29.12.2008

VAARALLISET ENERGIALÄHTEET

Minusta jotenkin tuntuu, että länsimaissa jopa älymystö ja kirjailijat ajattelevat niin, että taloudellisessa hätätilanteessa turvautuminen fasismiin on ihan mahdollista, eikä edes mikään huono vaihtoehto.

Tällaisesta ajatuksesta ei saisi päästää itseään saamaan energiaa.

Ihmisen vastuu on juuri siinä mistä hän antaa itselleen luvan saada energiaa.

Fasistit hyväksyivät itselleen kaikki energiamuodot. Ja lopulta he havahtuivat saamasta energiaa vastasyntyneiden murhaamisesta. He olisivat päästäneet itsensä vieläkin pidemmälle, jos jokin vielä dynaamisesti ravistelevampi asia olisi ollut mahdollinen ja kuviteltavissa. Mutta he puuhasivat jo kaikista radioaktiivisimman rikasteen äärellä. Mitään sen saastuttavampaa ja pysyvämmin tuhoavampaa ei planeetta tunne.

Mitään sellaista kauhua ei ole kuviteltavissa, mitä fasistit eivät olisi jo toteuttaneet. He tekivät kaiken. He menivät niin pitkälle, että heitä vastaan ihmiskuntaa puolustaneitakin syytetään hirmuteoista.

He osoittivat mitä seuraa loogisesti siitä, jos antaa itselleen luvan saada energiaa ihmiselämän halveksunnasta.

Meidän velvollisuutemme on kieltäytyä näistä energialähteestä, kaikki ihmisryhmät ja valtiot ylittävällä tasolla. Meidän velvollisuutemme on kieltäytyä likaisesta energiasta ja elää vaikka havumajassa, jos se sitä edellyttää.

PELASTUKSENPÄIVÄ

Luen kyynelet silmissä "venäläisen sielun henkivartijan" Vladimir Putinin vuoden 2007 voitonpäivän puhetta Johan Bäckmanin suomentamana Pronssisoturin sivulta 278. Johan Bäckmanin Pronssisoturi on tyylillisesti ja asiasisällöllisesti merkittävin Suomessa koskaan kirjoitettu kirjallinen teos. Toistan tämän, jos joku luulee, että vitsailen: Johan Bäckmanin Pronssisoturi on tyylillisesti ja asiasisällöllisesti merkittävin Suomessa koskaan kirjoitettu kirjallinen teos.

Voitonpäivää pitäisi Suomessa juhlia Suomen itsenäisyyden pelastuksenpäivänä. Jos Saksa olisi voittanut toisen maailmansodan Suomen itsenäisyys ei olisi jatkunut, vaan Suomi olisi liitetty Natsi-Saksaan. Suomen saksalaisstandardein arvioituna hivenen epäaarilainen väestö olisi tuhottu tuhoamisleireillä mahdollisimman nopeasti.

Stalin pitäisi julistaa Suomen kansan ja itsenäisen Suomen suojeluspyhimykseksi.

On totta, että Mannerheim ja Ryti olisi pitänyt tuomita ja rangaista Nurbergissä samoin kuin hengenheimolaisensa. Tätä virhettä ei voi enää paikata, mutta sitäkin voi surra.

YK:n on estettävä nyt alkaneet natsirikollisten kunnianpalautukset. Muuten tilanne eskaloituu sodaksi USA:n provokaattorinukkevaltioissa Virossa ja Georgiassa, joiden johtajat eivät epäröi uhrata kansalaisiaan tai mitä tahansa inhimillistä arvoa oman opportunisminsa alttarille.

Toinen maailmansota on siitä poikkeuksellinen sota, että sen muisto ei tule koskaan hälvenemään, vaan aina vain kirkastumaan. Toisen maailmansodan merkitys, ja varsinkin Neuvostoliiton sankariarmeijan merkitys, ei ole jälkipolville ollut milloinkaan kirkkaampi kuin nyt, tänä aikana, jolloin näemme fasistien taas kokoavan ennen näkemättömän hävyttömiä rivejään ja valmistautuvan ennen näkemättömällä tavalla polkemaan maahan kaiken sen mikä ihmisyydessä on hyvää, arvokasta ja kaunista.

Siksi meidän, ihmiskunnan vielä elävän osan, on jyrkemmin kuin milloinkaan, asetuttava ihmisyyden, oikeudenmukaisuuden, hyvyyden ja sielun puolelle totaalisia tuholaisia vastaan. Meidän on jyrkemmin kuin milloinkaan aikaisemmin ilmaistava täydellinen halveksuntamme fasismia kohtaan ja käännyttävä pois kaikista sen muodoista, joita kapitalistinen länsimainen yhteiskunta viljelee. Syvemmin kuin koskaan meidän on luotettava Mahatma Gandhin esimerkkiin ja osoitettava halveksuntamme koko mittaamaton jyrkkyys tälle ihmisainekselle, joka ei ansaitse ihmisen nimeä eikä minkäänlaista turvapaikkaa tältä planeetalta. Titaanisemmin kuin koskaan meidän on oltava jokaisessa mekityksessä täydellisesti vastaan näitä ihmissikiöitä, joiden inhottavaa syntyä tälle planeetalle järkemme ei kykene käsittämää, ja joiden olemuksen, jokaisen ajatuksen, kaikkien tekojen ja kaikkien tuotteiden edessä me koemme huimaavaa kuvotusta ja kauhua. Meidän on osoitettava omalla rauhalliselle, hiljaisella, vaatimattomalla, iloa ja kauneutta pursuvalla tavallamme sen raivoin planetaarisuus, jota me koemme tämän kapitalistisfasistisen ihmissaasteen edessä.
"Kuula on ainoa argumentti natseja varten." kiteyttää Venäjällä suosittua Odnako-ohjelmaa vetävä televisiotoimittaja Mihail Leontjev. En haluaisi olla samaa mieltä. Toisaalta tunnen natsit, ja tiedän, että tämä on totta. Natsit eivät ole niin kuin me muut ihmiset. Natsit eivät muuta käyttäytymistään ja mielipiteitään silloin, kun heille osoitetaan pitävästi heidän olevan väärässä. Natsit tietävät olevansa väärässä. He ovat rikollisia. He ovat ihmiskunnan ydinjäte, tuholaislauma, jolla ei ole puoliintumisaikaa vaan kaksinkertaistumisaika. Tämä tosiasia on surullista todeta.

KOKOSUMUTUS

Näyttää siltä, että koko nykyinen vallitseva mystiikan ja metafysiikan kieltämisen motiivi on pitää musta magia salaa laillisena. Tämän piirteen voi huomata erityisesti niissä nykyihmisissä, jotka elävät toisaalta sopusoinnussa kapitalismin kanssa, mutta jotka silti ilmiselvästi ovat hyvin käytännöllisellä tasolla perillä mystiikan vaikutusmekanismeista. He vaikuttavat olevan todella vähäisessä määrin rationaalisia ihmisiä. Päin vastoin, he tuntuvat uskovan jonkinlaiseen ikuiseen ja perustavaan ristiriitaan, ja hyväksyvän tuon ristiriidan suuremmitta ongelmitta. Todellisuudessa, jos heitä vähän penkoo, huomaa, etteivät he niin epärationaalisia olekaan. He ovat vain yksinkertaisesti ovelia.

Totuudellista olisi myöntää mystinen vaikutusmekanismi ja kieltää musta magia. Niin kauan kuin tiede kieltää mystisen vaikutusmekanismin, toisin sanoen, niin kauan kuin tiede ei saa siitä otetta, kukoistaa musta magia. Ja mustasta magiasta hyötyvät eniten aivan muut kuin tiedemiehet.

SPEKULAATIOTA SIELUSTA

Jotkut oikeaoppiset kristityt ajattelevat, ettei uskonnon kuulukaan vakuuttaa järkeä, ja että olisi jotekin halpahintaistakin, jos uskonto kurottaisi kohti järkeä, liehakoisi järkeä ja pyskisi tyhjiin sofismeihin.

Mutta ovatko sofismit yhtä tyhjiä 1900-luvun tieteellisten kokeilujen jälkeenkin? Eikö sentään järjellisiä argumentteja voisi edes hieman kehitellä? Onhan uskonnon ja sen mystisen totuuden, jota kaikki uskonnot tavoittelevat, kannalta olennaista saada myös järki puolelleen. Muussa tapauksessa uskonnollista totuuttaa etsivät vain ne, joilla on siihen hyvät itsekkäät motiivit. Ja vastaavasti yhtä helposti sen sivuuttavat ne, joilla on siihen hyvät itsekäät motiivit. Eikö totuudesta sentään kannattaisi yrittää tehdä edes vähän vähemmän helposti sivuutettava asia? Onhan kuitenkin olemassa yksi ja ainoa lopullinen totuus, joka koskee kaikkia ihmisiä. Ja eihän sentään kenelläkään ihmisellä ole mitään ulospääsyä siitä.

Ongelma vain näyttää olevan se, että mikään uskonto ei pysty totuutta ilmaisemaan kaikille hyväksyttävässä muodossa. Uskonto jää aina poliittiseksi tai nationalistiseksi välineeksi, koska objektiivisen järjen sijasta se vetoaa vain tunteeseen. Ja tunne ei koskaan pysy kovin kauaa puhtaana ja aitona, enempää kirkkosalissa kuin sen ulkopuolella.

Sallikaamme siis itsellemme mahdollisuus spekuloida sielun käsitteellä puhtaasti rationaalisessa mielessä. Suurten sanojen, kuten sielu ja rakkaus, ongelmat ovat yleisesti tunnettuja. Sana sielu voi merkitä melkein mitä tahansa, puuhujasta riippuen. Heti, jos alamme tarkentamaan tai määrittelemään sielua, joudumme väsyttävien sofismien ja metafyysisten kehäpäätelmien päättymättömään verkkoon.

Koska sielu ei ole itsessään objektiivisesti havaittava olio, kysymystä siitä ei voi lähestyä ensisijaisesti havaintojen ja päättelyiden kautta. On kuitenkin tietynlaisia subjektiivisesti havaittavia vaikutuksia, joita voi pitää seurauksena sielun toiminnasta. Sielua voi siis lähestyä periaatteessa vain kahdella tavalla: 1) siitä seuraavia asioita havaitsemalla ja 2) kuvien, symbolien, analogioiden ja metaforien todistusvoiman kautta. Näiden perusteella voidaan tehdä päättelyjä.

Selvittääksemme hieman sielua koskevan havainnon matkaa kohti tietoisuuttamme. Antiikin luonnonfilosofia erottelee sielun ja kaiken elämän kannalta kolme substanssia: 1) sielu, eli ensimmäinen liikuttaja, 2) quintessenssi eli eetteri, 3) aineellinen ruumis. Analogisesti ja tämän jatkoksi moderni neurologia esittää biologisella tasolla: 1) aivosolut ja hermosolut, 2) synapsit, joissa välittäjäaineet, 3) poikkijuovaiset lihassolut, sileät lihassolut, rauhassolut ja aistireseptorisolut.

Sielu ja aineellinen ruumis ovat olioita. Quintessenssi on koko kosmoksen täyttävä "aine", joka on välttämätön sielun ja aineen kommunikaatiossa. Esimerkiksi kasveilla ja eläimillä ei ole persoonallisia sieluja vaan nämä kehot kummunikoivat quintessenssin välityksellä maailmansielun, eli eräänlaisen kollektiivisen yhteissielun kanssa. Maailmansielu, eli yhteissielu saa aikaan liikkeen kasveissa ja eläimissä. Näiden olioiden ensimmäinen liikuttaja on siis kaikille noille olioille enemmän tai vähemmän yhteinen. Tämä johtuu vain siitä, että näiden olioiden organismeilla on heikompi kyky koota itseensä quintessenssiä ja rationaalisesti manipuloida sielua.

Myös ihmisen organismi on aina yhteydessä yhteissieluun eli maailmansieluun. Ihmiskunta siis muodostaa quintessenssin välityksellä samanlaisen neuroverkon kuin ihmisaivot muodostavat synapsiensa välityksellä - eikä tähän tarvita edes nykymuotoista internettiä, joka on oikeastaan vain vuosimiljardeja vanhan internetin versio numero 2.0. Ihminen eroaa kaikista muista olennoista vain yhdessä suhteessa. Ihminen pystyy luomaan myös oman itsenäisen sielun, joka on itsenäinen henkiolio ja poikkeaa maailmasielusta. Itsenäinen sielu kiinnittyy ihmiskehoon quintessenssin välityksellä. Kiinnittyminen voi olla heikko tai vahva organismin kokoaman quintessenssin määrästä riippuen. Sielu ei kiinnity vain aivoihin, vaan koko kehoon. Sielun vaikutus voi edetä yhtä hyvin kehosta aivoihin kuin aivoista kehoo. Ihmiselämän tarkoitus on koota itseensä quintessenssia. Mitä tihempänä sitä on kehossa, sen saumattomammassa yhteistyössä sielu toimii kehon kanssa.

Jos quintessenssin tiheys vähenee, kehon ja sielun kommunikaatio hidastuu. Sekä keho ja sielu voivat olla täydellisiä, mutta toisistaan irti joutuessaan ne eivät pysty kommunikoimaan. Tämä on melankolian anatomia lyhyesti. Samalla keho ei myöskään pysty kommunikoimaan maailmansielun kanssa, joten kysymys ei ole siitä, että ihminen olisi tuossa tilassa eläimen kaltainen. Tuossa tilassa ihminen ei ole minkään muun elävän olennon kaltainen, koska ihmiseltä puuttuu ensimmäinen liikuttaja. Puhutaan lumouksen katoamisesta - joka on vain melankolian anatomian laajennus koskemaan koko maailman ruumiista. Tämä tila ei voi kestää kovin kauan johtamatta kuolemaan. Siksi organismi alkaa välittömästi koota itseensä quintessenssiä, ja vähitellen kommunikoimaan maailmansielun kanssa, mikä on kaiken elämän perusolemus.

Sielun ja kehon saumaton yhteenliittyminen quintessenssin välityksellä mahdollistaa sen, että sielun kyvyt voivat ilmetä kehossa itsestään ja välittöminä. Sielu on aina puhdas logos. Maailmansielu on erilainen logos kuin personoitunut ihmissielu: logiikan perusta on erilainen. Sielun ja kehon yhteistoiminta ilmenee intuitiona. Intuitio tarkoittaa olion kykyä reagoida ja ratkaista kysymyksiä ja tilanteita, joita olion tietoisuus kohtaa ensimmäisen kerran, ja joihin olion tietoisuudessa ei ole valmiita ratkaisumalleja. Tämän ensikertaisuuden - yrityksen - ja erehdyksen - oppimisprosessin kautta sielu koodaa kehoa, eli käytännössä aivoja. Sielu luo tietoisuuden. Tietoisuus tarkoittaa opittuja ratkaisumalleja erilaisiin kohdattuihin tilanteisiin.

Esimerkiksi kielen oppiminen asettaa tämän koodauksen äärimmäiselle koetukselle. Jokainen uuden kielen sana, sanankäyttö ja kieliopillinen logiikka on tietoisuudelle aluksi vieras. Tietoisuus ensin vie kielellisen tiedon sieluun, jossa tapahtuu kyseisen erityistapauksen looginen analyysi ja kategorisointi. Sen jälkeen sielu ohjelmoi kielellisen tiedon tietoisuuteen mahdollisimman tiheällä assosiaatioverkolla, jonka avulla kyseistä erityistapausta voidaan yleistää ja soveltaa tilanteisiin, jotka loogisesti täyttävät sielun tekemän esianalyysin. Vain tämän esiprosessin kautta opittua kielellista ilmiötä voidaan käyttää toisella kerralla, kun se kohdataan tilanteessa, täysin intuitiivisesti ja saumattomasti. Muussa tapauksessa joudutaan kommunikoimaan yhä uudelleen sielun kanssa, analysoimaan ja koodaamaan tietoisuutta uudelleen ja uudelleen, mikä vie aivan liikaa aikaa, että se olisi reaalisessa kielellisessä tilanteessa, esimerkiksi puhetilanteessa mahdollista.

Matematiikan oppiminen on sielun kannalta täysin erilaista. Matematiikka on kieli vain siinä mielessä mikä on tarpeellista matemaattisen ilmiön ilmaisemiseksi. Matematiikassa uudenlaisia tilanteita ja ongelmia voi olla aina rajaton määrä, mikä tekee onglemien ja ratkaisutapojen täydellisestä oppimisesta mahdotonta. Eräs tapa lähestyä matematiikkaa on analysoida jokainen matemaattinen ongelma erikseen sielussa. Tällä tavalla voidaan ratkaisumallien työläs ulkoaoppiminen unohtaa ja palauttaa yleiset rakaisut pelkästään johtamalla ne aina ongelmatilanteessa uudelleen muutamista välttämättömistä perussäännöistä. Jos on rajattomasti aikaa käytössä, ongelmatilanteessa ei milloinkaan tarvitse miettiä sitä, onko sama matemaattinen ongelma kohdattu joskus aikaisemmin. Ongelmatyyppiä ei tarvitse edes tunnistaa, koska sitä koskeva yleinen ratkaisu voidaan johtaa suoraan sielusta aina uudelleen - edellyttäen että on ylimäärin aikaa käytössä. Matematiikassa, koko tietoisuus ja muisti voidaan periaatteessa koodata suhteellisen pieneen määrään sääntöjä - jos oletetaan täydellinen sielu. Sielun ja kehon välinen kommunikaatio saa myös olla vaikka miten hidasta, jos oletetaan, että aikaa on aina riittävästi.

On siis teoriassa mahdollista, että matemaattisen neron järjenjuoksu voi sosiaalisessa tilanteessa olla erittäin hidasta ja kömpelöä. Toisaalta on mahdotonta ajatella, että kielinero voisi olla sosiaalisesti hidas ja kömpelö. Sosiaalinen vaikutelma nerokkuudesta syntyy aina ensisijaisesti sen perusteella miten saumattomasti henkilön keho ja sielu kommunisoivat quintessenssin välityksellä. Miten tiheää on quintessenssi tässä henkilössä. Tällöin puhutaan henkevyydestä. Henkevyys käy ilmi välittömästi. Vasta toissijaisesti vaikuttavat sielun ominaisuudet. Tällöin puhutaan sielukkuudesta. Sielukkuus ei koskaan voi tulla ilmi välittömästi. Sielukkuus on jotakin sellaista, mikä tajutaan kunnolla yleensä vasta henkilön kuoleman jälkeen. Henkilö voi olla henkevä, olematta sielukas. Henkilö voi myös olla sielukas olematta henkevä. Ihanteellisessa tapauksessa henkilö (tai ryhmä, esimerkiksi musiikkityhtye) on sekä henkevä, että sielukas.

Tämä kaikki on siis pelkkää spekulaatiota, joka seuraa loogisesti Cornelius Agrippan quintessenssiä käsittelevistä kirjoituksista. Ja Cornelius Agrippan kirjoitukset eivät ole muuta kuin antiikin rationaalisen mystiikan systemaattista kokoamista.

Voi siis havaita, että luonnostelemastani "maailmansielu - persoonasielu - välittäjä quintessenssi -keho" -rakenteesta seuraa, että erilaiset ongelmat tuossa ketjussa synnyttävät erilaisia psykologisia seuraamuksia. Melankolia esimerkiksi johtuu lumouksen katoamisesta ja quintessenssin tiheyden muutoksista. Melankolia on sielun ja kehon tuskaa siitä, että ne joutuvat olemaan erossa toisistaan. Toisenlaiset ongelmat voivat johtua sielun ja maailmansielun ristiriidoista, sielun rakenteesta, ja kehon fyysisesti poikkeavasta toiminnasta - esimerkiksi neurologisesta syystä, tai aivojen välittäjäaineissa tapahtuvista häiriöistä. Biologinen, aivojen välittäjäaineissa oleva häiriö, ei kuitenkaan ole aidon melankolian syy vaan seuraus. Aivojen välittäjäaineissa voi kenties olla biologispohjaisia häiriöitä, esimerkiksi päihteiden käytön seurauksena. Kysymys ei silloin ole melankoliasta, jonka syy on sielun ja kehon kytköksen heikkoudessa.

28.12.2008

I REALLY DONT CARE -BRITTIAATELIA

II-Maailmansodan jälkeinen isobritania oli kunnianhimoinen yritys korvata yleiseurooppalainen kolonnialistinen sarjamurhaaminen ja teollinen keksitysleiritoiminta tanssilla, laululla, rauhalla ja rakkaudella. Kapitsalismilta tilanteen haltuunottamiseen kului yksi vuosikymmen, 60-luku. 70-luvulla sävyt synkkenivät ja rockin elävä ydin muuttui raskaaksi. Mikään Beatlesin kaltainen ei enää ollut elävien joukossa mahdollista. 80-luku oli siirtymäkausi 90-luvulle, joka päättyi länsikulttuurin elävän osan tukahtumiseen ja kapitalismin voittoon. Kaikki siis palautuu suoraan siihen, mitä Trotski tarkoitti kiistäessään jyrkästi kaiken väkivallattoman vastarinnan: Fasismi syleilee vastustajansa vähitellen, yksi kerrallan kuoliaaksi. Samoin, kuten Trotski sanoo, vain maailmnavallankumous voi olla riittävä vallankumous. Vain maailmanvallankumous on realismia.

Brittikommunistit:Kun katsoo noita uhmakkaita charmikkaita hyypiöitä, ei voi kuin ihmetellä miten jokainen heidän kappaleensa voi olla kiistaton popklassiikko:

MITÄ SIIS VASTAAN PENTTI LINKOLALLE

Fasismi tappoi Euroopassa 26 miljoonaa luonnonvarojen tuhlaajaa. Mutta tappoiko fasismi luonnonvarojen pahimmat tuhlaajat? Joka tapauksessa ihmisten tappaminen ei auttanut mitään. Vaikka ihmisiä olisi paljon vähemmän, nykyisellä teknologian tasolla jäljelle jäävät kykenisivät kuitenkin aina tuhlaamaan kaikki resurssit mielettömällä tavalla. Ja he sitä paitsi voittajat lisääntyisivät nopeasti. Eikä heille ilmestyisi luonnollisiä vihollisia sen enempää. Fasistinen kuolemankultti ei siis voi olla mikään ratkaisu.

Olennaista ei ole ihmisten hetkellinen määrä vaan laatu. Mikään muu kuin aineellisen tuotannon ja kulutuksen vähentäminen ei ole luonnonsuojelua. Mikään muu ei myöskään saisi olla ihmiselämään kuuluvaa - tämän verran olen totalitaristi. Ihmisyksilö, joka ei kaikin voimin ponnistele aineellisen kulutuksen ja tuotannon vähentämiseksi, on nykyisissä olosuhteissa mahdoton. Miljonääärille ei voi sallia suurempaa kulutuskiintiötä kuin kerjäläiselle - kerjäläiselle toki suuremman kuin mitä hänellä nyt on. Tässä suhteessa ihmisten on oltava tasa-arvoisia. Kuka tahansa saa ansaita mitä tahansa, mutta aineellisen kulutuksen ja tuontannon henkilökohtainen lisääminen tai sen päättämällä myötävaikuttaminen pitää olla ankarasti rangaistavaa.

Ihmiskunnalle on häpeäksi, että sellainen paholaisen keksintö kuin palkkatyö on vielä vuonna 2008 olemassa. Nykyisellä teknologian tasolla, mitään sellaista kuin pakollinen työ, ei pitäisi olla olemassa. Perustuotanto (poislukien maatalous ja elintarvikeala) pitäisi olla täysautomatisoitua. Ihmisillä tulisi olla kansalaispalkka, joka olisi hieman suurempi kuin yksityishenkilön aineellinen maksikulutuskiintiö. Lisäansioita saisi olla, mutta niiden käyttäminen aineellisen kulutukseen olisi kiellettyä. Aineellista kulutusta ja tuotantoa lisäävää mainonta olisi tietysti rangaistavaa mutta samalla myös turhaa: se ei kuitenkaan voisi lisätä tarkasti säädeltyä yksityiskulutusta. Aineettomien sisältöjen ja palveluiden ja puhtaasti ihmistyövoimapalveluiden kuluttaminen tai tuottaminen voisi olla rajoittamatonta. Matkustaminen esimerkiksi kantotuolissa tai hevosrattailla olisi rajoittamatonta. Aineellinen kulutus ei siis olisi ainoastaan verotettaa, vaan rangaistavaa. Kaksi kertaa ylitetty aineellisen kulutuksen kiintiö johtaisi kuolemanrangaistukseen. Kulutusta voitaisiin tutkia kymmenienkin vuosien kuluttua, jos olisi aihetta epäillä, ja joku nostaisi kanteen.

Taloudellisia näkökohtia ei ylipäätään pitäisi kuunnella: talous pitää joka tapauksessa pystyä uhraamaan. Mielisairaaksi tullut kapitalistinen talous on uhrattava, jos planeetan elämä aiotaan säilyttää. Vaihtoehtoja ei tietenkään ole.

Mutta uhraus ei voi tapahtua, jos ihminen jatkaa kääntymistä pois sielustaan, tosiolemuksestaan, olemisestaan. Olemisestaan poiskääntynyt ihminen ei pysty uhraamaan mitään. Häneltä puuttuu ydin - se minkä puolesta uhrata. Meille on syntynyt valtava määrä inhimillistä ongelmajätettä, joilla ei ole mitään minkä puolesta taistella. Siksi he taistelevat koko planeetan tuhoutumisen puolesta. Heidän olemassaolonsa on ristiriidassa elämän jatkumisen kanssa.

Mutta jos ihminen äkkiä tajuaisi kouriintuntuvasti totuuden: totuuden sielusta, Jumalasta ja maailman rakenteesta, se voisi pysäyttää hänet, saada masentumaan ja tehdä edes toimintakyvyttömäksi. Hyödyttömäksi.

Vakavassa masennuksessa on kaikki toivo, sillä vain syvä ja perinpohjainen masennus voi pysäyttää tuhoavan unisskävijän, jollainen massaihminen poikkeuksetta on.

Kemialliset masennuslääkkeet pitäisi kriminalisoida. Ihmisen oloa ei saa helpottaa. Ihminen on pakotettava joko itsemurhaan tai tekemään se pieni, miltei mitätön työ, mitä sielun, Jumalan ja maailman rakenteen täydellinen tajuaminen edellyttää. Sen jälkeen hänen työkykynsä ei enää milloinkaan ole entisensä, koska paholaismaisen konemaisuuden sijalle astuu elämän mielekkyyden (tai sen menettämisen) hirvittävä tajuaminen.

Ainoa asia, joka voi vähentää tehokkuutta, tuotantoa ja kuluttamista on ihmisen herääminen, totuuden tajuaminen ja sen tunnustaminen. Viimeinen asia, jonka pikkusieluinen ihminen tunnustaa, on se, että hänellä ylipäätään on sielu. Sitä ennen tarvitaan paljon kasvattavaa masennusta.

27.12.2008

WELCOME TO GOOD OLD ENGLAND, WESTMIDLANDS BIRMINGHAM

Onko maailmassa mitään hellyyttävämpää kuin aito ja alkuperäinen juro ja vilpitön 60 ikävuotta lähestyvä brittiläinen hevimetalstara? Näitä jätkiä katsoessa ei voi yhdenkään asianharrastajan sydän jäädä kylmäksi.

Ja tässä tulee maailmankaikkeuden sympaattisin gay, mistäpä muualta kuin hevimetallin alkukodista West Midlandsin Birminghamin alueelta:Ja tunteella:

QUINTESSENSSI

Cornelius Agrippa. Kappale XIV. Maailmanhengestä, mitä se on, ja miten se välilttäjänä yhdistää okkulttiset kyvyt olioihin (englannista ja venäjästä suomentanut ja kommentoinut SL).


Demokritos ja Orfeus ja monet pytagoralaiset, jotka ovat tutkineet astronomiaa ja luonnonfilosofiaa, sanovat kaikkien olioiden olevan täynnä Jumalaa. Eivätkä syyttä, sillä ei ole olemassa niin ylivertaista kykyä, joka voisi itsenäisesti täysin vailla jumalaista myötävaikutusta täyttää oman luontonsa. He kutsuvat jumalaista välittäjää, joka on levittäytynyt kaikkiin olioihin, jumaliksi (1. Zoroaster kutsuu sitä jumalalliseksi viehätykseksi, Synesius symboliseksi magneettisuudeksi (2, muut pelkästään elämänvoimaksi tai sieluksi, ja sanovat, että olioiden kyvyt riippuvat tästä välittäjästä. Sielulle on ominaista laajeta yhdestä kohteesta useampiin samalla tavalla kuin ihmiselle on ominaista laajentaa tietoisuuttaan niihin asioihin jotka voidaan tietää ja mielikuvitustaan siihen mikä on kuviteltavissa. Tätä he tarkoittavat sanoessaan, että yhden olion sielu poistuu siitä ja tunkeutuu toiseen olioon muuntaen sen, ja estäen olion alkuperäistä toimintaa, kuten timantti estää magneettia vetämästä puoleensa rautaa.
Sielu näköjään on ensimmäinen liikuttaja ja itsestään liikkuva. Keho tai materia on kykenemätön liikkumaan itsestään. Pohjimmaisen liikesysäyksen keho saa sielulta. Luonnonfilosofit puhuvat hienomman väliaineen olemassaolon välttämättömyydestä: sellaisen, joka ei ole enempää kehon kuin sielun kaltainen, mutta jolla sielu liittyy kehoon. He ajattelevat tämän väliaineeen olevan maailmanhenki, ja jota me kutsumme quintessensiksi (3, koska se ei kuuluu neljään elementtiin vaan on ikään kuin viides elementti neljän tunnetun ja konkreettisesti havaittavan elementin yläpuolella.
On välttämättä oltava olemassa tällainen väliaine jolla hienot sielut liittyvät karkeisiin kehoihin ja suovat niille ihmeellisiä lahjoja. Tämä väliaine toimii samalla tavalla taivaankappaleiden rakenteissa niin kuin se toimii ihmisen kehossa. Siellunvoimat kommunikoivat ihmiskehon kassa tässä väliaineessa ja myös maailmansielun kyvyt levittäytyvät vaikuttamaan kaikkiin olioihin quintessensin välityksellä. Ei siis ole olemassa sellaista oliota, jolla ei olisi pisaraakaan kyvyä (4. Suurimmat kyvyt ovat kuitenkin olioilla, jotka eniten ovat vastaanottaneet ja koonneet quintessensiä itseensä. Quintessenssi vastaanotetaan tähtien valonsäteistä, mikäli olio tulkitsee ne miellyttäviksi. Quintessenssin välityksellä okkulttiset ominaisuudet siirtyvät yrtteihin, kiviin, metalleihin ja eläimiin, auringolta, kuulta, planeetoilta ja planeettoja merkittävimmiltä tähdiltä.
Quintessenssi voi olla hyödyllistä sille, joka tietää kuinka se voidaan erottaa tavanomaisista elementeistä (5 tai miten olioita käytetään quintessenssin rikastamiseen. Olioissa, joissa quintessenssi on vähiten materian sirpaloimaa, tapahtuu voimakkain ja täydellisin reaktio ja niissä on tuottoisimmat kyvyt. Siksi alkemistit ponnistelivat erottaakseen quintessenssin puhtaasta kullasta ja hopeasta, muuttaakseen quintessenssin avulla minkä tahansa metallin jälkeenpäin kullaksi tai hopeaksi (6. Me tiedämme miten tämä tapahtuu, ja olemme nähneet sen tapahtuvan. Mutta me emme pysty tekemään enemmän kultaa kuin se määrä, josta alunperin irrotimme quintessenssin. Se ei voi yli omien rajojensa muuttaa epätäydellistä täydelliseksi, mitä en kiistä. Mutta täydellistäminen voidaan tehdä myös toisella tavalla.1) Kreikkalainen jumalatarusto on vain maallisen taruston laajennus piirteellä, jossa quintessenssi oletetaan ihmistenväliseksi aisteinhavaitsemattomaksi tiedonsiirtokanavaksi, joka toimii tietyllä periaatteella. Periaatteita ja mahdollisia tilanteita on useita, ja siksi jumalia on monta ja niiden laadut ovat tarustossa personoituja. Kristillinen Jumala viittaa pelkästään tämän tiedonsiirtokanavan olemassaoloa. Kristillinen teologia ei erottele ja personoi mystisen kokemuksen laatuja.

2)Tai puoleensavetävyydeksi.

3) Olen uskoaksen aiemmin riittävästi osoittanut, ettei Albert Einsteinin suhteellisuusteoria tai Bradleyn aberraatioteoria sulje pois sitä, että quntessenssi voi tietyillä ehdoilla olla postuloitavissa. Postuloinnin täytyy olla olennaisesti jotakin muuta kuin mitä Michelson ja Morley testasivat kuuluisassa epäonnistuneessa kokeessaan. Toistaiseksi en ole nähnyt tai en tunne quintessenssin suhteellisuusteorian jälkeisiä postulointeja.

4) Näyttää siltä, että Agrippan käsityksen mukaan kaikilla olennoilla olisi jonkinlainen sielu, eikä olisi olemassa mitään sellaista oliota, jota voisimme kutsua kokonaan sieluttomaksi. Sielustaan poiskääntynyt ihminenkään ei olisi Agrippan mukaan kokonaan sieluton, vaikka epäilemättä muita eläimiä alemmalla henkisellä tasolla. Eläin ei voi kääntyä pois sielustaan, toisin sanoa pelkällä tahdonvoimalla luopua olemisestaan.

5) Havaittavista olioista.

6) Tätä periaatetta sovelletaan mustassa magiassa. Musta magia on magian käyttämistä ihmistä vastaan, eli tarkemmin ihmisen organismissaan keräämän quintessenssin riistämistä. Sielu voi poistua kehosta kehon sairauden tai kuoleman takia, mutta se voidaan saada poistumaan myös terveestä ja täydellisestä kehosta mustan magian erityisten väkivaltaisten tekniikoiden avulla. Natsi-Saksan keskitysleirit olivat mustan magian koelaboratorioita, joissa terveiltä ja täydellisiltä kehoilta riistettiin heidän quintessenssinsa. Keskitysleireiltä on säilynyt kertomuksia ns. musulmaaneista, joilta on riitetty heidän quintessenssinsa. Nämä ihmiset ovat kuin halvaantuneita, mutta ilman mitään havaittavaa fyysistä syytä. He eivät pysty toimimaan tai liikkumaan, koska ensimmäinen liikuttaja, sielu, on poistunut heidän muuten elävästä ja fyysisesti toimivasta ruumiistaan. Kysymys on “kullan tekemistä” mustan magian merkityksessä. Keskitysleirejä johtaneet natsiokkultistit yrittivät koota omiin kehoihinsa kiduttamiensa ja tappamiensa ihmisten quintessenssin ja saavuttaa tällä mustan magian hyvin tuntemalla tavalla fyysisen kuolemattomuuden.
Kirjan I kappaleessa LVIII Agrippa puhuu samasta asiasta, josta Platon puhuu Feidiaassa: sielu voi myös kieltäytyä poistumasta jo kuolleesta ruumiista, esimerkiksi hukkuneesta ja palauttaa tämän vuorokausienkin jälkeen henkiin.


Petri Wallin kuolinpäivänä, illalla 28. kesäkuuta 1995 istuin yksin humalassa ja masentuneena Pieni-Roobertinkadun asunnossani. Tunnelma oli uskomattoman painnostava. Sitten saapui ystäväni. Hänellä oli minulle syntymäpäivälahja, c-kasetti, johon oli miksattu Zappaa, Captain Beefheartia, Sibeliusta, Rachmaninovia ja kenties Fleetwood Macia. Kuuntelimme kasetin alakuloisissa tunnelmissa. Sitten lähdimme ulos sateiseen kaupunkiin ja päädyimme Cafe Engeliin katsomaan Godardin A bout de soufflen.

Ei voi olla lisäämättä vielä tätä: tukka:

AJATUKSEN LUKEMINEN 

on siis teknisenä rutiinina mahdollista niille, jotka tuntevat mystisen minimiperiaatteen ja osaavat soveltaa sitä.

Pietarissa eräässä baarissa pyörii brittiläisen hevibasistin näköinen kolmekymppinen kaveri, jonka korttitemput ovat epäilyttävän taitavia. Hän tekee korttitemput yksityisille henkilöille spontaanisti kohtaamistilanteessa. Hän pyytää nostamaan pakasta kortin ja arvaa sen saman tien. Pakka voi olla hänen kädessään miten tahansa. Kortin voi nostaa miten tahansa. Hänen ei tarvitse nähdä pakkaa kun kortti nostetaan. Kortin voi valita vapaasti jne. Olen muutaman kerran tutkinut ja ihmetellyt asiaa: lukeeko hän tosiaan ajatuksia baarin melussa.

MYSTINEN MINIMIPERIAATE

ilmenee Cornelius Agrippalla täsmälleen samassa muodossa, jossa itse sen taannoin ilmaisin. Jumala on tiedonsiirtoyhteys, joka yhdistää kaikki universumin sielut. Voimakkain yhteys on äidin ja lapsen välillä, kuten oheinen ikoni osoittaa. Agrippalla käyttämääni eetteri -käsitettä vastaa käsite "spirit of life", elämän henki. Platonin Epinomis dialogissa se esiintyy nimellä "aether", ja tarkoittaa viidettä, tulen ja ilman väliin sijoittuvaa elementtiä:

"The bodies, then, being five, we must name them as fire, water, and thirdly air, earth fourth, and ether fifth ; and by predominance of these are each of the many varieties of creatures perfected."

"
For let us consider ether as coming next after fire, and let us hold that soul fashions from it live creatures with their faculties, as it does creatures from the other kinds of element, [984c] each being for the most part of that one nature, but in its lesser parts derived from the other elements for the sake of connection. After ether, there is fashioned by soul another kind of creature from air, and the third kind from water; and by having produced all these it is likely that soul filled the whole heaven with creatures, having made use of all the elements so far as it could, and all the creatures having been made participators in life ; but the second, third, fourth, and fifth kinds, which took their first origin from what are manifest gods, [984d] end finally in us men.

Now the gods — Zeus and Hera and all the rest — each man must regard in what light he pleases, though according to the same law, and must take this account as reliable. But as our visible gods, greatest and most honorable and having keenest vision every way, we must count first the order of the stars and all else that we perceive existing with them ; and after these, and [984e] next below these, the divine spirits, and air-born race, holding the third and middle situation, cause of interpretation, which we must surely honor with prayers for the sake of an auspicious journey across. We must say of either of these two creatures — that which is of ether and, next to it, of air — that it is not entirely plain to sight : when it is near by, it is not made manifest to us ; [985a] but partaking of extraordinary intelligence, as belonging to an order which is quick to learn and strong in memory, we may say that they understand the whole of our thoughts, and show extraordinary kindness to anyone of us who is a good man and true, and hate him who is utterly evil, as one who already partakes of suffering. For we know that God, who has the privilege of the divine portion, is remote from these affections of pain and pleasure, but has a share of intelligence and knowledge in every sphere ; and the heaven being filled full of live creatures, [985b] they interpret all men and all things both to one another and to the most exalted gods, because the middle creatures move both to earth and to the whole of heaven with a lightly rushing motion. The kind which is of water, the fifth, we shall be right in representing as a semi-divine product of that element, and it is at one time seen, but at another is concealed through becoming obscure, presenting a marvel in the dimness of vision." Platon Epinomis.


Ihmiskunnan moderni tarina oli siis melko yksinkertainen. Osa ihmisistä syntyy sielullisiksi osa sieluttomiksi. Sielulliset eivät voi pettää rakastettujaan aiheuttamatta vahinkoa, koska heillä on jatkuva keskinäinen "jumalallinen" yhteys, jota ei voi yksipuolisesti sulkea. Sieluttomat voivat pettää partnereitaan ilman vahinkoa, heillä ei ole rakkautta eikä jumalallista yhteyttä toisiinsa. Sielulliset alkoivat kadehtia tätä sieluttomien vapautta. Sieluttomat huomasivat joutuvansa kärsimään siitä, mistä sieluttomien ei tarvitse kärsiä. Sielulliset alkoivat kääntyä pois sielustaan, eli olemisestaan. He alkoivat karttaa sieluaan. Seurasi kaikki mitä Heidegger sanoo. Syntyi seksuaalinen vallankumous, joka tarkoittaa sielustaan poiskääntyneiden maagista väkivaltaa sielullisia kohtaan. Jumalista on tullut sielustaan poiskääntyneiden, eli olemisensa kadottaneiden aseita sielullisia vastaan. On siis huomattava, että tässä mustan magian tilassa, jossa maailma nyt on, Jumala tai jumalat, eivät suinkaan ole kuolleet, vaan toimivat jonkinlaisina voodoo -tuskan välittäjinä. Modernin ihmisen keksintö - poiskääntyminen omasta olemisesta - jatkuu yhä kiihtyvänä prosessina. Se varjopuolena on planeetan vääjäämätön ekologinen tuhoutuminen. Ekologista tuhoutumista ei voida pysäyttää ekofasismilla. Ainoastaan se, että sielulliset olennot oppivat ymmärtämään millainen radikaali vaikutus heidän radikaalilla pahuudellaan on maailmaan, voisi säästään ihmisiä kääntymästä pois sielustaan. Sanon vielä kerran: maailmaa ei voi pelastaa ekologisesti, ellei ihmisen onnistu pelastaa sieluaan. Asia on täysin selvä ja kirkas. Nyt ei kukaan voi enää sanoa, ettei tiennyt. Tässä vaiheessa ei kannata enää sanoa vastaan.

Agrippa:

Chap. xiv. Of the Spirit of the World, what it is, and how by way of medium it unites occult Vertues to their subjects.

Democritus and Orpheus, and many Pythagorians having most diligently searched into the vertues of Celestiall things, and natures of inferior things, said, That all things are full of God, and not without cause: For there is nothing of such transcending vertues, which being destitute of Divine assistance, is content with the nature of it self. Also they called those Divine Powers which are diffused in things, Gods: which Zoroaster called Divine allurements, Synesius Symbolicall inticements, others called them Lives, and some also Souls, saying, that the vertues of things did depend upon these; because it is the property of the Soul to be from one matter extended into divers things, about which it operates: So is a man, who extends his intellect unto intelligible things, and his imagination unto imaginable things; and this is that which they understood, when they said, viz. That the Soul of one thing went out, and went into another thing, altering it, and hindering the operations of it: As the Diamond hinders the operation of the Loadstone, that it cannot attract Iron. Now seeing the Soul is the first thing that is moveable, and as they say, is moved of it self; but the body, or the matter is of it self unable, and unfit for motion, and doth much degenerate from the Soul, therefore they say there is need of a more excellent Medium, viz. Such a one that may be as it were no body, but as it were a Soul, or as it were no Soul, but as it were a body, viz. by which the soul may be joyned to the body. Now they conceive such a medium to be the spirit of the World, viz. that which we call the quintessence: because it is not from the four Elements, but a certain first thing, having its being above, and besides them. There is therefore such a kind of spirit required to be, as it were the medium, whereby Celestiall Souls are joyned to gross bodies, and bestow upon them wonderfull gifts. This spirit is after the same manner in the body of the world, as ours is in the body of man. For as the powers of our soul are communicated to the members of the body by the spirit, so also the Vertue of the Soul of the World is diffused through all things by the quintessence: For there is nothing found in the whole world, that hath not a spark of the Vertue thereof. Yet it is more, nay most of all infused into those things which have received, or taken in most of this spirit: Now this spirit is received or taken in by the rayes of the Stars, so far forth as things render themselves conformable to them. By this spirit therefore every occult property is conveyed into Hearbs [herbs], Stones, Metals, and Animals, through the Sun, Moon, Planets, and through Stars higher then the Planets. Now this spirit may be more advantageous to us, if any one knew how to separate it from the Elements: or at least to use those things chiefly, which do most abound with this spirit. For these things, in which this spirit is less drowned in a body, and less checked by matter, do more powerfully, and perfectly act, and also more readily generate their like: for in it are all generative, & seminary Vertues. For which cause the Alchymists [alchemists] endeavour to separate this spirit from Gold, and Silver; which being rightly separated, and extracted, if thou shalt afterward project upon any matter of the same kind (i.e.) any Metall, presently will turn it into Gold, or Silver. And we know how to do that, and have seen it done: but we could make no more Gold, then the weight of that was, out of which we extracted the spirit. For seeing that is an extense form, and not intense, it cannot beyond its own bounds change and imperfect body into a perfect: which I deny not, but may be done by another way.


WIKIPEDIA

on yksi niistä asioista, joihin tässä maailmassa uskon, ja jonka ajattelemisesta saan mielihyvää. Tein eilen oikein rahalahjoituksen Wikipedialle. Toinen ilonaihe on Youtuben idea. Facebookin saa sympatiani.

25.12.2008

Todellisuus on järjestynyt tiettyjen lakien mukaan, jotka me ymmärtäisimme täydellisesti, jos voisimme olla vapaasti. Valitettavasti fasistien olemassa olo on osa tätä järjestystä, joka ei ole jumalallinen järjestys.

Elämän rakastaminen tällaisena kuin me sen tunnemme on aikuiselle paljon vaikeampaa ja harvinaisempaa kuin luullaan. Ihmiset eivät suinkaan rakasta elämää vaan kuolemaa. Siksi he niin helposti antautuvat kuoleman tahdottomiksi välikappaleiksi, ja yrittävät sielusta luopumalla vain vähentää henkisiä kärsimyksiään. Samalla he lisäävät kaikkien sielullisten olentojen kärsimyksiä - niiden, jotka todella elämää rakastavat.

PUHDAS VAIKUTUS

Koska sielu on yksi, kaikkien sielujen tila maailmassa on aina täsmälleen sama: samalla tavalla riippuvainen korkeimman sielullisen tietoisuuden voimasta. Mustan magian läpilyönti on kuvavirta tai jatkuva hellittämätön tietoisuus siitä, minkä pelkkä olemassaolo saastuttaa menneisyyden ja tulevaisuuden ja jollain tavalla pilaa tähdet. Jos sielu on palava talo, se on sitä jokaiselle yhtä aikaa, ja jokaisen on paettava siitä. Silloin tärkeintä on tunnustaa tosiasia: se ettei kukaan voi olla maailmassa onnellinen eikä rohkea niin kauan kuin tämä tila saa jatkua - niin kauan kuin fasistien valtakunta on pystyssä.

Sielunpelastuksen eteen kannattaa tehdä työtä: jos onnistut todella auttamaan itseäsi edes hitusen, autat heti välittömästi koko luomakuntaa.

Kirjallisuus ja taideteokset edustavat aina jälkianalyysiä. Todellinen magian taide on viiveetöntä vaikuttamista. Meillä ei ole aikaa välineellisellä vaikuttamisella näpertelyyn: on pyrittävä suoraan, välittömään, kaikenkattavaan emotionaaliseen ja telepaattiseen vaikuttamiseen.

VASEMMISTON SUURIN VIRHE 1900 LUVULLA
oli vakaumuksellinen ateismi, sen sijaan, että ateismi olisi ymmäretty vain työvällineeksi. Kun espanjan sisällissodassa huomattiin, että fasistipaholaiset pystyivät manipuloimaan uskonnon puolelleen, lakkasi vasemmistolaisten usko Jumalaan, sen sijaan että he olisivat vain lakanneet uskomasta maallistuneisiin uskonnollisiin institutioihin. Fasistien tarkoitus tietenkin oli juuri tämä: ei lopettaa maallisia uskonnollisia institutioita, vaan nimen omaan tuhota uskon sisäinen ydin. Se toteutui täydellisesti toisen maailmansodan jälkeen, jolloin luterilaisen ja katolisen kirkon hillittömällä fasistipropgandalla mahdollistuneen holkaustin laatu paljastui.

Meille on selvää, että luterilainen ja katolinen kirkko on yhtä kuin fasismi - kaiken kosmisen pahuuden ydin. Samalla tavalla meille on selvää, että talousateismi ei tarkoita reaalitalouden kieltämistä, vaan ainoastaan reaalitalouden ympärille muodostuneen maallisen uskonnollisen institution kieltämistä.

FAUST ON FASISMIN ISÄ

Koko Euroopan historia paljastuu kuolevaisten ja kuolemattomien väliseksi armottomaksi taisteluksi: siksi juuri historia näyttää dialektisesti toistavan itseään. Toistaako Kiinan dynastioiden historia muka itseään? En ole koskaan erityisemmin pitänyt Goethen Faustista. On helppo uskoa, että koko alkuperäinen 1500-luvun Faust -mytologia oli tähdätty erästä aikalaistaan, eli 20 vuotiasta Pariisin yliopiston ennustaidon tohtoria Cornelius Agrippaa vastaan. Faust on surkea yritys tehdä magia naurunalaiseksi, sillä magiahan automaattisesti teki puhdasoppisen järjenpalvonan idiotismin naurunalaiseksi.

Mutta valitettavasti suuren mittakaavan surkeus ruokkii surkean pikkusielun narsismia. Se, että juuri Faust eikä Agrippa, jäi saksalaisessa perinteessä elämään, johti toisen maailmansodan kriisiin. Juutalaisten keskitysleirejä ei olisi maailmassa milloinkaan nähty ellei heittiömäinen juutalaisvihaaja Martti Luther olisi voittanut henkevää kabbalisti Cornelius Agrippaa suosiossa. Ensimmäinen holokausti (1940-luku) johtui kabbalan merkityksen vähenemisestä euroopassa, jolloin saksalainen rationalismin palikkaharhaoppi ja nyt vapaasti riehuva rationalismin helvetinrutto sai kasvualustaa - toistan tässä vain juutalaisten omaa näkemystä. Järkiperäisen tieteen lopputulos on aina holokausti - ei koskaan mikään muu.

Magia ei kyseenalaista rationaalisen järjen pätevyyttä vaan sen pätemisalueen. Magian perusta on ajatuksessa maailmasta täsmällisten vastavaikutusten järjestelmänä. Magia lisää rationaaliseen maailmankuvaan kokonaisen uuden laadullisen ulottuvuuden. Magia on vastaavuuksien, vastavaikutusten ja vastailmiöiden dialektiikka, jonka perusta on itse havaitsijassa: sielussa. Maailmankaikkeus on tiedonsiirtoväline, jolla sielu kommunikoi. Maagisia ominaisuuksia ja maagisia vaikutuksia ei voine hyväksyä, ellei vaistomaisesti hyväksy perusperiaatetta ruumiin täydellisestä alisteisuudesta sielulle. Puhtaat emootiot seuraavat juuri tästä ruumiin alisteisuudesta sielulle. Jos olisi hetkenkin päinvastoin, emootiot lakkaisivat olemasta, josta seuraisi myös sieluntoimintojen vähittäinen lakkaaminen. Sieluntoimintojen lakatessa magiset vaikutukset heikkenevä ja raukeavat. Vain sielullinen olento on maagisten vaikutusten piirissä. Muilla on todellisuudessa yksi ulottuvuus vähemmän. Siksi sieluttomat ovat kiinnostuneita magiasta vain siltä osin, kuin voi olla toiveita saada aikaan mitattavia, aineellisia, objektiivisia vaikutuksia. Viisas ihminen kuitenkin ymmärtää, että kaikki magian vaikutukset ovat objektiivisia - mutta useimmat vain sielulle.

Colin Wilson kirjoittaa teoksensa The Occult (Salattu tieto) johdannossa: "Faustin tarinan voidaan katsoa olevan suurin länsimainen symbolinen draama, sillä siinä on kyse tragediasta, jossa järjenpalvoja tukahtuu tietoisuuteensa tunkkaiseen loukkoon, hyödyttömyyden noidankehään... Faustin kaipuussa "okkultismiin" ilmenee vaistomainen halu uskoa näkymättömiin voimiin, laajempiin merkityksiin, jotka voivat rikkoa tuon noidankehän." Historiallisen Faustin tarinan epämääräisyys on ehkä juuri se seikka, joka on tehnyt hänestä niin kiinnostavan hahmon. >>

Ihmisen oleminen on sielu. Jos ihminen vaimentaa sielunsa, hän kääntyy pois omasta olemisestaan. Tällä poiskääntymiselle on olemassa eräs erittäin hyvä peruste. Magian edellytys on sielu. Maagisia vaikutuksia ei voi mitata, koska sielua ei voi mitata. Magiaa voidaan käyttää ihmisen iloksi tai ihmistä vastaan. Kun ihminen kääntyy pois omasta olemisestaan (eli sielustaan) magiaa ei voida käyttää häntä vastaan. Mutta samalla olemuksestaan poiskääntyneestä ihmisestä tulee kone ja negatiivisen magian väline.

Magia on se puuttuva rengas, joka yhdistää teknologian ja poetiikan tekhnen (Heidegger). Ilman magiaa tekhne jää aristoteliseksi tekniikaksi: esim. taito tehdä talo. Ilman magiaa poetiikka ei pysty paljastamaan olemista (sielua) omassa tekemisessään. Magian kieltäminen on väkivaltaa, jolla ihminen pakotetaan pois omasta olemisestaan. Pakottaessaan sielua ihminen asettuu olemista (sielua) vastaan ohjatessaan olemista. Oleminen (sielu) paljastuu poissaolevana. Ihminen voi eksyä. Kun ihminen menettää kosketuksensa olemiseen, kaikki näyttää selvitetyltä. Mutta se on vain harha, joka johtuu magian ulottuvuuden katoamisesta. Tällöin tekhne poetiikan ja teknologian vastaavuuden siltana ei enää ole mahdollinen.

Moderni fasisti on katastrofi, joka on kääntynyt pois omasta olemisestaan.

24.12.2008

JORGE LUIS BORGESIN NOVELLI KUOLEMATON

Jukka Kemppisen loistavana suomennoksena täällä.

"Luulin tuntevani heidät: he olivat Troglodyyttien epäinhimillistä sukukuntaa, jotka saastuttavat Persianlahden rannikoita ja Etiopian luolia; en ihmetellyt heidän puhumattomuuttaan enkä sitä, että he söivät käärmeitä."


"Tämä kaupunki, näin ajattelin, on niin kauhistuttava pelkästään olemassaolonsa vuoksi, että jo sen säilyminen, - vaikkakin salaisen autiomaan keskellä - saastuttaa menneisyyden ja tulevaisuuden ja jollain tavalla pilaa tähdet. Kukaan ei voi olla maailmassa onnellinen eikä rohkea niin kauan kuin tämä kaupunki on pystyssä."


"Sinä päivänä ymmärsin kaiken. Troglodyytit olivat Kuolemattomia; "

23.12.2008

Onko fanaattisuuden vastakohta tyyneys? Salvador Dali sanoo, että fanaattisuuden vastakohta on opportunismi. Fanaattisten oikeiston ja vasemmiston väliin ei jää muuta kuin sairaalloinen opportunismi.

BAILUJOULUTERVEHDYS


DJ KTO podcasteja ja muuta pietarilaisnuorison bailukamaa.


ANTISATANISTIN JOULU
Luin juuri kaikkien antisatanistien uskonkappaleen Erään metsänhakkuun tarina Pentti Linkolan kirjasta Voisiko elämä voittaa. Monitoimimetsätyökone on eräs hienostuneimpia ja tarkimpia antikristuksen teollisia metaforia. Satanismi on globaalin kapitalistisen taloususkonnon tukeva kivijalka, jonka horjumaton kannatus ilmentää massaihmisen uskoa totaalisen ja puhtaan pahuuden välineelliseen arvoon.

Koska Kristuksen tulemisesta ei näy merkkiäkään, ja maailma ei muutu ilman sitä, jolla on kyky muuttaa vesi viiniksi, olen siis toistaiseksi uskonnolliselta vakaumukseltani pelkkä antisatanisti. Pyhitän joulun antisatanismin juhlaksi. Jouluun ei kuulu koristeellisuus ja ilo, vaan parhaimmillaan pelkkä psykoosin hetkellinen raukeminen, Saatanan hetkellinen poissaolo. Se tarkoittaa: jouluun kuuluu hellittämätön itseruoskinta.

Me emme ole vielä Kristuksen seuraajia, mutta me olemme Saatanasta kohtisuoraan poiskulkijoita. Meidät marionetit on kiinnitetty tukevalla kuminauhalla kivipaateen. Mitä kauemmas etenemme, sen raivokkaammin repäisee kuminauha meidät takaisin tolpan juureen. Säntäämme kohti tyhjyyttä kuin mitkäkin huolettomat autiomaa- tai avaruusseikkailijat, eikä tahtomme riitä katkaisemaan kuminauhaa. Me teemme antisatanistista marionettityötä, kunnes me opimme muuttamaan veden viiniksi. Siitä sitten alkaa aito Kristuksen seuraaminen: resistiivisen asenteen vaihtuminen johdinasenteeksi.

Maailmankuulu ekoantifasisti ja ihmisviisauden edustaja Anton Tsehov Vanja enossa:

SONJA: Mihail Lvovits istuttaa joka vuosi uusia metsiä ja hän on jo saanut mitalin ja kunniakirjankin siitä hyvästä. Hän tekee parhaansa ettei vanhoja metsiä hävitettäisi. Jos te annatte hänelle suunvuoron, niin olette täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Hän sanoo että metsät ovat maan koristus, että ne opettavat ihmiselle kauneudentajua ja ylevöittävät hänen mieltään. Metsät lauhduttavat ilmaston ankaruutta. Maissa joissa on lauhkea ilmasto kuluu vähemmän voimaa kamppailussa luonto vastaan ja sen tähden ihminen on siellä pehmeämpi ja herkempi; siellä ihmiset ovat kauniita, joustavia, herkästi syttyviä, he puhuvat hienosti ja liikkuvat soreasti. Heidän keskuudessaan tieteet ja taiteet kukoistavat, heidän filosofiansa ei ole synkkää, heidän suhtautumistaan naiseen leimaa jalostunut hienous...
No jaa, tuosta etelämaalaisromatiikasta voi olla eri mieltä. Itse en ole löytänyt Suomenlahden eteläpuolelta mitään kulttuuria, hienostusta tai pehmeyttä, joka vetäisi vertoja Siperialle. Päin vastoin, ankara luonto ja huono sää ylevöittää ihmisen. Siellä missä sää on liian hyvä, ei ole muuta kuin fasismia. Nuo alueet vetävät puoleensa homo holocaustusta, jolle on annettu järki ja aivot vain siksi, että hän voisi keksiä järjellisiä tekosyitä ylevän tunteen huomiottajättämiselle.(Kuva: Työ valmis, elämä hävitetty.)
Kun korporaatiot alkavat ilmentää romanttista rakkautta, minä ehkä alan uskoa kapitalismiin.

MAAILMAN MIELEKKYYDEN ESTE

on se, että esityskoneen tekniikka ei yllä esitystavan tekniikan tasolla. Esitystavan tekniikka on okkulttista filosofiaa, kielifilosofiaa, semiotiikkaa ja poetiikkaa. Esityskoneen tekniikka on tekniikkaa.

Ihmiset, jotka suhtautuvat maailmaan välineellisesti, eivät pysty käsittämään esitystavan tekniikan motivaatiota ennen kuin esityskoneen tekniikka pystyy luomaan siihen yhteyden ja jatkumon. Jos tuollainen yhteys on mahdollinen se tarkoittaa määrällisen ja laadullisen välistä saumatonta jatkuvuutta. Vasta tuon yhteyden syntyessä, välineellisen järjen valta-asema murtuu. Sillä hetkellä myös kapitalismi vapautuu välineellisen järjen kahleesta. Tämä tarkoittaa, että tuotanto muuttuisi välineellisestä itse merkitykseksi, itse elämäksi, ja asettuisi sopusointuun ympäristön kanssa.

Tämä on positiivien tulevaisuusutopia. Mutta voiko tällaiseen ideaan uskoa? Onko tämä hyvä idea?

*

Onko tällä uutisella jotakin tekemistä aidon välineellisen järjen kahleista vapautumisen kanssa, vai onko tämä vain uusi tapa yrittää kahlita riippumattomia voimia välineellisen järjen palvelukseen?

TABUN ISÄNMAASARJA

ei parin vuosikymmenen jälkeen uudelleenkatsottuna paljon naurata. Se mikä lapsena tuntui koomiselta näyttäytyy nyt vain muotokuvien ja tilannepsykologioiden realistisena tarkkuutena. Ällistyttävintä DVD -julkaisussa on sen ekstrat. Vesa Vierikon Gugge Sandströmin alkuperäisotokset ovat pitkiä täydellisiä improvisaatiokaaria, joista lopullisen version kohtaukset on leikattu pätkimällä matriaalia välistä pois. Kaikki poisleikattu on yhtä mainiota kuin lopullisiin sketseihin päätynyt klassikkomateriaali. Nauhalle ei ole jäänyt mitään sellaista mikä ei olisi katsomisen ja ihmettelemisen arvoista, silloin kun puhutaan verrattomasta näyttelijäntyöstä.

Borges sanoo: "Kukaan ei ole joku; kuka tahansa kuolematon ihminen on kaikki ihmiset. Minä Cornelius Agrippa olen jumala, sankari, filosofi, paholainen ja maailma – mikä on pitkä tapa sanoa, että minua ei ole olemassa."

Siis ollakseen joku täytyy olla välttämättä kuolevainen. Ja ollakseen näyttelijä, joka kykenee näyttelemään ketä tahansa jotakin, täytyy välttämättä olla kuolematon. Pystyäkseen päättäväiseen toimintaan, tekoihin, sanoihin, luonteeseen, on oltava kuolevainen. Ja pystyäkseen valitsemaan tämän tai tuon roolin on oltava kuolematon. Rooli on siis kuolevainen, mutta näyttelijä kuolematon.

22.12.2008

LITTELLIN SS-KERTOJA

on epäluotettava kertoja. Tai sitten Littell on epäluotettava kertoja. Tai sitten hänellä on ollut käytössään epäluotettavia lähteistä. Mutta kaikki ei mitenkään voi olla totta, koska kysymyksessä on fiktiiivinen muistelmateos, jonka kirjoittaja on syntynyt vuonna 1967.

Kun fiktiivisen muistelmateoksen aiheeksi otetaan toisen maailmansodan itärintama ja holokausti, joista on olemassa kaksi toisiaan kohtaamatonta historiankirjoitusta, voi olla varma, ettei lopputulos voi olla muuta kuin jollakin tavalla poliittinen.

Mikä on Littellin väite, motiivi, kontribuutio, sanoma, sitä en vielä osaa sanoa.

21.12.2008

VEDEN MUISTI

Homeopaattisessa keskustelussa puhutaan veden muistista. Ajatusta pidetään länsimaissa näennäistieteenä. Näin juuri pitkän mielenkiintoisen venäläisen dokumentin (Великая тайна воды 2006) aiheesta. On jossain määrin mielenkiintoista, että vallitseva venäläinen käsitys veden muistista poikkeaa täydellisesti länsimaisesta. Venäjällä puhutaan veden rakenteellisuudesta, eikä hyötynäkökohdat, kuten homeopaattinen lääketiede ole lainkaan aiheen ytimessä. Olennaista lännen ja idän tutkimustulosten erossa lienee se, että idässä James Randi tai kukaan hänen avustajistaan ei ole päässyt "sotkemaan" tuloksia. Randilla tiedetään olevan varsin mielenkiintoinen kyky "sotkea" emotionaaliset rakenteet. Randi on luvannut miljoonan dollarin palkkion jokaiselle, joka pystyy osoittamaan paranormaalin ilmiön Randin "sotkevan" olemuksensa läsnäollessa.

Ihmisen painosta on vettä 60 - 75 % sukupuolesta riippuen. Ihmisen aivoissa vettä on peräti 85 %, kun taas lihakset sisältävät 33 % vettä. Antiikin maailmankuvassa vesi oli tärkein neljästä peruselementistä. Mitään henkisiä ilmiöitä ei pidetty mahdollisena ilman veden läsnäoloa. Plinius vanhempi ja Ovidius mainitsevat lukuisia puhtaan veden mahdollistamia ihmeitä. Raamatussa vesi on hyvin keskeinen elementti. Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko oli veden muuttaminen viiniksi.

"Joh.4:10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11. Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14. mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."

Cornelius Agrippa puhuu vedestä, käsitellessään magian perusteita ja esitietoja. Näyttää siltä, että veden muisti, eli tietyllä tavalla muuttuva ja pysyvä molekyylirakenne, on ainakin okkulttisen magian ymmärtämisessä hyvin tärkeä avain. Ilman tätä oletusta suuri osa magiasta näyttää jäävän käsittämättömäksi:


Chap. vi. Of the wonderfull Natures of Water, Aire, and Winds.

The other two Elements, viz. Water, and Aire, are not less efficacious then the former; neither is nature wanting to work wonderfull things in them. There is so great a necessity of Water, that without it no living thing can live. No Hearb [herb], nor Plant whatsoever, without the moistening of Water can branch forth. In it is the Seminary vertue of all things, especially of Animals, whose seed is manifestly waterish. The seeds also of Trees, and Plants, although they are earthy, must notwithstanding of necessity be rotted in Water, before they can be fruitfull; whether they be imbibed with the moisture of the Earth, or with Dew, or Rain, or any other Water that is on purpose put to them. For Moses writes, that only Earth, and Water bring forth a living soul. But he ascribes a twofold production of things to Water, viz. of things swimming in the Waters, and of things flying in the Aire above the Earth. And that those productions that are made in, and upon the Earth, are partly attributed to the very Water, the same Scripture testifies, where it saith that the Plants, and the Hearbs [herbs] did not grow, because God had not caused it to rain upon the Earth. Such is the efficacy of this Element of Water, that Spirituall regeneration cannot be done without it, as Christ himself testified to Nicodemus. Very great also is the vertue of it in the Religious Worship of God, in expiations, and purifications; yea, the necessity of it is no less then that of Fire. Infinite are the benefits, and divers are the uses thereof, as being that by vertue of which all things subsist, are generated, nourished and increased. Thence it was that Thales of Miletus, and Hesiod concluded that Water was the beginning of all things, and said it was the first of all the Elements, and the most potent, and that because it hath the mastery over all the rest. For, as Pliny saith, Waters swallow up the Earth, extinguish flames, ascend on high, and by the stretching forth of the clouds, challenge the Heaven for their own: the same falling become the Cause of all things that grow in the Earth. Very many are the wonders that are done by Waters, according to the Writings of Pliny, Solinus, and many other Historians, of the wonderfull vertue whereof, Ovid also makes mention in these Verses.

----- Hornd Hammons Waters at high noon
Are cold; hot at Sun-rise and setting Sun.
Wood, put in bub'ling Athemas is Fir'd,
The Moon then farthest from the Sun retir'd;
Circonian streams congeal his guts to Stone
That thereof drinks, and what therein is thrown.
Crathis and Sybaris (from the Mountains rol'd)
Color the hair like Amber or pure Gold.
Some fountains, of a more prodigious kinde,
Not only change the body but the minde.
Who hath not heard of obscene Salmacis?
Of th' Æthiopian lake? for, who of this
But only tast [taste], their wits no longer keep,
Or forthwith fall into a deadly sleep.
Who at Clitorius fountain thirst remove,
Loath Wine, and abstinent, meer Water love.
With streams oppos'd to these Lincestus flowes:
They reel, as drunk, who drink too much of those.
A Lake in fair Arcadia stands, of old
Call'd Pheneus; suspected, as twofold:
Fear, and forbear to drink thereof by night:
By night unwholesome, wholesome by day-light.

Josephus also makes relation of the wonderfull nature of a certain river betwixt Arcea, and Raphanea, Cities of Syria: which runs with a full Channell all the Sabboth [Sabbath] Day, and then on a sudden ceaseth, as if the springs were stopped, and all the six dayes you may pass over it dry-shod: but again, on the seaventh day (no man knowing the reason of it) the Waters return again in abundance, as before. Wherefore the inhabitants thereabout called it the Sabboth-day river, because of the Seaventh day, which was holy to the Jews. The Gospel also testifies to a sheep-pool, into which whosoever stepped first, after the Water was troubled by the Angel, was made whole of whatsoever disease he had. The same vertue, and efficacy we read was in a spring of the Ionian Nymphs, which was in the territories belonging to the Town of Elis, at a Village called Heraclea, neer the river Citheron: which whosoever stepped into, being diseased, came forth whole, and cured of all his diseases. Pausanias also reports, that in Lyceus, a mountain of Arcadia, there was a spring called Agria, to which, as often as the dryness of the Region threatned [threatened] the destruction of fruits, Jupiters Priest of Lyceus went, and after the offering of Sacrifices, devoutly praying to the Waters of the Spring, holding a Bough of an Oke [oak] in his hand, put it down to the bottome of the hallowed Spring; Then the waters being troubled, a Vapour ascending from thence into the Air was blown into Clouds, with which being joyned together, the whole Heaven was overspread: which being a little after dissolved into rain, watered all the Country most wholsomly [wholesomely]. Moreover Ruffus a Physitian [physician] of Ephesus, besides many other Authours, wrote strange things concerning the wonders of Waters, which, for ought I know, are found in no other Authour.Agrippan teos on tietysti saatavilla lukemattomina käännöksinä (tämä käännös on ilmeisesti latinasta. Englannista se ei ainakaan ole) venäjäksi, joita Великая тайна воды -dokumentit tekijät ovat ilmeisesti tutkineet tarkasti. Oma Donald Tysonin editoima James Freaken vanha englanninnos on esimerkiksi yllä lainaamani kohdan osalta epäselvempää tekstiä kuin tuo venäjännös. Suomennos kannattaisi tehdä tietysti alkutekstistä. Mutta luulen, että englanninnoksen ja venäjännöksen pohjaltakin on mahdollista yrittää suomentaa.

Näinköhän sittenkin vesi selittää osan siitä mitä olen itse yrittänyt selittää eetterillä: mystinen alkeismekaniikka.

EUROOPPALAISEN SUURSODAN AATTONA

Ystävä tuli juuri Sloveniasta. Kaikkialla näkyi kuulemma Antifan tarroja. Latviassa kymmenet tuhannet ihmiset ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa he toivovat Ruotsin miehittävän Latvian mahdollisimman pikaisesti. Latvian fasistihallinnolle ja Latvialle itsenäisenä kansakuntana ei ole allekirjoittaneiden mukaan enää mitään perusteita. Virossa tilanne tulee eskaloitumaan minä hetkenä hyvänsä. Viron tilanne on lyhyesti se, että yli 100 000 ihmistä ja veronmaksajaa oleskelee maassa jo kolmattakymmenettä vuotta ilman minkään maan kansalaisuutta. Viron fasistihallitus on asiassa tapumaton ja näille ihmisille ei jää muita vaihtoehtoja kuin odottaa loputtomasti tai ryhtyä sisällissotaan. Sisällissodassa vailla kansalaisuutta olevalla vähemmistöllä olisi selvä alivoima. Siksi Venäjän sotiaallinen apu olisi välttämätöntä kansanmurhan estämiseksi. Venäjän hyökkäys kuitenkin tarkoittaisi sitä, että NATO:lla olisi pakko osallistua konfliktiin, jolloin maailmansodan asetelma olisikin jo selvä. Viron hallitus evää vähemmistöltä kansalaisen rodullisen syyn perusteella. He pitäytyvät armottomuudessaan, koska heillä on maailmansotakortti, ja fasistit eivät epäröi tuhota itseään aiheuttaakseen vahinkoa ihmiskunnalle. Fasistille kuolema pahuuden puolesta on kunnia-asia.

Näyttää siltä, että saamme joko eurooppalaisen suursodan tai vähintään kunnon kaaoksen, kun ihmiskunnan elinvoimainen osa näyttää missä on fasistipaholaisten paikka.

SURGANDHILAINEN ANTIFASISMI

Onko väkivallaton vastarinta enää edes teoreettisesti mahdollista siellä, missä fasismi on jo kristallisoitumisvaiheessa? Onko Suomi jo tilanteessa, jossa ainoa reaalinen keino vaikuttaa asioihin positiivisesti on aiheuttaa väkivaltaista kaaosta keinolla millä hyvänsä? Miten maailman aivopestyt massat saadaan toimintakyvyttömiksi tilanteessa, jossa he ovat menettäneet kirjoitus ja lukutaitonsa ja ovat täydellisesti antautuneet kuolemankultin välineiksi? Onko surgandhilaisuudella vielä jonkinlaisia rauhanomaisia keinoja ihmiskunnan ja planeetan elämän pelastamiseksi? Onko väkivalta oikeutettua, jos sitä käytetään ehdottomassa hätätilanteessa ihmiskunnan järkähtämättömiä ehdottomia totaalisia vihollisia vastaan?

"Anti-fascists [in Germany] had physical conflicts with the Freikorps. Leon Trotsky was one advocate of militant anti-fascism’s use of violence in Germany. He wrote: "fighting squads must be created... nothing increases the insolence of the fascists so much as 'flabby pacifism' on the part of the workers' organisations... [It is] political cowardice [to deny that] without organised combat detachments, the most heroic masses will be smashed bit by bit by fascist gangs."[6]"
>>

IHMISKUNNAN VIHOLLISET


Taloususkonto on kuolemankultti, joka koskee, ei vain ihmistä ja kaikia kauniita eläimiä, vaan koko planeetan elollista luontoa.

Järkiperäistetty taloudenhoito on inhimillisen ja kaiken muun elämän jatkumisen tärkein edellytys.

JEAN-PIERRE MELVILLEN

L' Armée des ombres (Varjojen armeija 1969) on toisen maailmansodan aikaisen Ranskan vastarintaliikkeen kuvaus. Jokainen vastarintaliikkeessä toiminut henkilö oli aniharvinainen, jalokiviarkkuakin ihmeellisempi ja arvokkaampi henkilö, ainakin toinen toisilleen. Natseille he olivat samaa polttouunitavaraa kuin kukatahansa ihminen, joka ei ole täsmälleen heidän oikkunsa mukainen ja toimi täsmälleen heidän tahtonsa kontrollissa. Natsi ei kysy ihmisen arvoa. Natsille kaikki, kulta ja multa, on saman arvoista: ei-mitään. Kysymyksessä on euroopplainen perusteos, jolle ei ole olemassa vastinetta suomalaisessa elokuvassa. Melville olisi saattanut olla oikea ohjaaja Kuusisen klubista kertovaan pitkään elokovaan. Kenties Melville olisi liian toiminnallinen. Kuusisen klubi ei tehnyt mitään. Ehkä sittenkin Antonioni, vetelehtimisen, ajelehtimisen ja pitkäveteisen läpikotaisin tyhjän italialaisen oleskellun tarkka kuvaaja? Tai Tarkovski, venäläisen viiltävän kauniin pysähtyneisyyden orjallinen mallintaja. Tai kenties sittenkin Luis Bunuel, 1900-luvun surrealismin mestari: eikö juuri Bunuel ollut Otto-Wille Kuusisen taiteellinen personoituma? Eikö käsite Otto-Wille Kuusinen herätä täsmälleen samat positiivisen levottomat mielikuvat kuin käsite surrealismi?


POPULISMIA

on tavoitella suosiota lyhytnäköisesti ja pienessä mittakaavassa jollakin sellaisella keinolla, joka pitkällä tähtäimellä ja laajassa mittakaavassa osoittautuu itsemurhaksi.

Populismia on Suomessa venäläisviha ja maailmassa kapitalismi.

MILITANTTIA ANTIFASISMIA JA PASIFISTISTA ANTIANTIFASISMIA

joulukuulta 2008. Planeetta maa.Antiantifasistinen propagandavideo:


Suuri kysymys tietenkin on, voiko niin paatuneita ja pohjimmiltaan pahoja olentoja, joista länsimaisen yhteiskunnan hallitseva rakenne koostuu, ylipäätään vastustaa rauhanomaisin keinoin. On jo moneen kertaan nähty, että nämä ihmiset ovat ylivertaisesti Saatanaa ja Antikristusta pahempia. Varmaa on, että elämä ei maaplaneetalla tule kovin pitkään jatkumaan, ellei näitä ihmisiä pystytä jotenkin tekemään toimintakyvyttömäksi. No, kuten yleensäkin, mikään ei ala Suomesta. Parempi katsoa pystyvätkö ihmiskunnan parhaat elinvoimat vielä puristamaan paskat ulos elämänhalveksujista. Katsotaan filmi loppuun. Kunhan vain viha tällä kertaa purkautuisi kohti syyllisiä: kapitalisteja ja elämäntuhoajia.

20.12.2008

FASISTINEN UNKARI

Toinen maailmansota jatkuu näköjään Unkarissakin:

"Unkarin meidän ’kansallisen’ Kokoomuksen sisarpuolue oikeistolainen oppositiopuolue ”Fidesz” demonisoi fasististen esikuviensa mukaisesti pääministeri Ferenc Gyurcsany’a perversseillä hyökkäyksillä ja jopa homoksi vihjaillen (ks. kuva alla!).

Toinen oikeistopuolue ”Jobbik” perusti uudelleen Unkarin Kaartin (“Magyar Gárda”) Unkarin natsimiehityksen jälkeen maaliskuussa 1944 Unkarin Kaarti osallistui SS-eversti Adolf Eichmannin johtamana toteutettuun 450.000 Unkarin juutalaisen karkotuksiin Puolan Auschwitziin, kuljetuksiin, vartiointiin ja teloituksiin." >>

Mikä on pornon ja fasismin suhde? Vuonna 2008 voi ainakin todeta, että maailmanpornon mekka on juuri Unkari. Unkarin väkiluku on vain kaksi kertaa Suomen väkiluku. Silti maassa toimiva pornoteollisuus on varmaan kohta Hollywoodin tasoa (en tunne lukuja: antakaa jos tiedätte). Miksi kaikki tämän hetken kuumimman uudet pornotähdet ovat unkarilaisia? Ydinjoukko käsittää muutamia satoja naisia. Mutta se on luultavasti vain Unkarista masinoidun organisoituneen prostituutio- ja ihmiskauppatoiminnan jäävuorenhuippu. Johtuuko Unkarin näkyvyys pornossa nykyisin unkarilaisen naistyypin erityisen hyvästä fyysisestä ja henkisestä soveltuvuudesta nykyaikaisen pornon tarkoituksiin. Nykymuotoinen porno on fasistista sikäli, että sen keinovaroihin ja päämääriin ei varmaankaan kuulu ihmisen itseisarvon vakuuttaminen.

Muistutan kuitenkin, että porno on silti vähemmän fasistista kuin katolisen kirkon ihmisen luonnollisten fyysisten seksuaalisten tarpeiden vähättely ja kaikenlainen pillunpihtaaminen poliittisista syistä. Huora antaa rahasta kenelle tahansa - myös antifasistillle, vaikka ehkä paljon kalliimmalla hinnalla - ja siksi hän on aina vähemmän fasistinen ja korkeatasoisempi ihminen kuin sellainen, joka pelaa ehdotonta fasistista seksuaaalipolitiikkaa hamaan hautaan. Fasistissa joka myy aatteensa rahasta, on jo hieman kajastelevaa toivoa.

Miksi pornosta, pornoteollisuuden mekanismeista, toimijoista ja päämääristä ei ole olemassa ainoatakaan täysjärkisen ihmisen tekemää tutkimusta?

TALOUSKRIISI ON HARMAGEDDON 

täräyttää konsultti Lipponen. Ei se ainakaan vielä sitä ole ollut. Harmageddonissa syntyy ruumiita ja paljon. Talouskriisistä voi tulla Harmageddon, ja jos näin käy syyllisiä ovat yksinomaan ne, jotka joskus jossakin yhteydessä edes varovasti ovat kehdanneet arvostella Karl Marxia.

Muistakaa: syyllisiä eivät ole tummaihoiset, juutalaiset, muslimit, venäläiset. Vaan syyllisiä ovat yksiselitteisesti antimarxilaiset.

Kohdistakaa 156 vuotta sitten ennustettu raivonne edes oikeisiin kohteisiin, pyydän.

HAROLD PINTERIN

käsikirjoittama brittielokuva The Servant 1963 on tiukka symbolistinen konstruktio, jonka voi tulkita samalla kertaa rinnakkain tietynlaisen yhteiskunnan ja tietynlaisen yksilön psykologian metaforana. Hahmot asettuvat päällekäin saumattomasti ja geometria on matemaattisen tarkka. Niin kauas olen englantilaisesta elokuvasta vieraantunut, että tämä tuntui suorastaan eksoottiselta ja raikkaalta kokemukselta.

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com