

TOINEN MATKA20120730(32


         

KRITIIKISTÄ

Kaiken vallan ja väkivallan luonne on se, että soraäänet tukahdutetaan ja murhataan välittömästi, ellei ole jotenkin poliittisesti edullista (siis pakollista) olla tekemättä niin. Tämänkin takia maailmassa on kaksi napaa.

IHMISPSYKOLOGIA & NÄYTELMÄN KÄSIKIRJOITUS

On siis ilmeisesti niin, että ihmisjoukko vastustaa kaikin voimin todellista demokratiaa niin kauan kuin vain on mahdollista, että yhdestäkin joukkoon kuuluvasta voisi tulla hirmuhallitsija. Todellista demokratiaa vastustetaan näyttelemällä demokratiaa mahdollisimman hyvin.

YKSI NIISTÄ MATKOISTA POHJOLAAN & MUODONMUUTOS20120730(12


         

Ehkä koko kosmos on eräänlainen vankileirien saaristo.
Kohtuuttomien omistaminen ei ole niin suuri ongelma kuin se, että joku kuvittelee ne itse ansainneensa.
Kuolemaantuomittu on huonommassa asemassa vain heihin nähden, jotka todella pystyisivät itse määräämään oman kuolinhetkensä.

KUOLEMAANTUOMITTUJEN VANKILANPARANTAJA


Jos se on totta, että USA:ssa rikkain prosentti omistaa saman verran kuin köyhin 90 prosenttia, voi sanoa, että sellainen tilanne on mahdollinen vain jos tämä 90% todella rakastaa sadismia ja epädemokratiaa. Hehän voisivat muuttaa asian milloin tahansa. Enemmän kuin muutoksesta tämä 90 prosenttia siis haaveilee pääsystä osaksi rikkainta 1 prosenttia. Tätä on individualismi.

Voi olla, että erilaiset ja eri suunnilta tulevat sielut pyrkivät syntymään tiettyihin paikkoihin ja tiettyihin rotuihin, mutta yleisesti ottaen alan taipua sille kannalle, että tämä planeetta on kosminen rangaistussiirtola ja suurin osa porukasta on täällä paremmasta kuin hyvästä syystä. Vankilassa kannattaa vain istua se mikä on säädetty, ei ryhtyä kuolemaantuomittujen "vankilanparantajaksi".

Jos olen tänne syntynyt, olen syyllinen johonkin hirvittävään, josta en itse valitettavasti tiedä mitään. Kadun syntymääni ja odotan kuolemaa sielullisesti vireimpänä vapahduksen päivänäni.

29.7.2012

VUONOAMBIENT20120729(2


         

AMBIENTKOE20120729(1


         

28.7.2012

MUUTAMA ENSIMMÄINEN IMPROVISAATIO

valmiilla Castalia-generaattorilla. Implementoin sittenkin Euklidsekvenserin suoraan Max-patchiini. Ulkoisen Java-aplikaation monien kopioiden pyörittäminen alkoi olla vähän kömpelöä. Nyt kaikki toimii hienosti ja kontrollit suoraan ja varmatoimisesti Akaista Maxiin. Logicia en kontrolloi Akailla ollenkaan (yt kun en kytä efektejä näissä vielä).

201207268(1


         20120728(2


         20120728(3


         20120728(4


         

27.7.2012

Kuulostaa tosi hyvältä youtubesta nyt tää Zimmerman. Hitto mikä rehellinen, apokalypsi.
Tää on maailman kovin juttu jota ilman KALEVALA ei ole ikinä mahdollinen! Tää on FUCKING relismia, jota kukaan ei voi tehdä ilman OOPPERAA!
Kaikkien suurien taiteilijoiden tärkein sanoma: älkää seuratko minua.
Kapteenin on kuultava joka hetki vapautunutta naisten naurua. Se ei tarkoita mitään. Se ei tarkoita levähdystaukoa. Se ei tarkoita tarkkaavaisuuden herpaantumista.

26.7.2012

Asensin SoundFlowerin. Hyvin toimii. Nyt kaiken esim. Youtube-kaman voi ajaa Logicin efektien, taajuuskorjaimien jne. läpi.

AMFANIAN JOUTSEN20120726(1


         20120726(2


         

Musiikissa genreajattelu vastaa kai kahteen asiaan: tiettyyn mielentilaan ja odotuksiin. Entä jos mielentila on avoin ja odotukset olemattomat tai ihmeelliset.

25.7.2012

GENREJEN KEINOTEKOISUUDESTA NYKYAJASSA

Logic Pro:lle ja Euclidsekvenserille kaikki musiikkigenret ja -kulttuurit ovat muutaman parametrin päässä toisistaan. Kaikki hyvin lähellä.

20120725(1


         

TIETEENFILOSOFIASTA

Kas, sanoma näyttää menevän perille. Heikki Sipilä kirjoittaa Tieteenfilosfiasta... (KomInform):
"Tiedemiehet, erityisesti teoreettisen fysiikan klassikot ovat taannoin toinen toisensa jälkeen hylänneet sen ahtaan analyyttis-loogisen maailmankuvan, jolle nykyinen ns. positivistinen tiede perustuu. Se, mitä kustumme "tieteeksi", on viime vuosikymmeninä perustutkimuksen tasolla taantunut. Tällainen "tiede" erityisesti politiikan palveluksessa on sama kuin kirves mielipuolen kädessä. Yhteskunnallisessa toiminnassa ratkaisevaa on epäilälemättä tahdon suunta ja näkökulma, ei pelkkä tekninen osaaminen, jolla toki tuotetaan tavaraa, mutta samalla ajetaan maailmaa ehdoin tajdoin kohti sosiaalista ja ekologista tuhoa. Kuvitelma siitä, että maailman ongelmat ratkaistaan hiukkkaskiihdyttymiä ja tietokoneita pyörittämällä, on lapsellinen. Teoreettinen fysiikka edistyi jättiharppauksin 20. vuosisadalla. Se perustui tuolloin luovaan ajatteluun, joka nykyään näyttää olevan suorastaan kiellettyä. Yhden uuden, joskin perustutkimuksen kannalta merkityksellisen alkeishiukkasen (ns. Higgsin hiukkanen) löytyminen ei merkitse erityistä läpimurtoa. Esimerkiksi massattomaksi sanottu neutriino on edelleen kummajainen, jolle ei löydy selitystä. Massaton hiukkanen voi periaatteessa ylittää valon nopeuden ja jos tälle hiukkaselle joskus löytyy todennus, avartuu maailmankuvamme radikaalisti. Aika muuttuu, syy ja seuraus voivat vaihtaa paikkaansa jne. Heisenbergin epätarkkuusperiaate on voitu osoittaa todeksi, mutta selitystä sille ei ole. Elektronin peijakas kun voi olla kahdessa paikassa yhtaikaa. Vastoin kaikkea logiikkaa. Monet tieteenfilosofian klassikot ovat korostaneet sitä, ettei mihinkään "annettuihin totuuksiin" pidä lukkiutua ja että uusille mahdollisuuksille pitää pitää ovi auki. Dialektinen materialismi liene toimivin tähänastisista tieteenfilosofian perinteistä. Siinä on kuitenin ainakin yleisimmissä tulkinnoissa yksi perustavanlaatuinen puute: Kun puhutaan materialismista, pitäisi tietää, mitä materia on. Ja sitä me emme tiedä. Aineen olemus itsessään kun on edelleen mysteeri. Hämärän peitossa ovat mitä suurimmassa määrin myös luonnon ja yhteiskunnan monimutkaiset vuorovaikutussuhteet. Havaitsemme vain osan siitä, mitä ilmiöpinnalla on. Ja senkin yleensä mediavääristymien kautta. Se, että annamme ajatuksille avaruutta, ei tarkoita, että antaisimme periksi uskonnoille, siis lähinnä niin sanotuille "annetulle totuuksille". Mutta kun tunnustuksellinen ateismikin lienee tässä mielessä vain yksi uskonnon muoto. Ennen nyt vallan anastanutta positivismia maailma nähtiin laajalti toisella tavalla. Pari merkittävää lausahdusta: "Filosofit ovat kautta aikojen yrittäneet selittää maailmaa. Tehtävänä on kuitenkin maailman muuttaminen" (Karl Marx). "Ennen meillä oli tietdettä ja tieteenfilosofiaa, nyt on vain tiedettä" (Wolfgang Pauli). Samalla tavalla maailmaa tarkastelivat aikanaan esimerkiksi Albert Einstein ja hänen aikalaisensa Vladimir Iljitsh Lenin. He olivatkin dialektikkoja, eivät positivisteja."
Sekvenseri-automaatio-FM ym. synteesikokeilua Logicilla.

20120724(11


         

24.7.2012

Etsin erästä kirjaa puoli tuntia. Lopulta kirja löytyi jostain lastenkomeron hyllyltä, vaikka muistin jättäneeni sen työhuoneenilattialle. Hyvän päivällisen päälle luin kirjaa puolisen tuntia, join puoli pullollista viiniä. Äkkiä huomasin saman kirjan saman painoksen keskellä työhuoneeni lattiaa. Nostin kirjan käteeni miltei epätodellisen tunteen vallassa. Siinäkin on samalla kynällä tekemiäni alleviivauksia, mutta onneksi sentään eri kappaleissa kuin lukemassani kirjassa. Onpa taas ihmeteltävää. Luulin haravoineeni työhuoneeni kirjahyllyineen kymmeneen kertaan, keskilattiasta puhumattakaan. Enkä todellakaan muista omistaneeni kyseistä kirjaa kahta aivan identtistä kappaletta. Mitäköhän taas pitäisi ajatella omasta aivotoiminnasta...

KALEVALA OJENTAA TAAS NIETZSCHEÄ

ja TAAS ihan oikein!

"Ellös vainen, sulho rukka,
Neioista pahoin pi'elkö,
Opastelko orjan ruoskin,
Nahkaruoskin nau'utelko,"

Joku tietysti voisi huomauttaa, että kalevalan XXIV runon mukaan naista kyllä saa ja pitää hakata ruoskalla, kunhan on ensin kolme vuotta yrittänyt hyvällä opettaa. Neljäs vuosi hakataan raipalla tietoa ihoon nietzscheläisellä menetelmällä. Naisen oikeaoppinen pieksäntä on Kalevalassa tietysti mitä syvällisemmän käsittelyn ja opetuksen kohteena.  Huudahdetaanpa naisenpiäksännän autuaallisuudestä jopa nietzscheläisemmin kuin Nietzsche (XXIV 285-318):

"Kun karsin katajan latvan,
Jo kumarsi kullaksensa;
Kun vielä panin pajuilla,
Jo kapusi kaulahani."
Siis jos nyt otetaan vaikka vartailukohdaksi Aristofaneen Pilvet, V. Artin suomennos vuodelta 1952, jota on valvonut joku Mika Waltari. Tämä ei todellakaan ole luettavaa kieltä. Elävän näytelmän lukeminen tämän kielen läpi on todella työlästä. Käsilläni oleva T. Mitchellin englanninnos vuodelta 1911 ei ole yhtään parempi, päin vastoin, miltei vielä ääliömäisempää riimittelyä.

SAARIKOSKI: HERAKLES

Asia on taas kerran varmistettu: Pentti Saarikosken "suomentama" Euripideen Herakles on kaikkien aikojen hienoin kirjallinen teos.

theseus
lähdetään

herakles
hautaa lapset

amfitryon
kuka hautaa minut?

herakles
minä

amfitryon
milloin sinä tulet?

...

kuoro
me olemme menettäneet kaiken


KÄSITEMITTAKAAVAMUUNNOS

Esim. Harri Nordellin muuten mahtavassa runoudessa minua joskus häiritsee astetta tai paria liian suuren/pienen mittakaavan käsitteet. Seuraavassa käsitemittakaavamuunnos Valkoisen kirjan sivulta 30:

Pensaat. Viirit vaaleansiniset
Lammessa suolavankkurit 
Näkyi tuntosarven mytologia 
Hetken pihkakäpälä oksillä keinui
Kirposi molekyyli sekunnin alasimelta 
Lumenkahinaa odotan,
varjoa metelitöntä 
Sienellä ylösnousemuksen simpukka 
Sademetsät. Viirit vaaleanvihreät
Lätäkössä suolavankkurit

Ajatukseni ei ole se, että kokeilu olisi alkuperäistä parempi, vaan se, että Nordellin runon sielu on ehkä muualla kuin hänen käyttämissään substantiiveissa, jotka voidaan vaihtaa näinkin satunnaisesti runon menettämättä pohjimmaista runouttaan.

VICTORIA HEATHERBELL: JOKERS

VIHDOIN PERUSPALIKAT KASASSA

Eilen oli aika rankka Logicin haltuunottopäivä. Mutta selvisi sekin, että Logic on kuitenkin se ympäristö. Ihan samat jutut kuin MainStagessa:ssa voi tehdä Logicissa. Ja itseasiassa logic toimii ulkoisen midin kanssa vakaammin. Ei takeltele juurikaan. Ja midin äänittäminen midinä on hyvä idea. Logicilla voi äänittää myös audiota mistä tahansa ohjelmasta, kunhan asentaa SoundFlower aplikaation. Logicin automaatiot voi monella tapaa äänittää (kaikki tarvittavat kerralla tai yksitellen) helposti jälkikäteen. Akain mappaaminen kannattaa näköjään tehdä tapauskohtaisesti kunkin projektin eri parametreihin. Akaissa on käytössä 24 slideriä, 8 potikkaa ja 12 dynaamisesti herkkää rumpupadia. Se riittää aika pitkälle. Nyt siis vihdoin äänen peruspalikat kasassa. Tosin Max-patchin laajentamiseen on heti mielessä vähintään miljoona ajatusta, joiden koodaaminen vie vuoden työajan.
Logic Pron automaatioiden livekirjoituksen kokeilua erilaisille ChannelStripin efektien ja pluginnien parametreille. Akain mappaamista Logiciin ja MainStageen. Muutama (kolme vikaa) improvisaatiota MainStagella (joka ei pysy midin kanssa synkassa vaan sekoilee rytmissä... mikä ehkä ihan sopii noihin).

20120723(1


         20120723(2


         20120723(3


         20120723(4


         

23.7.2012

Ei vahingossa eikä tahallaan.

METODINEN HALTIOITUMINEN

Haltioitumisen rakentelu on usein piinaavaa. Tarvitaan sakkokierros tai pari. Samalle ampumapaikalle saapuminen ei silti enää sävähdytä, ellei värit ja muodot itsessään ja suoraan sävähdytä,... säteile lävitseen ideoiden maailman energiaa,... sanoisi Solovjov.

21.7.2012

Mitä voisi sanoa päivän maalauskokeiluista? Kuvan tekeminen on, vittu,...
Näyttäisi siltä, että tämän planeetan henkinen tila on niin todella karu, että mikään intellektuaalisuus ei voi parhaimmillaan ja kirkkaimmillaankaan olla muuta kuin irvokasta pelleilyä.
Näyttäisi siltä, että tämän planeetan henkinen tila on niin todella karu, että mikään intellektuaalisuus ei voi parhaimmillaan ja kirkkaimmillaankaan olla muuta kuin irvokasta pelleilyä.
Jos olisi olemassa Aniara-niminen avaruusalus, jossa jokaisella kansallisuudella olisi oma suljettu osastonsa, ja jossa ei olisi lainkaan ohjaamoa.
Niin, velkatakuut Kreikasta ja Espanjasta pitäisi määritellä selkeänä kiinteänä maaomaisuutena. Maata kiinnitetään velkaa vastaan. Siinä en näkisi mitään ongelmaa, päin vastoin. Mutta valtiot eivät taida toimia niin.
Ilman jonkinlaista älyllistä tulkintaa mystiikasta ei voi ainakaan lähestyä sitä kysymystä, jonka jokainen aidosti mystisesti kokeva aina kohtaa: miksi mystisesti kokevalle aina sanattoman yhteisymmärryksen pohjalta järjestetään onnettomuus yhteisön toimesta. Ilmeisesti jokin pyhitys, kuten kansallisuusaate, tekee tyhjäksi tuollaisiin alhaisiin salaliittoihin liittyvän mahdollisen paljastumisen oudon häpeällisyyden. Tämä kysymys herää jo varhain, kauan ennen varsinaista älyllistä, seksuaalista, yhteiskunnallista herätystä. Hessen Demian kuvaa tätä alkukysymyksen asettumista.

PERUSTULO

Näkee poliittista keskustelua perustulo-ideasta. Voiko perustulo olla mahdollinen niin kauan kuin ihmistyö on ihmiskunnan elämisen kannalta välttämätöntä? Ei. Voiko perustulo olla vain yhdessä maassa ilman että se on muissa maissa? Ei. Voiko perustulo olla, jos energia on eri hintaista eri maissa? Ei. Voiko perustulo olla, jos energiaongelma ratkeaa ja saadaa lähes ilmaista energiaa? Kenties. Kaikissa muissa tapauksissa paitsi viimeisessä perustulon voimaan saattaminen kai tarkoittaisi vain inflaatiopiikkiä ja rahanarvon muutosta, joka söisi hyödyn hetkessä. Vai?

MIKSI KRISTUS EI JO TULE

tai jos tulee, on varma huijari? Siksi, että ihmisen hahmossa ei voi olla jumala. Ei ole mitään ihmisjumalaa. On korkeintaan ihmiseen (kenen tahansa ihmisen) sielun kautta vaikuttava jumala, useinmiten ei-tiedostetusti, hetkittäin ja katkonaisesti vaikuttava. Tämä on ihmisen osa, ihan jokaisen. Jos sitten johonkuhun tuo jumala vaikuttaa tietoisesti ja joka hetki, se olisi ihmeelinen poikkeus. Hänen ei kannattaisi verisesti loukata toisia ihmisiä väittämällä tuon ominaisuuden tekevän hänen yksilöllisestä ja takuuvarmasti kuolevaisesta lihastaan jumalan. Enintään hänen kannattaisi varovasti tunnustaa, että on ehkä... jotakin... ja sen aistiminen riippuu olosuhteista, joista suurin kiitos kuuluu toisille ihmisille. Sillä se, mitä hän ei tiedä, jos väittää olevansa yksin lihassaan jumala, on se tosiasia, että toiset ihmiset voivat tahtoessaan muuttaa hänen olosuhtaitaan ikävään suuntaan, ottaa milloin tahansa häneltä pois tuon hänen jumalallisen yhteytensä.

NIETZSCHEN VAIKUTUKSEN

ja varsinaisen nietzscheläisyytenä näen tämän lääketieteen bisnesmahdollisuuksien ja teollisuuksien laajentamisen välineenä, taiteen taiteen paikan viemisen välineenä, huomion jatkuvana kiinnittämisenä tyhjyyteen tai ei-mihinkään, psykopatiana joka on täysin korvannut psykiatrisen parantajan, kaikkena tuona institutionaalisena korvautumisena jossa imitaatio ja hämäys korvaa sitä tarkoitusta ja aisiaa joka "yhteiskuntaa palvelevaksi" julkilausutaan, ja joka tämän korvaustumismenettelyn takia palvelee itseasiassa vain tietynlaista liike-elämän amoraalisinta osaa, jota syystä voi verrata järjestäytyneeseen rikollisuuteen (joka ei ole muuta kuin moraalilakeja ja varsinaisia lakeja kiertävä liike-elämän laajentumisilmiö). Maallisuus yhtä kaikki on mitä epäilyttävimpien asioiden korvautumista toisillaan. Se on se tapahtumien herakleitoksenvirta, jossa kaikki on aina yhtä ja samaa: evoluutiota ihmisestä apinaksi ja apinasta rotaksi, eli nietzscheläiseksi yli-ihmiseksi.
Pikkukylän kumpuileva maisema ei kovin suomalaiselta vaikuttanut, mutta ei toisaalta tuonut mieleen mitään muutakaan maata. Oli jo myöhäinen ilta, miltei valoisa kesäyö. Tapasin Timo Hännikäisen erään maalaistalon pihalla. Sanoin terve, Timo sanoi terve. Astelimme taloon sisään. Suuren eteisen jälkeen livahdimme oikealla puolella olevaan suureen pesuhuoneeseen. Timo halusi käydä suihkussa, mutta minä en pitänyt sitä hyvänä ajatuksena. Talossa nukkuva väki saattaisi herätä suihkun ääneen. Emme ehtineen keskustella asiasta, sillä joku jo kolisteli käytävässä. Ryntäsimme --nimen omaan ryntäsimme-- suihkukomeron taakse piiloon, mutta vanhaisäntä, joka tuli pesuhuoneeseen, huomasi meidät heti. Vähän noloina astuimme esiin, sanoimme että olemme vain satunnaisia matkalaisia ja halusimme vähän peseytyä talonväkeä herättämättä. Huomenna olisimme menossa paikalliseen historialliseen museoon. Vanhaisäntä ymmärsi meitä hyvin ja sanoi, että voisimme kaikin mokomin peseytyä ja jäädä yöksikin. Peseytymisen jälkeen Hännikäinen kuitenkin päätti jatkaa matkaa. Ihmettelin sitä vähän ja jäin rupattelemaan vanhan isännän kanssa. Selvisi sekin, että hän on isäni vanha tuttu. Aamulla isäni tuli autolla hakemaan minut. Poistuessani talosta ihmettelin, nyt kirkkaassa aamuvalossa, eteisessä olevaa suurta erikoista ikonia, joka ei ollut tyyliltään mikään tuntemani. En kysellyt siitä sen enempiä, olisihan se ollut typerää. En halunnut näyttää vieraalle ihmiselle ja vielä isäni ystävälle tietämättömyyttäni mitä tavallisimmista asioista. Voisinhan kysyä autossa isältä... isähän tiesi tilani, että unohtelin mitä tavallisimpia asioita. Päärakennus oli rakennettu jyrkkään mäkeen, jonka päällä, kuten pihalla havaitsin, näkyi suurten havupuiden lomasta erikoinen valkoinen katedraali. En ollut huomannut sellaista koskaan, mutta niitä toki täytyi olla joka kylässä. Vai olisiko tämä joku erikoisuus? Se oli arkkitehtuuriltaan säännöllisen nelitahoinen ja siinä oli valtava valkea puolipallon muotoinen kupoli. Nyt vasta tajusin, että sinnehän Hännikäinen tietysti oli mennyt yöksi rukoilemaan. Ihmettelin taas omaa poissaolevuuttani näistä asioista. Miten en tuotakaan yöllä tajunnut.
Kaikki hyvä taide ja ajattelu ajautuu aina keskelle valtataistelua tahtomattaan. Sillä valta on olemukseltaan huomion pakonomaista tavoittelua ja taide on olemukseltaan huomion kiinnittämistä. Jos huomion hiljainen kiinnittäminen osoittautuu vahvemmaksi kuin huomion huutavan pakottava anastaminen, kysymys on taiteen ja sielun voitosta ja vallantahdon tappiosta. Sillä vallantahto on aina lihan tahtoa sielun yli (jotka tietysti kamppailevat kaiken aikaa). Tästä näkökulmasta (ehkä) taiteilijan ei pitäisi itse mainostaa taidettaan, kissan ei pitäisi nostaa itse häntäänsä, vaikkei sitä useimmiten kukaan muukaan nosta. Pelkkä hiljainen asian itsensä esillepano on ehkä se kaikki, mitä ylipäätään voi tehdä.
Kaikki innoituksen varainen on kieltämättä epäkypsää ja luonnosmaista, mutta toisaalta ja rehellisesti ottaen sielu on äärettömyyttä vasten ikuisesti epäkypsä; se on puu ei hedelmä.

VALO-PIMEYS-AISTIKÄVELY

Ehkäpä myös kaikki eläimet ovat fysikaalisesta valosta riippuvaisia "yhteyttäviä kasveja", mutta yhtä vähän (tai paljon) kuin kasveilla omaan valoonsa on eläimillä omaan valoonsa täsmälleen siihen tarkoitettuja aisteja tai silmiä. Miksi näin? Koska kasvi itsessään on valon silmä ja lämpöaisti. Samoin eläin itsessään on oman valonsa silmä ja lämpöaisti. Silmällään eläin näkee kasvin valon, ns. näkyvän valon ja kasvin auringon eli Auringon. Mutta silmällään eläin ei näe eläinten valoa (joka siis ei ole sähkömagneettista säteilyä tai gravitaatiota tai muuta nyky tunnettua hiukkasvaikutusta) eikä eläinten aurinkoa, jonka nimeä emme tiedä ja jota me siksi kutsumme Jumalaksi. Ainoa mitä eläin voi tehdä on kääntyä koko olemuksellaan valonsa puoleen, aivan kuin kasvikin. Tämä on tietoista toimintaa vailla erikseen sitä varten kehittynyttä aistinelintä. Se olento, joka voi aistia suoraan eläinten valon, ja jolle on sitä varten kehittynyt erityinen elin, ei ole enää eläin, vaan on samassa suhteessa eläimiin kuin eläin on kasveihin. Nykyisin tällä planeetalla elävä ihminen on jonkinlainen korkeamman olennon ja eläimen välimuoto. Ihmisellä on ilmeisesti aina vapaa tahto, eli toisinsanoen mahdollisuus degeneroitua apinoiksi. Planeetan apinat ovat luultavasti aikaisemmista ihmisistä (vankisiirtokunnista) syntyneitä. Kuinka kauan kestää ihmisen degeneroituminen apinaksi vankisiirtokunnan lähetyksestä alkaen, 5, 10, 100 tuhatta vuotta? Blavatskylaisena spekulaationa sanottakoon, että varsinkin hämmästyttävä perisyntimme saattaa olla väkevöitynyt toisten planeettojen väkevämmissä kosmisissa olosuhteissa. Vastaavasti kosmoksen luomisen rikkauksista ja ulottuvuuksista me emme täällä saane paljon häivähdystä (joku Mozartin C-mollikonsertto) tarkempaa kuvaa. Siksi perisynti tuntuu niin valtavan raskaalta suhteessa sitä vastaan täällä asettuviin kohottaviin kosmisiin voimiin. Perisynnin kautta me tavallaan päättelemme suurempien voimien vaikuttavuuden ja olemassaolon myös toiseen suuntaan. Neuvottomina kuitenkin joudumme toteamaan, että näissä olosuhteissa tilanne on tosihankala. Uskonvaraisesti kuitenkin päättelemme, että täytyy olla jotakin muuta, emmekä tahdo kadottaa sen mahdollisuutta ja tietoisuutta mielestämme. Siksi pelkän tuon ajatuksen selkeyden takia tyydymme epätoivoisesti kamppailemaan toisilta planeetoilta syntynsä saaneen ylivoimaiseksi kehittyneen perisyntimme kanssa. Kamppailu on toki mieletöntä ja mihinkään johtamatonta, mutta vielä mielettömämpää on elämä unohduksessa ja tietoisuuden ulottumattomissa, jota se tällä planeetalla ilmeisesti luonnostaan on. Tämän planeetan luonto on jokseenkin tietoisuutta vastaan. Blavatskylaisesti tämä paikka lienee jonkinlainen kosminen rangaistussiirtola, vielä suhteellisen kaunis (vai kaikista kaunein?) eristysselli kosmoksesta. Sanotaan, että kaikki me olemme suuria syntisiä, koska olemme täällä. Jos olisimme kunnollisia, emme olisi tässä tilassa. Tai voihan olla niinkin -- kun emme tosiaan tiedä -- että ei ole muuta kuin tämä. Ja että se usko, johon viittaan, ei ole muuta kuin kaunista utooppista houretta, jonka avulla kaltaiseni kärsimyksen välikappale saa loppuun tämän värikkään kidutusnäytelmänsä täällä. Nyt kun nauttia ei tämän enempää voi (kosmisesta kauneudesta), vaan mieltä kiduttaa tekemätön työ itsen kanssa ja ylenmääräinen pettymys useimpiin ihmisiin, on pascallaisesti, toimintavaihtoehtoja ja uskonvaihtoehtoja vain yksi: tulla tietoisemmaksi. Mutta jos voisi nauttia (ilman pettymystä), vaihtoehtoja olisi kaksi: 1) tulla tietoisemmaksi tai 2) heittäytyä unohdukseen.

MYSTIKON KOHTELIAISUUS

 Että tiedostettuja kokemuksia mystisistä ilmiöistä ei jolla kulla ole ei tarkoita suinkaan sitä, että mystisen kokemuksen mekanismi (mikä ikinä se onkaan) ei vaikuttaisi häneen. Päin vastoin, ne joihin se vaikuttaa eniten, suorimmin ja voimakkaimmin, eivät ole siitä lainkaan tietoisia.

Tietoiseksi tullaan ainoastaan kokemuksen heikkenemisen tai romahtamisen kautta. Mitä taas olisi enemmän kuin järjetöntä tietoisesti tavoitella! Toisin sanoen: mystikoksi tullaan aina tahattoman onnettomuuden kautta, ja sellaisella asialla ei yksinkertaisesti ole kenelläkään mahdollisuutta ylpeillä.

Siksi siis on lähinnä kohteliasta olla puhumatta mystisestä kokemuksesta ikään kuin julkisesti.

Mystikko on henkilö, joka on osittain ja aika ajoin ulkona siitä mitä hän vaalii, palvoo ja tutkii.

Ei-mystikot ovat henkilöitä, jotka ovat täysin sisällä siinä, mitä mystikko vaalii, palvoo ja tutkii.

Ei-mystikot eivät kiinnitä edes vähäistä huomiota siihen, mitä mystikko vaalii, palvoo ja tutkii. Ei-mystikoille "mystinen kokemus" tai "mystisen kokemuksen tiedollinen ulottuvuus" ei merkitse mitään, eikä sillä ole vähäisintäkään arvoa.

Siksi suurimmat taideteokset ovat aina mystikkojen luomia. Ja siksi ne antavat ei-mystikoille universaalisti ja ajattomasti heidän omanarvontuntonsa ja itsetietoisuutensa takaisin, ja siksi suurimmat taideteokset, kuten Emerson sanoo, aina koskettavat korostetulla pienuudellaan, merkityksettömyydellään ja epäonnistuneisuudellaan itse (kirkkaana esiin tuomansa) elämän rinnalla. Kun taas pienet taideteokset vain häikäisevät paikalliskäsityöllään ja -taidokkuudellaan.

Kuten sanottu, mystikolla on aika ajoin heikko tai olematon elämäntunne ja siksi hän niin keskittyneesti palvoo elämäntunnetta (Dionysosta?) suurimpana jumalanaan.

Tavalliset ihmiset taas ylitsepursuavat elämäntunnettaan ja siksi he niin välinpitämättömästi suhtautuvat siihen, koska se vaikuttaa heistä loputtomalta.

Nietzsche taas halveksii kaikkia joilla on hetkittäinkin heikko elämäntunne ja haluaa siirtää kaikki sellaiset keskitysleirille.

Nietzsche ei ole vain antimystikko, vaan radikaali mystikonmetsästäjä. Nietzsche on verrattavissa Simon Wiesenthal-keskuksen suureen natsimetsästykseen.

Pikemmin kuin rohkeaksi ja uhrautuvaksi hainmetsästäjäksi voisi Nietzscheä luonnehtia uhanalaisten perhosten metsästäjäksi tai kaikkia uhanalaisia harvinaisia ja kauniita eläimiä päivällisekseen salametsästäväksi kykloopiksi, joka varmuuden vuoksi myrkyttää koko sademetsän Agent Orangella lentokoneesta.
Ja tämä ei suinkaan ole häneltä mitään typeryyttä. Nimittäin Nietzsche jos kuka tietää mikä on tuo suuri telluurinen onnettomuus, jonka tunnustaminen synnyttää mystikon. Nietzsche haluaa lopettaa onnettomuuden! Mutta hän ei löydä siihen kunnollista keinoa, ei muuta kuin yli-ihmisensä, joka on mystikon onnettomuuden yläpuolella: yli-ihmisensä, joka hengittää Agent Orangea, juo Zyklon B:tä ja syö uhanalaisia eläimiä! Siksi hänen yli-ihminen ei ole muuta kuin Etnavuorella asuva Euripideen Kyklooppi. Jolle asia onkin selvä: telluurinen onnettomuus poistetaan poistamalla mystikko! Tarkemmin: poistamalla juutalainen kansa, ei seemiläisenä rotuna, vaan sen alkuperäisessä sielullisen määrittelyn merkityksessä.

Jos Elizabeth Nietzsche todella ymmärsi veljensä teksteistä tämän, Nietzschen kirkkaimmin myrkynvihreän ja hinttimäisimmin itsepetoksellisen ajatuksen, häntä on syytä pitää veljeään tietoisempana ja syvempänä filosofina. Tässä tulee ilmi sekin sivuhuomio, että itsepetos, millainen ja miten yksilöllinen tahansa, kietoutuu aina tuon telluurisen tragedian, itse perusonnettomuuden ympärille ja naamioksi, sen onnettomuuden kätkemiseksi, jonka näköpiirissä useimmat ihmiset eivät ollenkaan jaksaisi elää. Siksi onkin vähän tekopyhää kuvitella olevansa joku totuuden torvi toisille, kun ei voi olla sitä itselle.

Ja toisaalta kuinka seniili ajatus onkaan tuo Tragedian synnyn kirjoittajalta: poistaa itse tragedia maailmasta, tragediataiteen näyttämöltä. Ja vielä: poistaa se jollakin ihmislähtöisellä ja hybrisellä tempulla. Toisinsanoen poistaa tietoisuus tragediasta olisi yhtä kuin poistaa tragedia. Voi mikä seniilii!

20.7.2012

Intohimoinen kylätappeluiden tuomari, silmät tarkat kuin pullonkerääjällä.

AINO
20120720(2


         

IKTYS (IN A NET OF VÄINÄMÖINEN)
20120720(3


         

(20120305(13)

PIANOIMPROVISAATIO


20120720(1


         

CASTALIA -SÄVELLYSYMPÄRISTÖ


Sävellyspuuha ja Maxohjelmointi ovat uskomattoman intensiivisessä ja samalla väsyttävässä vaiheessa. Mahtava univelka makaa niskassa, nukkumaan ei koodaamiselta pysty. Ostinpa vielä Akain MPK49 midikoskettimistonkin, jolla soittamisen katkaisuun en oikein löydä keinoja. Käsi vipeltää kurittomasti koskettimistolla. Akain jäykkä koskettimisto on todella nopea ja perkussiivinen. Palauttaa nopeasti. Laitteen säätimet ovat asiallista ammattilaistasoa.

Logicissa en ole ehtinyt vielä efekteihin asti. Mutta Main stagessa otin sen osaston jo osittain haltuun. Samalla kaavalla mennään Logicissa. Logicissa vain ei näytä olevan  mappaystä Akaille. Eli kaikissa instrumenteissa on vain volumefaderi setuppina.

Efekti automaatioita tulen sitten myös käsittelemään sarjallisesti/parametreinä Maxista. Maxpatchini on nyt niin modulaarinen ja avoin, että voin helposti ja pienellä työllä lisätä siihen melkein mitä hyvänsä.

Rakensin eilen arpeggiaattorin euclidsekvensereille. Arpeggiaattori rakentaa melodiakulun tiettyyn rytmipatterniin millaisesta tahansa lyödystä soinnista tai klusterista. Löysin valmiina peruscoren, jonka patchohelmoinnin purkaminen oli aika opettavaista ja työlästä. Se oli Harry Gerberin koodaama aika kunnianhimoinen ja hankala patchi. Voin käyttää esimerkiksi kolmea euklidsekvenseriväylää, joissa jokaisessa on useita pyöriviä osoittimia. Nämä ohjaavat eri äänialoja keyboardilla. Saan erilaisen arpeggioraattorin suurinpiirtein jokaiselle eri koskettimelle. Eli siis erilainen euklidinen rytmipatterni joka äänenkorkeudelle on mahdollinen. Homma menee näillä mausteilla helposti liian kompleksiseksi. Tärkeintä on kuitenkin säilyttää yksinkertaisuus ja selkeys. Mikä on kyllä jo nyt vaikeaa.

Toissapäivänä integroin patchiini pulputtimen, joka kodaa millaista tahansa audiodataa midiäänenkorkeuksiksi. Midiäänenkorkeuksista taas pulautetaan suoraan orkestraatio 16 soittimelle. Modifioitu Pitch tracker siis. Laitetta voi ohjata äänitiedostoilla tai ulkoisella soittimella, kuten sähkökitaralla tai siihen voi streamata suoraan ääntä Youtubesta ja Freesoundista (kunahn asentaa SoundFlower ohjelman Macille).

MSPlle on saatavilla useita erilaisia Pitch tracker koodeja. Latasin ne kaikki MSPMaxin Externaleihin. Lisäsin filet objektilistaukseen mutta en mitenkään saanut niitä Object Exploreriin näkyviin. Siis en mitenkään: luin varmasti kaikki asiaa koskevat keskustelut netistä. No koodeja voi kuitenkin käyttää vaikka ne eivät näykään Object Explorerissa, josta ne olisi helposti drag-dropattavissa.

Kunhan vielä saan Patchiini täyden kontrollin Akai MPK49:lläni ja Logicin efekteihin patchilläni aletan olla ns. SIELLÄ. Smoothie* kädessä voi seurata sävellyksen valmistumista.

Erilaisten modulien yhdistely ja keskenään miksaaminen ei vielä ole Ableton Liven luokkaa. Mutta sen tyyppiseen hahmotukseen pyrin Maxissa. Logic on varsinainen sekvenseri osa. MSPMax on livesävellys osa.

Sanomattakin on selvää, että tämä härveli on melkoisen monimutkainen käyttää, eikä koodia varmaankaan ole mitään järkeä jakaa esim. netissä. Jo pelkkään Macin, Logicin ja Euclidsekvenserien virittely yhteistoimintaan tämän Patchin kanssa on vie jonkin verran aikaa.


* Castalia-supersmoothie: "Laita tehosekoittimeen kourallinen mustikoita, t-lusikallinen esim, kookosöljyä, banaani, kourallinen tyrnimarjoja tai muuta, macaa pari t-lusikkaa, hyppysellinen suolaa, pari ruokalusikallista raakakaakaota, kovat jäbät laittaa vielä nesteeksi viilennettyä vihreää teetä joku 3-4 desiä tai pakuriteetä. herätykseen sopiva määrä guaranaa. vesi tai filtteröimätön omenamehu menee myös. tehosekoittimeen. kumoa. Bom! olet SIELLÄ."

USKO, TOIVO, HUOLI

Vaikea sanoa kertooko tämä tunnevivahde, jonka tunnen aina kun näen jossakin esitettävän ajatuksia, jotka vivahtavat omiltani, nimittäin tunne, että nyt valheteltaan, puhulletaan pehmoisia, tai ainakin kuljaillaan luvattoman heikoilla jäillä, sitten totuuden. Vai onko se vain surua tuon ajatuksen omaksuneen henkilön puolesta: niiden tulevien kärsimysten takia, joihin tuollaiset ajatukset hänet vääjäämättä suistavat. Tiedänhän tämän. Silti uskon lujasti, että nykyaika on niin jämerästi rokotettu minunlaisiani vastaan, että voin huoletta lausua julki kantojani. Onko minulla tieteelliset todisteet kan(t)ojeni oikeellisuudesta? Ei ole. Muistakaapa tämä.

NYKYAJAN MORAALIFILOSOFIA LYHYESTI

Kapitalismi on sodan jatkamista toisin keinoin ja sota on kapitalismin jatkamista toisin keinoin. Kaikki mystiikka näyttää sodan näkökulmasta petturuudelta.
Sotilaalle nainen, jota ei täydellisesti voi hallita, on mahdoton ajatus. Joko hän ei ole enää sotilas tai hän hallitsee naissuhteitaan täydellisesti. Jos teoriassa on mahdollinen sellainen aikakausi, että naiset eivät olisi toisin paikoin hallittavissa, siellä sotilas kävisi joko itsessään mahdottomaksi tai sitten vain hänen naissuhteensa kävisivät mahdottomaksi. Spartalaisessa mallissa, tuossa tilassa, naissuhde korvataan "luottevammalla", miessuhteella.
Unessa myin jurolle savolaispariskunnalle mökkitontin Vuosaarenrannasta. Edellisenä yönä entinen pomoni tuli työhuoneeseen ja yritti vaisusti änkyttää jotakin. Taustamöly ja musiikki huoneessani oli niin valtava, ettei pomon äännähdyksistä kuulunut pihahdustakaan. Kehitystä?
Kaikenlaisen fasismin perusta on tietysti olosuhteissa: ääritilanteessa. Ääritilanne tosin voi olla toivottu ja itse aiheutettu. Voi miettiä mitä mahdollisuuksia ääritilanteesa lopulta on organisoida tehokasta yhteistoimintaa. Sodan säännöt ja varsinkin totaallisen sodan säännöt ovat hyvinlöydettyä käytännön filosofiaa, johon harvalla on lisättävää. Jäljelle fasismin vastustamisessa jää sodan syiden setviminen ja sodan vastustaminen, joka käytännössä ja kapitalismissa voi olla vain talouden edistämistä. Lyhyesti, kapitalismissa, ellei edistä talouskasvua edistää sotaa. Talousneuvotonta sodanvastustajaa vihataan eniten maailmassa. Näin täällä, tänään, tällä kehitystasolla. Olisi mielenkiintoista tietää voisiko jokin vaihtoehto olla reaalinen. Mikä muu kuin usko lopulta määrittää vaihtoehdon reaalisuuden. Harva aikuinen näitä jaksaa vuodesta toiseen setviä. Helpompi olisi ottaa sota sotana sitten kun se tulee.

19.7.2012

TUONEN TYTTI


20120719(2


         


20120719(4


         


20120719(3


         

18.7.2012

17.7.2012

Englantilainen kithairansoittaja: Muusikko leikkii, niin kuin pitääkin:
Laitoin Bruford Tapesin vuodelta 1981 soittimeen ja mietin samalla mitähän Jeff Berlinille kuuluu. Hyvää näyttää kuuluvan... vaikka onhan noi olosuhteet ehkä vähän groteskit tossa. Mutta soitto lähtee.
Vähän erilaisessa ilmapiirissä hetkeä aiemmin:

SODAN JUMALA, OI LOGIIKKA!


Oikea fasisti onkin eräänlainen sodan jumala. Rauhanaikana se näyttää kierolta läppämaakarilta, mutta sodassa siitä tulee nero, jonka voima on niin valtava, jos sen on kohdannut, että sodan ajatuksella ei tee mieli leikkiä.

Minun dionysinen positioni ei ole sodan jumalan halveksuntaa. Minähän pelkään ja kunnioita sodan jumalaa melkein yli kaiken. Siis fasistia. Minun positioni on yrittää vaikka väkisin olla sotimatta, jotta fasisti ei saisi löytää itseään sodan jumalassa. Teen tavallaan siis fasistille kiusaa, olen hänen odysseiansa viivettä.

Tiedän, että niin kauan kuin ei ole sotaa olen vahvoilla ja toisaalta sodan jumala heikoilla. Tiedän, että sotatilanteessa minusta tulee kuolevainen: minun on siis ehdottomasti kuoltava.

Olla sodan jumala on tietysti ihan jotain muuta kuin olla tavallinen kuolevainen. Ja siksi ihmiset fasisteja niin kiihkeästi palvovat.

En halveksuen sano, että sodan jumalan tavat ovat mahdollisimman brutaalit. Sadismi, kidutus ja kaikki sellainen mitä kuolevaiset eniten pelkäävät on sodan jumalalle hiljainen nautinto ja kunnia asia. Tämän voi sanoa neutraalisti. Sodassa kuolevaisten tila on surkea, mutta sodan jumalan tila voimakas.

Jumalihminen on olosuhdemääräytynyt: Dionysos herää kehdostaan villissä ja vapaassa luonnossa. Sodan jumala herää kehdostaan kasarmilla.


Siis lyhyesti, vastaus kysymykseen "mitä pelkään?": pelkään sodan jumalaa.

TAHTIPUIKKO

Hei, entäs iPadille rakennetun kontrollerin tai joidenkin uusien hienojen peliohjaimien käyttö musiikkikontrollereina. Näen jo itseni asettumassa makaamaan leijuvaan asentoon huoneessa, jonka lattia on täynnä peliohjaimia. Sitä on musiikki.


VÄLIRAPORTTI

Onhan se vähän jotenkin outoa, että me täällä touhuamme tuntematta ihan täysin omaa alkuperäämme. Veikkaan, että evoluutiomme ei kuitenkaan ole peräisin tältä planeetalta, koska älylliset välimuodot puuttuvat. Suurin osa ihmisistä ei vaikuta tietävän sitä, että heissä uinuu jumalihminen, joka on milloin tahansa herätettävissä ja nukutettavissa. He eivät näytä tietävän mitään siitä, että jos he eivät itse omasta tahdostaan herätä ja nukuta, sen tekee joku toinen. Näitä on täällä sitten kahdeksisen miljoonaa. Tilanteemme on erikoinen lähinnä sikäli, että juuri sen takia, että useimmat ovat unessa, asioista ei voi neuvotella järjellisesti. Ei voida löytää yhteistä perustaa, sopimusta, lähtökohtaa, maailmaa. On vain valveilla olevia, hyviä ja pahoja, jotka hallitsevat unessa olevia. Ja tähän perusolotilaan täällä ei näytä aikojen saatossa tulevan muutosta. Täältä ei ole toistaiseksi mihinkään paettu. Mihinkään toiseen elolliseen planeettaan ei ole tiettävästi saatu yhteyttä. Tätä raporttia kirjoittaessani vielä ei ole yleisesti tiedossa todisteita maan ulkopuolisen elämän vierailusta täällä. Asialla spekuloidaan, aika ajoin enemmän. Meidän koko elämämme näyttää kuluvan siihen, että tulisimme edes jotenkin järjellisiksi olennoiksi ja saisimme jotakin selvää tästä kaaoksesta. Siksi meitä täällä sanotaan kuolevaisiksi. Suurin osa tämän paikan asukkaista todellakin uskoo ruumiin kuolemaan. Sielun syntymään uskoo eläessään vain harva ja kuolemansa hetkellä vielä harvempi. Olisiko näitä* sitten aina vakio määrä, vaikka se 144 000, mene ja tiedä. Sielujen määrä ei näytä lisääntyvän suhteessa väkiluvun määrään. Muinaisen Ateenan verran tällä pallolla on viisautta edelleen.
 * Kirjoitin ensin "Olisiko täitä sitten..." ei tuntunut hyvältä lipsahdukseta.
Ei hitto mä hajoon fyysisesti tähän sadekesään ja tässä uuden tietokoneen ääressä istumiseen. Ja loppua ei ole näköpiirissä... Max-ohjelmointi-into sen kuin yltyy. Tarvitsen heti tosi suuren näytön ja kunnollisen midikontrollerin. Ostaisko joku multa alennusmyynnissä jonkun uuden malauksen tai jotain. Halvalla lähtisi. Tai mitä tahansa... kitarastyrkkarin Hiwatt... Carvin... Carlsbro..? Tarvitsisin välittömästi rahaa laitteisiin. Sain muuten kutsun ensivuoden alussa Galleria Nunesiin Helsinkiin, joten siellä sitten olisi ekaa kertaa Stadissa malauksiani nähtävillä. Sadekesän takia malaushommat seisoo nekin. Tarvitsisin seuraavaksi suuria 1.5m x 2m alumiinilevyjä. Ja paljon kalliita teollisuusmaaleja. Mistä helvetistä niihinkin löytyy rahat.

JONOTTARET JA HEKUMA

Niin, Nietzsche on Burroughsin Hämyn päähenkilö, joka vihaa kaikkea uhrinsa tahtoa ja itseilmaisua, ja joka metsästää amazonin viidakosta ihmelääkettä joka poistaa kokonaan (kaikilta muilta ihmisiltä paitsi häneltä itseltään) ihmistahdon ja tekee kaikista pojista vihannemaisia jonottaria Preussin Keisarin porstuaan. Mitä on tahto, tahto valtaan, muuta kuin saman tahdon vihaamista toisissa, kenessä tahansa, jokaisessa. Tahto valtaan on mihin tahansa ihmistahtoon kohdistuvaa inhoa: tahdottomuuden ihailua toisissa.

KONE

tekee kaiken nopeammin, täydellisemmin, paremmin kuin ihminen; kaiken hitaammin, epätäydellisemmin, huonommin kuin jumala.

GOOGLE TRANSLATE LAULUSYNTEESILLÄ KIITOS

Totta kai seuraava idea on heti se, että mitä jos olisi lauluäänisynteesi, jolle voisi syöttää inputiksi suoraan tekstiä ja erilaisia lausunnan foneettisia parametrejä.

Jo Google-Translaten lausuntageneraattori olisi mielenkiintoinen jos lausunnan nopeutta voisi säätää, suokupuolen valita, äänenkorkeuden syöttää midiparametreinä. Puhe- ja lauluäänen foneettisia parametrejähän on loputtomasti. Ehdottomasti pitäisi olla kaikkien kielten lausuntamuodot kuten Googletranslatessa, jotta eri kielillä ja aksenteilla pääsisi leikkimään. Se olisi sitten toki ihmelaite. Voisi luoda mielivaltaisen kompleksisia vokaaliteoksia, joissa ei ole lainkaan sitä ikävää kalmanhikistä marjonettimaisuutta, joka syntyy kun kuolevainen ihminen laitetaan tekemään jotain todella epäluontevaa ja väkinäisen kompleksista, kuten nykymusiikka tai muuta avantgardismia. Koneelle kurtswitters on oikeasti leikkiä: ja koneelle se on tarkoittu.

BINARY OPTIONS


20120716(3


         

16.7.2012

Mutta sattumamusiikista on äärettömän lyhyt, vain muutaman parametrin matka tanssibiittiin.

PIENI SATTUMAMUSIIKKIHARJOITELMA


20120716(2


         

Rautavaara kyllä kertoo saksanjuutalaisista sukujuuristaan ylpeän iloisesti, joten joku nykyunkarista vastaanotetuksi hyväksytty tunnustus ei kaiketi kompromettoi häntä taiteilijana.

On kuitenin selvää, että aivan vastuullinen ihminen ei ota mitään vastaan sellaisista äärimmäisistä ja ennennäkemättömän alhaisista ja saastaisista oikeistototalitarismeista kuin nykyiset Baltian maat ja Unkari (ja kaikki nämä Neuvostoliiton hajoamisen takaisinlyöntitotalitarismit).

MINUSTA XENAKIS

useimmiten tulee vain osoittaneeksi sen, että musiikki ei ole jotenkin suoraan matemaattista. Xenakisin liikkeelläpitävä idea on usein jotenkin näinkin banaali: "Mitä sanoittekaan? Mitä tulitte sanoneeksi? Sanotteko tosiaan, että musiikki on matemaattista? No nytpä ainakin saatte mitä tilaatte! Pidättekö siitä, mitä? Onko kivaa nyt, kun kaikki on niin matemaattista? Miiitäääää!!!!" Mutta joskus Xenakis tavoittaa karun kauneuden.

KOODAAMINEN EHTOOLLISENA

Innostuksen ja inspiraation varainen huvi- ja himokoodaaminen pitäisi lailla kieltää. Koodaaminen saisi olla vain ajallisesti rajoitettujen työpäivien arkiammatti, ei pyhäpäivän suurin elämänsisältö, joka kestää aamuvarhaisesta yömyöhään. Nimittäin fyysinen kärsimys, joka demonisen vangitsevasta koodaamisesta seuraa, on valtaisa. Työasennot ovat keskeneräisen työn kiihkeitä jännitystiloja. Jännitystilan voi vapauttaa vain utopia: kyberneettinen täydelisyys tai totaalinen sota. Olioiden vaihtaminen elegantimpiin ja sievempiin ja tehokkaampiin ja optimoidumpiin on loputonta Sisyfoksen irstailua.
Opin unessa, että mielettömältä tuntuvan tasohyppelyn vaiheita on todella vaikea muistaa (unessa), jos niiden muistamista jälkikäteen tentataan tai tarvitaan (unessa).
Nietzschen jokainen ajatelma on joko vahvaa myrkkyä tai vastamyrkkyä, jollekin, johonkin. Lukematta kokonaisuutta, et tiedä mihin. Se on tragediataidetta mieterunouden maneereilla. Tragediaa, joka ei alleviivaa maailman polyfonisuutta, vaan unohtaa sen joka rivillään. Siksi sellainen asia kuin irrallinen aforismi tai ajatelma tulee Nietzschen myötä yhtä järjettömäksi kuin lääkepurkki ilman etikettiä. Tässä väkevässä tapauksessa purkin tyhjentäminen parantumisen toivossa on aina itsemurha.

LOGIC & CASTALIAN DREAM

Siis tää Max-patchi on kooste kaikesta siitä mitä olen halunnut tehdä noin 15 vuotta. Vasta nyt jotenkin loksahti palikat paikalleen, kun löysin tuon Wouter Hisschemöllerin sekvenserin ja tajusin heti mistä on kysymys. En olisi tajunnut, ellen olisi viimetalvena joka viikko käynyt rumbatreeneissä. Ohi olisi mennyt. Machintosh, MSPMax ja Logic ovat vasta nyt sillä tasolla, että tällaisia asioita voi sujuvasti tehdä. Viisi vuotta sitten ei olisi ollut puhettakaan. Logicia käytin kyllä jo 22 vuotta sitten, sillä ensimmäinen sekvenseriohjelmani Windowsissa oli juuri Logicin joku versio.

ULOTTUVUUSHÄRVELI JA MENOLIPPU KASTALIAAN

Nyt alkaa castaliapulputin olla peruspalikoiltaan kasassa muilta paitsi audiomateriaalia soittavan sämplerin osalta. Suurempi näyttö ja paremmat midikontrollerit kuin mitä tällä hetkellä omistan tarvitaan tämän härvelin hallintaan.
20120716(1


         

15.7.2012

No niin, päivä koodausta takana ja Patchi toimii taas vähän mukavammin. Erotin PitchGeneraattorin ja ListGeneraattorin toisistaan. Pitchgeneraattori säätää äänenkorkeuden perusparametrejä, mutta ListGeneraattori varsinaisesti tuottaa kaikki listat PitchGeneraattorille. ListGeneraattori syö mitä tahansa dataa ja väsää niistä Patchilleni sopivia listoja, eli millaisia tahansa ja miten pitkiä tahansa lukujonoja. ListGeneraattori voi abstrahoida vaikka Bach-midifilestä 12-sävelrivejä, tehdä kaikki mahdolliset permutaatiot ja matemaattismusiikilliset listaoperaatiot 12-sävelriveille ja ylipäätään kaiken mitä Schönbergin Theory of Harmony käsittää. Input voi olla vaikka äänitetty pianosoolo tai kuorsaus, jonka lähimmistä sävelkorkeuksista ListGeneraattori pulauttaa silmänräpäyksessä listan. PitchGeneraattori puolestaa osaa järjestellä saamiaan listoja erilaisiksi metarakenteiksi, kaikilla kuviteltavissa olevilla tavoilla.

Seuraavaksi jäljellä on Youtubesta dataa hakevan ja streamaavan "sämplerin" luominen ja sen käsittely ikään kuin yhtenä Logic-kanavana.

Esimerkki on yksinkertainen, jälleen yhtä ja samaa tersseihin perustuvaa 12-sävelriviä hyödyntävä.

 20120715(2


         

Totaalinen sota on ihmisyyden lepotila
ihmisyys paljaana ja sellaisuudessaan
ilman Dionysosta.

Dionysos on sota totaalista sotaa vastaan:
radikaalin rauhan, ryyppäyksen ja nautinnon jatkuvuustila.

Ei ihme, että sellainen pehmentyminen
joskus ankarasti väsyttää ja kyllästyttää.

Ja nuoria arabipoikia raskaana riippuva Mars
tulee arabikortteilsta hulluna remmi kourassa.
Hitto vieköön, en muistanutkaan kuinka kivaa koodaaminen joskus voi olla. Silloin kun oppii koko ajan uutta ja homma menee vauhdilla eteenpäin omalla painollaan. Vaikka ei toi Max nyt mitään ihan oikeaa koodaamista ole, kun toi visuaalinen olioympäristö on tehty niin älyttömän mukavaksi ja ohjeet sun muut niin hyviksi.
Väsäämäni Max-patchin järjestely oli yllättävän kova homma. Muodostui käyttöliittymä, joka koostuu neljästä bpatcher-aliohjelmarakenteesta. Yksi alipatchi järjestelee ja kontrolloi midikoskettimiston kontrollereilla Euclidsekvensereiltä tulevaa dataa. Toinen alipatchi splittaa sekvensereiltä tulevan tiedon abstraktiksi kanavarakenteeksi, tuottaa velocity- ja durationdataa ja toimii kanavamikserinä. Kolmas alipatchi tuottaa millaisia tahansa pitchdatarakenteita kanaville. Neljäs alipatchi järjestelee kanavia ulostuloihin eri tavoin, niin että WireTap Studioa ei tarvitse käyttää, vaan kaiken voi äänittää midinä Logicin yhdelle ChannelSplit midikanavalle.

Ensinnäkin: midin äänitys ei yleensä kärsi reaaliaikaisen audion pätkimisestä ja muusta koneen kyykkäämisestä. Midi äänittyy oikein ja bouncautuu jälkikäteen oikein vaikka kuinka monelle kanavalle. Toiseksi kun kahdentoista tai useammankin kanavan kaikki data on yhdellä midikanavalla miditauhkan editointi pianoroll-editorilla on jokseenkin tehokasta, verrattuna siihen, että jokaista kanavaa pitäisi editoida erikseen. Mitään partituuria en ole näistä tekemässä, vaan koko toudun idea on juuri tuottaa kaikki ääni suoraan koneella. Seuraavaksi on edessä PitchGeneraattorin kehittely haluamaani vapausasteiden laajuuteen ja lopuksi sämplerin kehittely ja konkreettisten äänien mukaanotto. Sitten olisi soitin valmis.

20120715(1 (Homage to Timo)


         

14.7.2012

MUSIIKKI SOTILAALLISENA OPERAATIONA

Audiomerkintöihin jos mihin on vaikea saada tykkäyksiä. Tämä johtuu varmasti siitä, että monet eivät niitä kuuntele ajan tai laitteiston puutteessa. Toiseksi kaikki ääni ja varsinkin musiikki herättää aina enemmän kuin mikään muu vastareaktion. Jopa suosikkiartistin uuteen tuotokseen suhtaudutaan aina aluksi vihamielisen kielteisesti. Musiikintekijän on joka ikinen kerta valloitettava vihamielinen ihmissydän uudelleen. Kaikessa musiikissa kaikuu aina ensimmäiseksi ihmissyöjien säkkipilli ja Johannes Ziskan vatsanahkasta valmistettu kostajan sotarumpu. Musiikkia pidetään yleisesti sotilasoperaationa, eikä syyttä.

SATTUMAMUSIIKIN MORAALI

Sattuma on aina parempi kuin täydellinen paha,
mutta aina huonompi kuin täydellinen hyvä.

13.7.2012

KAIKEN ELÄMISEN TÄHTÄYSPISTE: KOSMOSKALEVALAN DIONYSOSJUHLAT

"Ei ollut soan tulia

Eikä vainovalkeita,

Olipa oluttulia

Kaljan keittovalkeita"
Ihan näiden päivien projektina on siis säveltää musiikki venäläiseen animaatioelokuvaan. Käsikirjoitus on minulle täydellisen sopiva, eli silkkaa kosmoskalevalaa.
Tällä hetkellä tuntuu, että Pentti Saarikosken suomentama Euripideen Kyklooppi on paras suomenkielellä saatavissa oleva teksti. Kannattaa lukea: lopussa Odysseus miehistöineen ja satyyriremmin avustuksella puhkoo kykloopin perseen teroitetulla ja kuumennetulla tammitolpalla. Toiseksi paras on Juhani Ahon suomentama Maeterlinckin Sininen lintu ja kolmas on Kalevala. Tilanne kolmen kärjen osalta voi muuttua minä hetkenä hyvänsä. Mutta pääryhmän ero muuhun kilpailijajoukkoon on juuri tällä hetkellä valtaisa. Vaikken aikoinaan naapurissani asunutta Juhani Ahoa muuten tunne, jo tämä maeterlincksuomennos tekee hänestä yhden tärkeimmistä koskaan Suomessa eläneistä kirjallisuusvaikuttajista.
Tämä on äänitetty WireTap Studiolla suoraan lennosta. 20120713(2

         

12.7.2012

Maxin Counter objekti ja zl -olio ovat aika tehokas yhdistelmä listojen käsittelyyn. Itseasiassa aika paljon pystyy tekemään pelkästään zl-olion modeilla ja erilaisilla laskureiden ketjutuksilla. Mutta siis, en ole vielä tehnyt.

Tämä on äänitetty Logicilla Channel Split raidalle midiksi ja bouncattu siitä audioksi.

 20120712(6

         

Alkaa tiukka debuggaus käydä hartianiskaseutuun.

LISÄÄ SARJALLISIA KOKEITA

Piti tämäkin nähdä: kaksiytiminen Mac Book Pro 2.4 GHz i5 kyykkää jo Max patchini edessä. Tämä kuuluu oheisessa näytteessa Muutamina digitaalisina katkoksina.

Setup on seuraava: 4 euclidsekvenserikopiota toimivat rytmikoneina. Kaikki sekvenserit otetaan sisään Maxiin, jossa luodaan sarjallista äänenkorkeusdataa, edelleen terssipohjaisen 12-sävelrivin avulla. Olen väsännyt Maxiin jonkinlaisen alkeellisen kytkimistä koostuvan käyttöliittymän, jolla erilaisia musiikillisia olioita voi järjestellä. Maxin output johdetaan Logiciin, jossa soi 12 eri soitinta, kukin omalla raidallaan. Koko hoito on äänitetty livenä WireTap Studiolla.

Ystävä kehoitti odottamaan uusia neliytimisiä Mäkkejä musahommiin. En olisi uskonut, että rajat sukupolvea vanhemmalla näin nopeasti tulevat vastaan. Setupia voi yrittää optimoida monella tavalla. Ensimmäiseksi voi sammuttaa WireTap Studion ja äänittää Logicilla 1 kanavaan tuleva midi. Mutta midin äänittäminen poistaa tietyn audioäänityksessä olevan ulottuvuuden joka syntyy itse Logicin parametrien säätelemisestä livenä (esim sisääntulevan midin ohjaaminen lennosta eri kanaville Record-näppäimen avulla). Toisaalta MIDIä voi joustavasti editoida jälkikäteen. Varmaa näyttää olevan, ettei yhden oton audioliveäänityksessä paljon yli kymmentä yhtäaikaista instrumenttia voi käyttää.

Max ei ole mikään maailman nerokkain työkalu listojen käsittelyyn. PatchWork tarvittaisiin joustavaan sarjalliseen työskentelyyn.

20120712(5

         

tai Cantor joka irstaili äärettömyyksien hämärissä huoneissa
Kyllä Schönbergin dodekafonisen kauden pianomusiikki on paljon jäntevämpää, kirkkaampaa ja kiinnostavampaa kuin atonaalinen ja myöhäisromanttinen. Lukupöydällä Schönberg: Theory of Harmony Goethe: Theory of Colour Kandinsky: Point and Line to Plane Euripides: Kyklooppi Kalevala Maeterlinck: Kuolema Sunzi: Sodankäynnin taito Einojuhani Rautavaara: Omakuva

NAUTITTAVUUDEN ABSOLUUTTI

Euripideen Kyklooppi tuli postissa. "Huonosti tehty!" huutaa saarikoskenpanettelijain alati kasvava satyyrikuoro. Missä on ne paremmat käännökset, minä vaan kysyn. Kauan olisi saatu arvailla. On tärkeämpi kääntää tärkeitä kuin hyvin, olennaisempaa laaja saatavuus kuin pedanttisuus: ei aina täydellinen nautittavuus, niin kuin Saarikosken antiikkisuomennoksissa.

"Joskus mekin riehuttiin Bakkhoksen hipoissa,
nyt saadaan paimentaa jonkun kykloopin karjaa." Silenos

RETROILUA

Illan musiikkituokio osoittautui koodauspainotteiseksi, koska eilen MSPMaxilla luomani jo melko monimutkaiseksi käyvä patchi ei toiminut oikein. MIDI-nuoteista, joita patchini ulosti puuttui loppumerkki ja siksi jotkut nuotit jäivät soimaan ikuisesti Logicissa. Makenote-objektilla pystyy luomaan Maxissa midinuotteja, joissa varmasti on loppumerkki. Alkavannuotin Bangin otin Select-objektilla Notein-objektin velocity-ulostulosta, koska muissa ulostuloissa jokaista nuottia kohden tulee kaksi lukuarvoa, eli jokainen nuotti soi kahtena kopiona (velocity, channel jne. asetetaan jokatapauksessa uudelleen Maxissa). Muuten Patchini on käytännössä aika monimutkaisen näköinen, mutta teoriassa selkeä. Patchiin voi suoraan asettaa 12-sävelrivejä ylöspäin ja alaspäin transponointislidereillä. Patchissa on 12 kanavaa, joista jokainen soittaa yhtä instrumenttia Logicissa (Logicissa siis pitää käyttää Channel Splitteriä... ainakaan itse en saanut muuten onnistumaan???). Kaikkien kanavien äänet ovat 12-sävelrivin osoittamassa suhteessa ensimmäiseen kanavaan, joka on basso. Jokaisen kanavan rytmibangi tulee Euclidsekvenseriltä. Kanavaa voi ohjata millainen tahansa polyrytmiikka, yksi tai useampi Euclidsekvenseri. Äänenvoimakkuus ja kesto ovat sarjallisesti määriteltävissä. Kolme jälkimmäistä kappaletta perustuvat sävelriviin, jossa on vain yksi intervalli: terssi.

20120712(1

         20120712(2

         20120712(3

         20120712(4

         

10.7.2012

TUONEN POIKA KOUKKUSORMI

Illan musiikkituokion teemana oli ohjelmoida jotakin mielenkiintoisempaa sävelkorkeusmateriaali MSPMAxilla (jonka demoversion latasin), johtaa euclidsekvenseri MSPMaxiin, käsitellä äänenkorkeutta Maxilla ja johtaa kaikki midi Logicin yhteen kanavaan, josta channelspitattuna moneen eri soittimeen. Väsäsin Maxilla pienen sävelrivin tapaisen, jossa on viisi intervallia. Kudoksen kaikki äänet ovat jatkuvasti suhteessa tämän rivin intervallirakenteeseen. Mutta äänenkorkeus josta rivi lähtee liikkeelle vaihtelee koko ajan, enemmän tai vähemmän. Koko homma on äänitetty livenä Maxin ja Logicin parametrejä samalla säätäen. En ole tehnyt mitään editointia, joten yksi päälle jääneen midinuotin väkivaltaisen terminoinnin napsahdun kuuluu selvästi. Olisikohan kenelläkään ideaa, miten tahattomasti päälle jäävät midinuotit (jollaisia syntyy, jos tietyt midiparametrit, kuten kanava, muuttuvat kesken äänen keston) voisi tehokkaasti terminoida Logicissa?

20120710(1

         20120711(2

         20120711(3

         20120711(1

         

EINOJUHANI RAUTAVAARA

Einojuhani Rautavaaran musiikki on aina pieninä annoksina vaikuttavaa. Kuten Cantus Arcticucsen pienoiskuvat. Mutta suurempana kerta-annoksena alkaa runollinen lipuva pohdiskelu tuntua pitkäveteiseltä ja laahaavan rakenteettomalta. Vaikka Rautavaaran tapa käyttää dodekafoniaa tuntuu minusta, kaikki tietämäni sävelrivin soveltajat huomioonottaen, erittäin luontevalta ja sävykkäältä. Wikipedia toteaa olennaisen: 


"Hän hyödyntää usein 12-säveltekniikkaa, jolla hän ei välttämättä tavoittele täyskromaattisuutta tai atonaalisuutta. Hän käyttää rivejä liittääkseen perinteiset harmoniat dodekafonisiin rakenteisiin luodakseen siten modernien ja perinteisten keinovarojen hedelmällisen synteesin."

Siis jos nyt ottaa vertailukohdaksi vaikka jonku Brian Ferneyhoughin, jonka "valööri" kuulostaa emotionaalisesti aina samalta. Suomessa onkin ollut paljon juurevia, joskin vähän jähmeitä ja hidasliikkeisiä (joka meillä tulkitaan jonkinlaiseksi monumentaalisuuden synonyymiksi) taiteilijoita, siinä missä Euroopassa ja Yhdysvalloissa juuriltaan irronneita ja nopealiikkeisiä.


Tiettyä oikeaa (eikä vain "elosteltua" vai pitäisikö sanoa kuolosteltua) juurevuutta on Rautavaarassakin. Siis tietty etäisyys narsismiin - henkisyys.  Wikipedian mukaan Rautavaara olisi lyöty ritariksi Unkarissa tänä vuonna. Helsingin Sanomien uutiseen viitataan. Netistä ei löydy asiasta muuta tietoa. Nyky-Unkari nyt ei ole poliittisesti neutraali missään asiassa. En tiedä tarvitseeko tätä silti verrata Sibeliuksen asemaan Natsi-Saksassa.
Luen Einojuhani Rautavaaran Omakuvaa. Taas kerran täytyy korostaa: minä en ole täällä halventamassa suurta säveltaidetta, vaan tavallani ja kyvylläni leikkimässä ja sähläämässä, kun kerran lelut on. Toki minullakin on jossain piilossa musiikillisia haveita ja tunteita, saa nähdä riittävätkö keinot ja kekseliäisyys niiden selvään ilmaisemiseen.
Näen unta kesästä. Siinä on punainen seinä, vihreä käsite, sininen horoskooppi. Ihmisillä valtavat aivot, joilla he räpyttelevät valtavia silmiään. Isällä hento poninhäntä.

9.7.2012

Päivän improvisaatiot. Haasteena oli saada useampi Euclidsekvenseri ohjelmaversio toimimaan päällekäin. Toimiva apu löytyi täältä. Maciss voi ajaa mitä tahansa sovellusta kuinka monta versiota tahansa päällekäin, jos käynnistää sovellukset erikseen terminaalista tekstikomennolla. Euclidsekvenserin rajoituksia voi kiertää näin. Eri sekvenserit voivat käyttää eri midiväyliä, jotka saa ulos Logicin Enviromentsin Physical input objektilla. Ennen sequecer outputtia kasasin jonkinlaisen häkkyrän transformer- ja cable switcher-objekteista. Koko miditauhka ajetaan yhtenä väylänä Logicin 1 raidalle, jonka jälkeen Environmentsin Mixer-layerille väsäsin channel splitter -objektin avulla jakajan, jolla Euclidsekvenseristä tuleva midi tieto jaetaan sekvenserissä asetettujen midikanavien mukaisesti soittimille. Soittimiä on tässä improvisaatiossa käytössä yhtäaikaisesti kymmenen (mikä tekee turhankin sekavan sopan). Logicissa valittu raita soittaa aina kaiken sisääntulevan midi-informaation, joten eri midikanavia ei voi ohjata eri raidoille ilman channel splitteriä Environmentsissa. Kummatkin improvisaatiot ovat editoimattomia, niin kuin ne on kerralla soitettu. Vähän sekavaa on meininki vielä.

20120709(4

         

20120709(5

         

JUMALTEN TEATTERI

Teatterikappale oli piinaavan jännittävä, mutta valitettavasti vain teatteria, niin kuin kylmä sota... Irakin sota... Vietnamin sota... II maailmansota... I maailmansota... jne.
Aina kirja auki kädessä, vakava ilme, eikä koskaan silmät kirjassa, ellei sitten kirja ole roskaa.

VÄINÄMÖINEN VIPUSESSA (PÄIVÄN IMPROVISAATIOT)

(Jälkimmäisessä on tasot säröllä, mutta laitoin silti editoimattomana, koska tossa on ehkä jotain kiinnostavaa. Mulle tää on ainakin ihan uusi tapa tehdä musiikkia.)

20120709(2

         

20120709(1

         

5.7.2012

ONNETTOMUUKSIEN SUOJAAN

Kysymys puolustusministerille: Ketä varten näyttävä Venäjän sättiminen esitetään? Kenelle tämä teatteri on suunnattu ja ketä se palvelee? Miksi asioita ei voi vain hoitaa järkevästi? Mistä tämä reflektoimaton ja ikään kuin spontaanin historiaton suojeluskuntauho ja nimettömän syyllisyyden torjuntaa nyt kumpuaa? Mistä ihmeestä tämä nuoren sukupolven häpeän ja historian torjunta, joka aiheuttaa freudilaista uhoaggressioita? Kunnia! Häpeän sijaan. Kunnia uhona. Siis maeterlinckläisittäin "paeta Onnettomuuksien suojaan." Niin, jopa Onnet pakenevat Onnettomuuksien suojaan häpeänsä paljastuessa Valossa. "Onni olla mitään tietämättä", esimerkiksi, joka sattuu olemaan "Ymmärtämisen onnen" veli, pakenee Onnettomuuksien suojaan. Onnettomuudet pitävät ystävistään hyvää huolta.

PÄÄMÄÄRÄUHRAUTUVAINEN KOMMUNISMI

On vaikea olla kommunisti, jos tietää, ettei materialistisella filosofiassa ilman mystiikkaa ole nykytieteenkään valossa mitään järkeä, mutta niin sitä on vain oltava kommunisti jos Kokoomuksen vastustaminen sitä vaati. Ei ole kivaa ja henkisesti selkeää olla kommunisti, mutta vielä vähemmän kivaa ja henkisesti selkeää on olla kokoomuslainen.
Minulta kysytään, onko tämä minun sieluni? Vastaus: ei ole. Sieluni ei ole niin tyhmä, että huutaisi apua suomalaiselta bussilta.
Timo Heikkilän joukahaisteorian mukaan pahalla (eli epäviisaudella) on olemus, joka on toimiva ilman viisauttakin. Vähän niin kuin Kokoomus on toimiva ilman kommunistiakin.

SIELULLISIA ELÄMYKSIÄ

Suomessa pidetään pojan hymyä tytölle seksuaalirikoksena, mutta ei oteta huomioon niitä sielullisia kärsimyksiä joita homoseksuaalinen ahdistelu tuottaa. Sattuupa olemaan niin, että homoseksuaalinen ahdistelu on suurin kuviteltavissa oleva kärsimys maailmassa, ja sopiva korvaussumma siitä on tähtitieteellisen suuri määrä hilloa. Sitä, että ympärilläsi on miljoona ahdistelevaa homoa, mutta jos satut vilkaisemaan naista, sinut viskataan tyrmään, minä kutsun muhamettilaisten taivaaksi.

4.7.2012

KÄYMÄLÄRADIO

20120704(2

         

SHORT INTRODUCTION TO COSMIC KALEVALA

20120704(14

         


Wouter Hisschemöllerin Java-sovellus primitiivisenäkin tehokas työkalu. Lähdekoodi on avoin, joten ohjelmaa voisi kehittää. Tarvittaisiin ainakin:

1) Midinäppäimistöohjaus sekvenserin parametreihin. Hiiri on aika kömpelö esimerkiksi äänenkorkeuden säätämiseen reaaliaikaisesti.

2) Tempon vaihteluväli on 30-170. Ja Nuotin pituuden vaihtelluväli 1/1 - 1/16. Sekvenssit ovat joko lyhyitä tai nopein nuotti hyvin hidas. Tempovaihteluväliä pitäisi kasvattaa ja nuotin pituus vähintään 1/128 asti (joka simuloi jo hyvin kvantisoimatonta aikaa).  

FUTURE FOLK

20120704(13

         

SOSIALISMI, RIKOS KANNIBALISMIA VASTAAN

Suhtautuakseen globaaliin kapitalismiin positiivisesti ja kestääkseen kohtalonsa yksilö tarvitsee välttämättä fasistisen elämäneetoksen. Aivan samalla tavalla reaalisosialismin yksilö tarvitsi kommunistisen uskon, vain kestääkseen. Puhutaan ylimenokausista ennen lopullista paratiisia, päämäärää, jonka takia uhrataan ja uskotaan.

Fasismi on uskoa epäoikeudenmukaisuuden voittoon ja siihen paratiisiin, jossa joskus itse nauttii epäoikeudenmukaisuuden ja kannibalismin hedelmää.

Samalla tavalla sosialismi oli uskoa oikeudenmukaisuuden voittoon.

Ei ihme, että sosialismia siis pidetään rikoksena ja itsepetoksena kannibaalien keskuudessa.

3.7.2012

TEMPUS ADEST FLORIDUM

20120703(1

         

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com