30.11.2007

"Orfeuksen pää
rikki repeytynyt"
sanoo Sonnevikin.
Voimattomina
hölmöinä ja
häpeällisinä
ihmettelemme tuhoja
kuin luonnonilmiöitä.

HENKISEN TYÖN KAPITALISMI

- Vallitsee vapaa henkinen kilpailu
- Henkisesti vahvemmat vammauttavat heikompia kaikin mahdollisin keinoin, koska pysyvä vammauttaminen on ainoa tapa turvata "voittajien" etumatka ja estää "häviäjien" henkinen kehitys
- Jyvät erottuvat akanoista, eli negatiivisesti masentuneet psykopaatit erottuvat suuresta positiivisesti masentuneiden joukosta
- Hevosenkenkäkasvoiset psykopaatit tuhlaavat kaikki maaplaneetan resurssit, eivätkä suostu auttamaan tai elättämään vammauttamiaan "turhia laiskureita"
- Näytelmä päättyy suureen maailmanlaajuiseen teloitusorgiaan

29.11.2007

KANSALLISISSA IHANTEISSA OLE MITÄÄN VIKAA

kunhan ne pidetään pelkkinä hyveinä, eikä jalustoille nosteta henkilöitä.

Kansallisen ihanteen tehtävä ei ole estää näkemästä kansallisia paheita, vaan saada ihmiset huomaamaan omien lähtökohtiensa hyvät puolet.

Suomalaiselle kansallinen ihanne on parempi kuin amerikkalainen tai turkkilainen ihanne.

ANARKOPASIFISTINEN SOTAMORALITEETTI

on sellainen, missä hyvin päättyvän iloisen ja hurtin veijaritarinan lopuksi kenraalit ja sankarit teloitetaan.

KAPITALISMI ON PARAS MAHDOLLINEN JÄRJESTELMÄ

tuotantoaloille, jotka ovat täysin materiaalisia, kuten konepajateollisuus.

Tuotantoaloilla joihin liittyy ns. sisällöntuotantoa, alkavat kapitalismin ongelmat. Perinteinen amerikkalainen "kun homma on jo lähtenyt käsistä" -jälkikäteisteoretisointi yrittää todistaa kaikki inhimillisen toiminnan tuotantoalat pohjimmiltaan materiaalisiksi (kuten myös stalinismi). Tämän todisteluketjun keskisiä perustoja ovat Darwinin evoluutioteoria ja kaikenlainen muu sielun, henkisen elämän ja kaiken modernin mittaustekniikan ulottumattomissa olevan olemattomaksi todistelu. Samalla kertaa he suojautuvat toistelemalla Bachin, Newtonin ja Einsteinin kaltaisia nimiä, jotka olivat todellisuudessa maineikkaita sielunpuollustajia, mutta jotka eivät voi enää haudasta puolustautua sielunvihollista vastaan.

He pelaavat peliä, ja luulevat, että kaikki inhimillinen toiminta on vain peliä maailman loppuun saakka. He eivät välitä totuudesta, ja se tulee vielä osoittautumaan kuolemanvakavaksi rikokseksi.

On selvää, että optimaalisen talousjärjestelmän pitäisi ratkaista tämä ongelma: 1) osa tuotantoaloista toimii tehokkaimmin anarkistisessa kapitalimissa, 2) osa tuotantoaloista toimii tehokkaimmin anarkistisessa communitas-tilassa. Miten ottaa huomioon ja toteuttaa tämä perustava epäjatkuvuus rakenteen tasolla?

Talousjärjestelmä, joka ottaa huomioon vain jomman kumman tuotantoalaryhmän vaatimukset on aina kokonaisuutena tehoton.

On huomattava, että tuotantoalojen jakautumisessa on kysymys rajapinnasta, jota mikään ideologia (yhden idean perustalle rakennettu kaikenkattava ajatusjärjestelmä) ei voi ylittää. Erikategorioihin kuuluvia tuotantoaloja ovat ainakin 1) energiateollisuus ja raaka-ainesuurteollisuus, 2) muu teollisuus ja hightech, 3) palvelut ja julkishallinto, 4) maatalous ja 5) sisältöjä tuottavat alat.

Näistä kapitalismi sopii täysin ongelmattomasti vain kohtaan 2. On selvää, että se mitä kapitalismi tuottaa kulutuselektroniikan ja teollisten kulutustuotteiden alueella yleensä on sykähdyttävää kauneutta ja lähestyy luomisen säteen toimintaa (esteettisesti, ottamatta kantaa ympäristökysymykseen).

Huonosti ja suuria ongelmia tuottaen kapitalismi sopii kohtiin 1, 3 ja 4. Kohtaan 5 kapitalismi ei sovi ollenkaan. Kun puhutaan sopivuudesta ja sopimattomuudesta, kysymys ei ole olennaisesti resurssien ja tulojenjakokriteereistä. Kapitalismi, jossa kohdat 3-5 ovat järjestetty toimimaan jonkinlaisten tukijärjestelmien varassa, ei muuta sitä tosiasiaa, että kapitalismi on kaiken kattava ideologia, jonka henki läpäisee tuetutkin tuotantoalat. Kapitalismin henki taas ei sovi lainkaan yhteen julkishallinnon, maatalouden tai sisällöntuotantoalojen alkuperäisten ideoiden hengen kanssa. Rahan jaolla, verotusratkaisuilla ja vastaavilla ei voi tehdä minkäänlaisia todellisia sovituksia.

Realistinen, tuotantoalojen kategoriat huomioonottava, tehokkain mahdollinen yhteiskunta, on idealistinen, eli ideoiden olemusta kunnioittava, ja niiden tasa-arvoisuuden hyväksyvä. Idealismi on ideologian täydellinen vastakohta. Idealismi on moniperustauisuutta, moniarvoisuutta, monikulttuurisuutta; ideologia on yksiperustaisuutta, yksiarvoisuutta, monokulttuurisuutta ja tyranniaa.

Kapitalismi sinänsä ei ole vihattavaa... vaan ainoastaan kapitalismi, joka pyrkii kaikenkattavuuteen ja tukahduttavuuteen vastoin parempaa tietoaan, on vihattavaa.
Väännön pitää olla kovaa taiteessa, keskustelussa ja politiikassa, ettei tarvitse ottaa yhteen rynnäkkökiväärein tai tehdä Auvisia.

Oman sukupolveni miesten ja edellisen sukupolven miesten älyllinen ja henkinen epärehellisyys ansaitsisi sodan. Olisi oikeudenmukaista, että nämä sukupolvet hävitettäisiin. Rauhan aikana he eivät pysty muuhun kuin tuloerojen keinotekoinen kasvattaminen.
  
Sota merkitsee vetovastuussa olevan sukupolven hävittämistä. Sotaan joudutaan, koska vastuussa olevan sukupolven henkisen laiskuuden takia. Kirjailija joka kirjoittaa sodasta veijaritarinoita ja hurttia jutunvientöä on valehtelija.
  
Oikea sotajuttu on homeerinen, sekasikiömäinen, hevosenkenkälepakonnaama.

Radiohaastattelu

28.11.2007

DIPLOA LUKIESSA

Kun vaikka vain lukee Le Monde Diplon suomenkielistä pokkaria, jossa Ranskalaiset Marxilaiset taloustieteen gurut tekevät pikkutarkkaa selkoa globaalin maailman tilanteesta, tulee miettineeksi, miksi Suomessa vasemmistolaisiksi itsensä mieltävät tekevät niin vähän vakoilutyötä. Suomessa on vähänlaisesti tulipunaisia pankiireita, multimiljonäärejä tai yritysjohtajia. Joskus tuntuu, että Suomessa vasemmisto on vain rutiseva ja saamaton porukka, joka kadehtii oikeiston rahoja ja käyttää kaikkia muita paitsi rehellisiä keinoja.

Sellainen ei oikein sovi vasemmistolaisuuden kuvaan. Vasemmistolaisuus voi olla vain niiden asioiden paljastamista, joiden kätkeminen on oikeiston työtä. Vasemmistolaisuus ei voi olla mitään muuta kuin asioiden tarkempaa näkemistä: korkeampi tietoisuuden taso suhteessa oikeistoon. Tämä on synnynnäinen ominaisuus. Tarkemman näkökykynsä ansiosta nerokkaat ja viisaat ihmiset ovat tuomittu aina niin vasemmalle, että menevät melkein seinästä läpi. Usein he teeskentelvät jotakin muuta, varsinkin jos voivat rahan avulla peittää tosiolemuksensa. Millään muulla tavalla kuin todella käyttämällä synnynnäistä tarkempaa näkökykyään vasemmisto ei voi kuvitella pärjäävänsä. Suomessa taas vasemmistolaisuus on ponnahduslauta oikeistoon, yksi tie lisää, jota pitkin voi kiivetä. Todellisuudessa vasemmisto ei ole heikkojen ihmisten kierrätyskeskus, vaan tarkkanäköisten ihmisten liitto. Heikkojen ja vasemmistolaisten kohtalonyhteys syntyy siitä, että oikeiston aina uudelleen pystyttämät keskitysleirit tekevät tarkkanäköisistä heikoimpia. Keksitysleirien poistaminen ei kuitenkaan tee heikkonäköisistä vahvoja. Mutta se tekee oikeistolaisista heikkoja, koska tarkkanäköiset tulevat keskitysleirien ulkopuolella vahvoiksi.

Poliittinen ero on aina erilaisten havaintokykyjen välinen ero. Jos vasemmisto ei kykene ottamaan enemmän asioita huomioon kuin oikeisto, se ei ole todellinen vasemmisto.

Maailmanlaajuisesti oikeiston perinteinen strategia on omaksua vasemmiston keksimät argumentit, retoriikat ja välineet välittömästi omaan pakkiinsa. Mikään ei ole tehokkaampaa kuin antaa jarrujen maistaa omaa lääkettään. Oikeisto käyttää vastapuolensa retoriikkaa aina ironisesti. Terävintä oikeistolaista ironiaa ovat Saksassa lanseeratut keskitysleirit: antaa jumalan omien poikien kerrankin maistaa herrakansan lääkettä.

Toinen oikeiston tavallinen strategia on linnoittaa vasemmistopuolueiden tärkeät paikat omilla avoimilla satelliiteilla ja salatummilla agenteilla. Esimerkkejä löytyy lukemattomia, Paavo Lipponen ja Suvi-Anne Siimes pahimpina.

Teknologiabisnes on perinteisesti jäännöksettä oikeiston hallussa, eikä vasemmistopääomaa Suomesta löydy muualtakaan. Taiteen kenttä on täynnä oikeistoagentteja, joiden tehtävä on pitää vastavoimat, kaikki voimakas ja vaarallinen apurahoituksen ulkopuolella.

Kun ollan ilman pääomaa ja apurahoa, ja ilman minkäänlaista tukikohtaa, on aika naurettavaa puhua taistelusta. Vasemmiston avoimet edustajat ovat siirreltäviä harjoitusmaalitauluja, eivätkä mitään taistelijoita, ja he tietävät sen itsekin.

Vasemmistolainen vakoilu on nykyisellään tuntematon käsite. Teknillisessä korkeakoulussa ei varmastikaan ole sen historian aikana opiskellut yhtään oikeasti vasemmistolaista henkilöä. Vasemmisto on kyvytön omaksumaan oikeiston retoriikkoja. Vasemmisto on kyvytön kääntämään oikeiston osaamisalueita omalle, ymmärrettävälle kielelle. Huippuosaamiskeskuksissa oikeistolaiset kommunikoivat bittimössöin, jota terveellä vaurioitumattomalla järjellä varustettu ihminen on kyvytön ymmärtämään.

Tilannetta voisi parantaa toisen, tulipunaisen teknillisen korkeakoulun perustaminen Otaniemen viereen. Laitos tukisi tieteellistä toimintaa. Se olisi muuten samanlainen TKK, mutta se olisi atomi atomilta nykyisen TKK:n vastakohta, kaikki avaruuksien ja peilipintojen yli. Todellisen tiedon pimittämisen sijaan se tarjoaisi laadukasta opetusta. Se olisi huippuyliopisto, mutta sillä tavalla ennennäkemätön ja uusi, että ihmiset eivät sairastuisi siellä negatiiviseen tai positiiviseen masennukseen. Päärakennus olisi Rudolf Steinerin käsialaa.

Armeijalaitoksella on nykysuomessa kaksi tietä valittavana: laukkautus tai kahtiajako. Lakkautus tarkoittaa palkka-armeijan perustamista. Kahtiajako tarkoittaa tulipunaisen Suomen ja jäänvalkoisen Suomen erillisten armeijakuntien perustamista, ja myös pakollisen asevelvollisuuden palauttamista. Nykyiseen fasistiarmeijaan ei voi pakottaa viisaita ja terveitä ihmisiä.

KUN TEKSTI EI MERKITSE KAIKKEA

siitä suomenkielisessä uudessa proosassa tarjoaa näytteen Tuomas Vimma. Vimmalla keskeistä on imu, kaari ja kela, lauseen tasolla on usein tyhjempää. Vimma olisi mielenkiintoinen kirjailija, ellei kirjoittaisi vain niin kuin oikeasti ajattelee. Mieleen tulee Trimalkion itsensä kirjoittama Trimalkion pidot.
Vimmalta puuttuu mielikuvitusta kirjoittaa romaaniinsa itsensä vastakohta, Petronius-Nylen, joka ei ole karikatyyri, vaan kokonaisuuden ylle asettuva todellisen heikkouksista riisuttu yleisvakavastiotettava, idealisoitu murskaava satiirinen kriitikko.
Ne puhuvat kilpailuvietistä kun tarkoittavat tappamisviettiä.

Sosiaaliturvan poistaminen tarkoittaa aina sitä, että hätätapauksessa saa murhata toisen rangaistuksetta.

KASVATUS

on erämaakilvoittelun sivistynyt vaihtoehto. He hylkäsivät hänet Joosefina, joka oli pieni ja kerta kaikkiaan hyödytön, mutta saivat hänet takaisin Faaraon viljavarastojen hoitajana.
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 - 1852)

SUURET KASVATTAJAT
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 - 1852)
Rudolf Steiner (1861-1925)
Maria Montessori (1870—1952)Goetheanum. Maailman ihmisviisauden koti.

27.11.2007

Lapsi luotisateessa
hänet on jo tunnistettu
viholliseksi, mutta itse
hän ei vielä itseään tunne
eikä tiedä, että vihollinen
hänellä jo on täysin riippumatta
siitä mitä hän tulee ajattelemaan
tekemään tai olemaan
Jos ette tule kotoa hakemaan, niin olkaa sitten ilman tsaaria,
ajatteli Mihail Romanov.

LONGINUKSEN KEIHÄS

Hyvä taideteos on aina ihmissydämen asialla.

Tästä seuraa, että oikeistoon ja vasemmistoon lobotomoidun yhteiskunnan taidetta koskee ehdoton konkreettisuuden ja objektiivisuuden vaatimus (muu edellyttäisi jonkinlaisten yhteisten sopimuksenvaraisten ideaalien ja päämäärien olemassa oloa).

Nimittäin "hyvä taide" on oikeistolle aina "huonoa taidetta", ja on poliittisesti edullista, jos sitä ei voida objektiivisesti todistaa hyväksi taiteeksi.

Samoin konkreettisuuden ja objektiivisuuden täyttävä "huono taide" on oikeistolle "hyvää taidetta", koska se on voimakas puhtaan sielun ja ihmissydämen (noiden kirottujen työpaikkahäiriköiden ja orjien puolustajien) vihollinen.

Taiteen kentällä (jossa seikkailee valitettavan paljon rahanahneita henkisiä parasiitteja, vilpillisiä poliittisia agentteja, oikeasti tyhmiä ihmisiä) kaikki taide, jota ei voi objektiivisesti todistaa kelvolliseksi, on huonoa. Hengellä ei tällaisella turvattomalla temmellyskentällä ole mitään sijaa, itsestään selvästä sijasta edes puhumatta.

Mekanismista seuraa todistelun ja curriculum vitaen korostuminen todellisen potentian kustannuksella. Objektiivisuuden vaatimuksen piirissä vain näkyvillä todisteilla on merkitystä. "Vain teksti ratkaisee" on voimattomin ja löysin hokema. "Vain myynti ratkaisee" olisi tietysti toinen. Sitä vastoin todellisella potentialla ei ole mitään merkitystä.

Asiaan tuo pienen mutkan tämä: se mikä on potentiaa taivaassa on taakkaa helvetissä ja päin vastoin. Poliittiset olosuhteet ennaltamääräävät sen mikä yksilönkehityksessä on potentiaalista.

Kuitenkin, jos katsotaan asioita jälkeen päin, vain suurella ja toteutuneella potentialla on merkitystä. Curriculum vitaet eivät toistaiseksi ole mitään kirjallisuuden klassikkoja.
Ajatus parasiitista kuullaan aina parasiitin suusta.

Maailmassa on kahden laisia ihmisiä: henkisiä parasiitteja ja aineellisia parasiitteja.
Utopiafilosofi ei voi milloinkaan elää niin kuin opettaa. Hän kärsii siitä.

Vain valtakoneiston täysin lahjoma filosofi elää niin kuin opettaa. Hän kärsii siitä.
Myös Einstein oli lastaansa vastaan mitä syvällisimmin miettein. Hän matemaatikkona ennakoi, että juuri ydinvoima on oleva se kuuluisa Bandoran lipas, jonka voimat tulevaisuudessa panevat maapallon kohtalon vaakalaudalle. Niin kovaa hänen kritiikkinsä "sotalapsestaan" oli lopussa, että Einstein pantiin lausunnoistaan käytännössä kotiarestiin. Mutta s i l t i hänen matemaattisia varoituksiaan on vuodettuna julkisuuteen. Eräs keskeisin oli hänen ennakointinsa siitä, kun mehiläisten sähkömagneettinen suunnistusjärjestelmä ajaa säteilykenttäkasvuista maailmalla lajin sukupuuton partaalle ihmiskunnalla on tilanteessa vajaa 5v aikaa ydinvoiminensa. Tämä on laajalti maailmassa tiedossa, aina ennustuksia kokoavaa Vatikaanin salattua arkistoa myöten. Einstein ennakoiden laski matemaattisia malleja jo 30-luvulta siitä miten todennäköisesti ydinvoiman energiat muuttavat ilmakehän typen ylikriittiseksi palamaan ydinvoimaloista
tutulla tavalla "kynnysreaktiolla" hiileksi gammasoihtuna. Nobelisti kirjoitteli laskelmiaan niin laajalle maailmaan, ettei sitä kyetty hävittämään maailman tietoisuudesta. Siellä se odotteli , kunnes tuli kesä 2007 joka poisti USA:n mehiläiskannoista 92% ja aiheutti laajaa hävitystä mehiläisissä kautta maailman. Kun lisätään vuoteen 2007 Einsteinin "tuhoarvio" ollaan vuodessa 2012! Mistä luku tunnetaan?"

Readymaden juhlaa, vapise googlaus, vapise cut-up, täältä.
Kirvoitaa nopeasti voimattoman toteamuksen: turha kirjoittaa runoutta, he tekevät sen itse paremmin:

"Katsotaan lisää, 2012 miinus ydinajan alun 1945,5v= 66,6v! .. Luku on jos mahdollista maailman shokeeraavin numerosarja ikinä! Sattumaako? Tälle "pedon luvulle" on koetettu esittää ties minkä h e n k i l ö n nimiosoitetta, mutta ei aikakuntia ole i k i n ä esitetty kenenkään nimissä. Vaan kuten jo alusta huomasimme jaksoja luodaan sen ajan kesken uuselementin vallassaoloajan mukaan. Luku "syövytetään kannattajakuntansa otsaan" ja sitä vastustavat leimataan yhteiskunnan ulkopuolisiksi "hylkiöiksi" jne.! Todella häkellyttävää ja paljon ajastamme kertovaa. Tämän numerosarjan on Einstein laskenut, maailman viisain mies, jonka elämän täytti ydinmaailman lakien ja vaikutusten mietinnät. Jos joku, hän aavisti E= mc2 kaavansa kertomukset tarkimmin maailmassa. Kun nykyinen metastabiilinen taustasäteily on kohonnut jo yli kymmenkertaistuksiin kyseisen neron alkuajoista on selvää selvempää, että j o s k u s nousu ylittää kriittisen tuhopotentiaalinsa! Mutta tuskin kukaan muu, kuin "isä" voi "lapsestaan" esittää näin häkellyttävää. Tietää miltei kuukaudelleen sen ajankohdan jolloin "pahuus" syönee "käyttäjänsä". "

MAAILMAN HISTORIAN VAARALLISIN YKSITTÄINEN HENKILÖ

ehkä tässä. Tai tässä.

Uskomattoman siistiin ja sympaattiseen lihaan se aina kääriytyy. Sieltä tulee puhetta täysin vaarattoman näköisen ihmisnaamion takaa. Kokemattomat massaihmiset ilmeisesti luottavat siihen, koska eivät tunne sitä, eivätkä ole nähneet sen todellisia kasvoja verhojen takana.

Milton Friedman perustelee Einsteinin teoriat ja varmaan Bunuelin Mexico-elokuvatkin ahneudella. Seuraavassa lauseessa hän vihjaa, että Einstein oli patenttiviraston parasiitti, koska uhrasi energiaansa tieteeseen, jolla ei pinnallista yhteyttä patenttien tutkimisen kanssa. Friedmanin mielestä Einsteinin olisi pitänyt olla yksityisyrittäjä, tosin silloin olisi bisneksen kiimassa jäänyt kaikki tiede ja oikeat työt tekemättä.... täytyy muistaa että lupaus vallankumouksesta - vaikkapa vain tieteellinenkin - on asia, jonka puolesta yksikään institutio tai voittoatavoitteleva yritys ei lyö vetoa. Vasta tehdylle vallankumoukselle voi perustaa yritystoimintaa. Äääh, Milton Friedman on pelkkä ilkeä pelle, naamanvääntelijä jenkki ilman vähäisintäkään käsitystä ihmissielun rakenteesta - aito kapitalisti, todellinen ihmissielun parasiitti.

Amerikka oli hyvä idea, mutta ei valitettavasti toiminut käytännössä. Se onko se todella vaarallinen idea, riippuu siitä mitä siihen uskoville lopulta käy. Natsien ja Stalinin ideatkin olivat ensin nerokkaita, ja vaarallisia vasta sitten kun niihin uskoneet ihmiset saivat kokea perikadon. Einsteinin (ja muiden tärkeiden 1900 luvun alun fyysikkojen) ideat olivat nerokkaita, mutta vaarallisia Hiroshimassa ja Chernobylissä.

Harmi, ettei hyvillä ideoilla ja ihmisellä ole välttämättä mitään muuta yhteistä kuin se, että ihminen joskus keksii niitä.

Ideologi on henkilö joka uskoo poliittisesti yhteen ideaan.

Idealisti on henkilö, jolle kaikki ideat ovat esteettisesti tasa-arvoisia.

Mistä löytyy enkeli, tarkasti suunnitellussa ja rakentein suojatussa holocaustsuunnittelussa? Rakenne ei itse pysty kyseenalaistamaan omaa perustaansa. Ehkä kyseenalaistaminen edellyttää "hyvän ihmisen" konseptin olemassa oloa kulttuurissa. Saksalaisessa kulttuurissa seikkailee "hyvä ihminen", viimeksi esimerkiksi Brectillä. Venäläisille "hyvä ihminen" on ontologinen itsestään selvyys ja ikuinen taiteen aihe, viimeksi esimerkiksi Aleksei Germanilla. Amerikkalaisilla (ja suomalaisissa) vain ei ole hyvää ihmistä, on vain ahneita ja kovia, nenässä savuntuoksu ja korvissa keskitysleirin komentajan ääni: "Where you find these angels?"

Kukapa tietäisi totuuden ihmisestä.

SATANISMI MAAILMANUSKONTONA

HF: "Hollywoodissa ei ole muuta politiikkaa kuin tuottavuus. sen vuoksi myös todella hyvät hankkeet voivat mennä läpi. Ranskan ja monen muun maan elokuvakulttuurin on tuhonnut taiteellisen tason ylläpitäminen. Siinä loppuvat taiteilijan mahdollisuudet."

SL: Tieto tästä on toisaalta syy Hollywoodin menestykseen: koska sarvipäät massaihmiset tietävät ettei hyvällä voi pärjätä, että kaikki laadukas johtaa perikatoon ja konkurssiin, he äänestävät kokkarismaisella tarmolla huonoa ja arvotonta ostopäätöksissään... jotta taloustieteilijöiden ennustukset kävisivät toteen. Massaihmiset tekevät kaikkensa osoittaakseen, että paha ja huono voittaa, osoittaakseen olevansa tiedostavia, aikuisia ja ei-naiiveja. Massa ihminen ei pelkää mitään niin paljon kuin naiiviutta. Totaalisatanismi on hyvä ase naiiviutta vastaan.

HF: "Taajaan ympärilleen vilkuileva ihminen, enemmän ympärilleen kuin sisäänsä katsova ihminne, ns "massaihminen", pelkää naiiviutta siksi, että se ei ole puoleensavetävää - vrt. lapsen normaalia isompi pää. Äärimmäinen keino tämän välttämiseksi onkin kasvattamalla kasvattaa muiden ruumiinosien kokoa."

26.11.2007

mä olin eilen sikalassa töissä
kaverilta meni sikojen syöttökone rikki
siat eivät saaneet ruokaa
ne alkoivat saatanat syömään toisiaan
korvia ja häntiä
mä olin siellä sikalassa ja huusin koko päivän
ne pelkäsivät ja kuuntelivat mua korvat höröllään
unohtivat syödä toisiaan
sikalan muut työntekijät, jotka olivat venäläisiä
tulivat kyselemään multa intialaisesta karmasta
mä nimittäin messusin venäjäksi niille sioille
sillä välin kaveri korjasi syöttökoneen"
Simpeleen Nostradamus

TAPPAMINEN ON VÄÄRIN!

ja myös lisääntyminen pelkästään elintilan valtaamiseksi omalle geenille
(älyllinen idea, josta roskalehdet kuten New Scientist kirjoittelevat, ja jolla ei ole mitään tekemistä ihmisen vaistojen kanssa)
niin kuin nykyään on rikkaiden piirissä muotia.

Tappaminen on väärin, siitä ei pääse,
mutta myös
saatanoiden silmitön lisääminen maailmaan on väärin
samoin kuin
koko elämän kestävä henkinen kidutus on väärin
ja ihmisen
tahallinen ajaminen koko elämän kestoiseen hätätilaan
on väärin
ja tietysti sielujen ja sydämien teollinen tuhoaminen
on väärin
vaikka ei jäisi ihoon (tuohon hyttysten palvomaan)
jälkeäkään
ja vaikka se tuntuu
juuri nyt
coolilta bigbrotherspiireissä (sarvipäiden helvetissä)

TRITONIN KYLMÄ GEYSIRI

Lapsia kävelee meihin päin
kitka pitää eliöt alustoissaan
Tritonin kylmän hallituksen parasiitti-
lähettiläs astuu poikkiteloin runoudelle
Betoniporsas on kiinni maassa
niin kuin elefantin muisti
Se ei jaksa tunnustaa muodostuneensa eteeni
Se ei jaksa julistaa sotaa
Minä susi
olin kerran selkäpuoli
              rauhan taivaalla
ystävyysottelu, jonka tiesi sekunnissa
johtavan sotaan
Ei, en minä muista mitään ikävää.
Lyhytelokuva olisi liikaa näistä minun
uskontoon liittyvistä muistoistani.
Osasivat ne kumota kuivaa
lasit tyhjinä kieltolainkin aikaan.
Mitä muuta kuin vuosia
lumisadetta, liian suurta juhlaa
ajoittaista mielenkiinnon lopahtamista
tähtien sotaan
Yllättäviä asioita, yksi
joka avaimenperässä

25.11.2007

haluan tietää
oletko sinä kristitty
ketä sinä rakastat
Kun valitsee vain rikkaista
rahalla ei ole merkitystä...
mutta kaikissa miehissä
on niin paljon vikoja,
sanoi huora.
Vain se joka pystyy olemaan täydellisen vilpitön
voi olla täydellinen huijari.

Täydelliseltä huijarilta voi suojautua vain ateismiin,
niin kauan kuin ei ymmärrä, että Kristus ei ole
yksin kukaan
ihminen.

Kristuksen arvo on siinä, että hän tuo kokonaisuuden ylle valon
paljastaa tosiasiat ja niiden oikeat suhteet, palauttaa sokeiden näkökyvyn.
Kahdeksan miljardia massaihmistä ei pysty samaan,
vaikka tutkisivat ja ahertaisivat tuhat vuotta.
Tuotantoelämän tehokkuus ja maksimaalinen liikevoitto ovat tärkeimpiä yksittäisiä asioita
niin Jumalalle kuin Saatanallekin: ensimmäiselle ikuisuuden näkökulmasta, jälkimmäiselle yhden kvartaalin näkökulmasta.
Voi pakaroiden vahingoniloisia kristuskuvaelmia.

HYPOTALAMUKSEN VIEMINEN

on mahdotonta, koska Hypotalamuksen perusta on materialisin mahdollinen perusta, mutta samalla perusta jota ei voi luoda keinotekoisesti, teollisesti, pääomilla tai teknologioilla.

Konsepti on seuraava: 1) annetaan minkä tahansa tilan täytyä kauniilla nuorilla naisilla, 2) toteutetaan jokin toimi tai askare, kuten musiikkiesitys tai ruokailu lunkisti vailla turhaa ponnistelua tai yrittämistä, 3) annetaan pyhän hengen täyttää tila rauhallisesti.

Tyttösielujen olemassaolon perusta ei ole pääomissa, tuotantovoimissa, teknologiassa. Vaikka koko maaplaneetan kaikki pääomat kerättäisiin yhteen, ei sillä voisi synnyttää tätä perustaa. Tyhjää vasten on vaikea vääntää. Hajoittaa voi kylläkin.

Kateusfunktioiden ja narsismifunktioiden kautta kaikki ostopäätökset, kulutus yleensä ja pääoma itsessään muuttuu tuhovoimaksi.

Sieluja ei synny tyhjästä. Sieluja voi aina ostaa ja houkutella kaupunkimaasturein, mutta ihmiskaupan itsetiedoton uhri ei enää kulje vaistonsa varassa, eivätkä tilat enää täyty itsestään. Toimi tai askare, kuten musiikkiesitys, ei voi olla enää puhdas, vaan siihen on aina liitettävä alistamisen teknologiat.

OBJEKTIIVINEN YHTEISKUNTATIEDE

Mikä tahansa ihmisen ohjaama tai itseohjaava taloudellinen järjestelmä, joka ristiinnaulitsee Kristuksen, on pakanallinen: ja ikuisuuden mittakaavassa tehottomin mahdollinen.

Mikä tahansa ihmisen ohjaama tai itseohjaava taloudellinen järjestelmä, joka jättää Kristuksen ristiinnaulitsematta, on kristitty: ja ikuisuuden mittakaavassa tehokkain mahdollinen.

HARAKALLE KAIKKI TODELLA KIRKAS ON AURINKOA

Pakana kumartaa ja ylistää mitä tahansa voimaa,
koska sen geneettinen rakenne tuottaa
kyvyttömyyden vasta-argumenttien muotoiluun.
Vasta-argumentti kasvaa salaa pakanan päähän: sarvet.

Kristitylle on selvää, että vaikka sarvipää on lähes
yhtä voimakas kuin Jumala, lähes äärettömän
voimakas, se ei herätä vähäisimpiäkään suosionosoituksia.

ATEISTI

ei laita toivoaan sarvipäähän. Siksi
mieluummin ateisti kuin pakana.

Pakanat eivät osaa lukea klassikoita.
He eivät rakasta mitään."

Eräs pietarilainen DJ eilen Korjaamolla.

MILTON FRIEDMAN

Luovaa ja raskasta työtä on keksiä teoriat
jotka oikeuttavat väkivaltakoneiston,
jonka lahjomaksi on sattunut itse joutumaan."Milton Friedman vastusti jyrkästi huumeiden kieltolakia ja vertasi sitä tehottomuudessaan jopa sosialismiin. Friedmanin mielestä ei ole mielekästä kanavoida valtavia summia veronmaksajien rahaa huumepolitiikkaan, joka oli osoittautunut hyvin tehottomaksi huumeiden käytön estämisessä.

Friedman kannatti myös prostituution laillistamista. Hänen mukaansa on yksityisasia, pitääkö prostituutiota moraalisesti pahana vai ei." Wikipedia


Lisäaineisto:
William Burroughs: Hämy
Dennis Hopper: Easy Rider

PAKANUUS

Eläimiä saa jalostaa, ihmistä ei:
Adam Smithin näkymätön käsi
hoitaa sen kyllä.

Tehtaanjohtajan ennustus:
Kaikki munat ovat suklaata
kaikkien sisällä on rihkamaa.

KOULUJOUKKOMURHIEN TODELLISET SYYLLISET VIHDOIN ESIIN

Maailmassa, jossa Feodor Dostojevskin Ivan Karamanzovin sanoin "kaikki on sallittua", vallitsee näennäisesti kaikkein suurin yksilönvapaus, mutta yksilöllä ei voi olla vastuuta tekemisistään. Tämä on aksiooma, joka seuraa myös David Friedmanin oikeustaloustieteestä (äärimmilleen viedyn yksilönvapauden suhde hätätapaukseen).

Etelä-amerikassa asuu arviolta 400 miljoonaa ihmistä. USA:n etälä-amerikassa harjoittaman terrorismin uhrien lukumäärä toisesta maailmansodata lukien on varovaisestikin arvioiden 10 kertainen Stalinin "terroriin" (uhreja ei pitäisi kuitenkaan verrata määrällisesti vaan laadullisesti: yksi teloitettu Kristus vastaa 100 miljoonaa massaihmistä jne). Pakanallisen USA:n toimintastrategia jonkin maan luonnonresurssien riistämikseksi on aina sama: 1) aiheutetaan maahan taloudellinen häiriötila, 2) tuotetaan sisällissota, 3) nostetaan rikolliset sisällissodan heikentämään valtion johtoon, 4) lahjotaan imbesillirikolliset, 5) pumpataan maa tyhjäksi kaikesta vähänkin rahanarvoisesta, 6a) käytetään naiset ja lapset seksuaalisesti loppuun, 6b) piiskataan loppu työhönkykenevä karjalauma geneettiseen loppuunsa, 7) valjastetaan kaikki maaplaneetan resurssit mediakoneistoon lahjomalla kaikki maailman lahjakkaat ihmiset tuottamaan tosiasioille vastakkaista propagandaa.

Hollywoodin toiminta on verrattavissa Heinric Göbbelsin ministeriön toimintaan, ja jokainen toimintaan osallistunut henkilö pitäisi tuomita kansainvälisessä sotaoikeustuomioistuimessa. Hollywoodin informaatiosota on suurin tunnettu rikos ihmiskuntaa vastaan.

Maailmanhistorian vaarallisimat filosofit järjestyksessä:

Adam Smith
John Maynard Keynes
Milton Friedman
David Friedman
Ayn Rand

Tällaisten henkilöiden vaaralliset tuotannot ovat sananvapauden varjopuoli, välttämätön paha, joka pitää vain sietää ja säntillisesti jaksaa tyrmätä:

"Ensimmäinen paikka jossa Milton Friedmanin oppeja sovellettiin käytäntöön oli diktaattori Augusto Pinochetin hallitsema Chile kaksi vuotta verisen vallankaappauksen jälkeen. Hän vieraili luennoimassa Chilessä ja juntan talouspolitiikkaa hoitavat taloustieteilijät tunnettiin nimellä "Chicagon pojat".[4] Friedmanin ei tiedetä ikinä arvostelleen julkisesti Chilen hallintoa, jonka ihmisoikeusloukkaukset ovat hyvin tunnettuja.[5] Kun Friedman saapui 1976 Tukholmaan hakemaan Nobelin palkintoaan, häntä vastaan järjestettiin protesteja Pinochetin hallinnon tukemisen vuoksi.[6] Chilen talousuudistukset tekivät vaikutuksen myös Britannian Margaret Thatcheriin.[7] Friedman itse uskoi vapaan markkinatalouden johtavan myös yhteiskunnalliseen vapauteen. Chile ajautui talousromahdukseen 1982–1983, kauan ennen kuin Pinochet luovutti vallan demokraattisesti valituille johtajille 1990. Maan 1980-luvun lopun nopeasta talouskasvusta Friedman käytti mielellään termiä "Chilen ihme."" Wikipedia

24.11.2007

Romaaneihin, yksittäisiin
kokonaistuotantoihin ja kokonaisiin
kulttuureihin, vuosisatoihin ja
maailmoihin paneuduttaisiin huolella,
jos nämä tajuaisivat ilmaista asiansa
heti ensimmäisessä rivissä...
jos ensimmäinen rivi antaisi syyn.

POLIITTINEN LÄÄKINTÄTAITO

Suomessa poliittinen analyysi ei johda mihinkään.
Kaikesta seuraa vain riemullisen voimaton toteamus:
asiat ovat näin, eikä niille voi mitään, ja se on hyvä.

Tietenkään millekään ei voi mitään, jos ei ole itsenäisyyttä.

VESA KESKINEN

alkaa olla kaikkine ihmiskauppaepäilyineen jo hyvinkin sympaattinen hahmo.

Olen varma, että Keskisellä on tyttöystävänsä Natalian kanssa mainio ja viaton romanssi.

Toki Keskinen on nuori ja kloppimainen vävykokelas tuollaiselle tytölle. Pietarissa alle kaksikymppiset kaunottaret tavallisesti viihtyvät yli viisikymppisten jo poikavuodet eläneiden pitkäpartaisten munkinnäköisten uroiden käsipuolessa. Brasiliassa ehkä on sekulaarimmat tavat, ei niin uskonnonsäätelemä macho-kulttuuri.

Keskisen tapaus osoittaa, että ne jotka ihmiskauppaa tekevät myös syyttävät siitä mielellään viattomia.

ELITISTINEN BOLSHEVISMI

Demokraattinen järjestelmä ei milloinkaan voi asettaa mitään päämäärää, koska se sallii kaikkien positiivisten päämäärien vihollisen, oikeiston.

Oikeisto koostuu henkilöistä, joiden aivot eivät toimi, he eivät pysty ottamaan huomioon objektiivisia tosiasioita, vaikka joskus jopa haluaisivat.

Koska oikeisto olemassa olo on vääjämätön, tarvitaan kiikkulaudan toiseen päähän vasemmisto.

Ollakseen laudan toisessa päässä, vasemmiston täytyy sulkea silmänsä osalta tosiasioita: vasemmistokin joutuu vammauttamaan itsestään idiootin.

Kahteen puolueeseen jakautunut skitsofreeninen yhteiskunta vajoaa jonnekin paljon Danten Helvetin piirejä alemmas, kuten on nähty.

Vain yhteiskunta, jossa inhimillisen ongelmajätteen poliittinen vaikutus on poistettu, voi asettaa päämääriä ja saavuttaa jotakin positiivista ja rauhanomaista, jopa kestävää.

Kapitalismi tuottaa vammaisia enemmistöksi asti, siksi siihen yhdistetty demokratia on rauhan ja kestävän kehityksen pahin vihollinen.

23.11.2007

Kun jossain on pitkään
todella huonot bileet,
se ei ole vain heidän
ongelmansa.
Enemmin tai myöhemmin
sieltä teeskennellyistä
riemunkiljahduksista
joku sinkoaa ulos ja lyö
nyrkillä ensimmäistä
vastaantulijaa, luultavasti
itse Bacchusta, otsaan.

90-LUVUN NUORIVOIMALAISUUS

muistetaan organisaationa, joka menetti runoudelta yleisön.

90-luvulla kaikki oli huippuosaamista ja -suorittamista, eikä mitään muuta ollut olemassa. Taiteilijoista ja runoilijoita piti olla vähän, tasan puolet aiempaa vähemmän, ja heidän kaikkien piti olla kansainvälistä kärkeä. Tämä johtui Neuvostoliiton hajoamisesta ja sen poliittisista sekä kulttuurista vaikutuksista, ei vain suomeen vaan koko maailmaan. Kun keinulauta nousi pystyyn ja löi länsimaista oljenkorsista kyhättyä kieltämättä saamattomuudessaan hillitöntä raivoa herättävää vasemmistoa päähän, ymmärsivät peräkylien nuoret fasistiset voimat aikansa koittaneen. Kun venäläinen kulttuuri oli poissa pelistä, melkein mikä tahansa tyhjän ylistäminen alkoi olla kansainvälistä kärkeä.

Siksi 90-lukulaiset valitsivat ulkoiseksi habituksekseen romanttisimman runoilijan hahmon, ja sisäiseksi ohjenuorakseen yt-neuvotteluja käyvän yrityssaneeraajan rönsyilemättömän ytimekkään puhetavan. Verhojen takana he lyöttäytyivät kimppaan pääomapiirien kanssa ja aloittivatkin heti yt-neuvottelut kaikkein parhaiden vanhemman polven runoilijoiden kanssa kustantamoissa. Toki likaisen työn teki joku muu. Samalla he kirjoittivat julkisuudessa kaunopuheisia ylistyksiä parhaista kirjailijoista. He ylistivät Saarikoskea. Mutta jos Saarikoski, Homeros, Blake, Tolstoi tai Ibsen olisi tullut heitä pimeällä kadulla vastaan, he olisivat hakanneet tämän. Tätä juuri on 90-lukulainen establishment: käyttää julkisuutta imagon muokkaukseen, kääntää ihmisten silmät pois siitä mitä verhojen takana oikeasti on ja tapahtuu.

90-lukulaisilla ja heidän perillisillään runouden aiheita on kaksi: pimeys ja tyhjyys. Runous on toteavaa, mutta toisin kuin amerikkalaisen T.S. Eliotin runous se ei ironisoi tyhjyyttä, vaan tyhjyyden kriitikkoja. 90-lukulaisen runouden esteettiset säännöt ovat: 1) älä kärsi, 2) älä yritä muuttaa maailmaa 3) jos joudut rikkomaan kahta edellistä, ammu itsesi. Siis pelkästään totea: tyhjyys, pimeys. Sinänsä rehellistä, sillä verhojen takana he toimivat kuin pimeyden ja tyhjyyden tuotantolaitos. Ei heidän runoudeltaan aiheet lopu.

90-luku muistetaan tähänastisen maailmanhistorian pimeimpänä hetkenä, ja 90-lukulainen kirjallisuus sen henkisenä elämän tyhjyyttä, rakkaudettomuutta ylistävänä, ja Venäjän hetkelliseen heikkouteen perustuvana hienoille tunteille, jalolle sydämelle ja sielulle murahtelevana ja tuhahtelevana markkinaliberalistisena ytimenä, joka koko planeetan resurssein turvatuista näkötorneistaan irvailivat ja naureskelivat rahakirstujen päällä istuvien fasistien kanssa niille, joita klassinen draama ja klassisen runouden aiheet edelleen kiehtoivat ja koskettivat.

Täytyy muistaa, että 90-lukulaisilla on tänäkin päivänä kaikki yhteiskunnan merkittävät poterot miehitettyinä, kaikki planeetan resurssit käytössään, kaikki voima, energia, US-army + negatiivinen masennus: he eivät tule luovuttamaan voitokkaassa taistossaan edes sitten kun viimeinen valo sammuu.

22.11.2007

Puolueettomuus
käy kalliiksi
koska kukaan
ei maksa siitä mitään

SURUN TUOTTAMINEN

Suomalainen melankolia on pelkkä kansan
kulttuurin vika, ihmisten ikuisesti jatkuvia
keskinäisiä nöyryytyksiä pienessä ruutanalammikossa.

Amerikassa ei, kuten ei suomessakaan
ole huomattu sitä, että kansan kulttuurinen tila
on täysin irti kulttuurin tuotteista ja vientituotteista

mitään yhteyttä ei ole taiteen ammattilaisten
tehdastuotannon ja kansan välillä.

Kulttuurin keihäänkärkituotteet, eli pääasiassa myyvä kama,
ei mitenkään indikoi kansan kulttuurista tilaa.

Siksi syntyy harha jossain määrin edistyksellisestä
kulttuurisesta tasosta, vaikka tosiasiassa
on vaikea kuvitella miten alemmas voisi päästä.
Hirvi syö kaikkien taimien latvat

en välitä

niinkään olemassa olevasta
runoudesta kuin runouden mahdollisuuksista

kaiken ikinä tehdyn
työn tarkoitus on
että edes joku sielu joskus

pääsisi karkuun

21.11.2007

Jos kuolleita ei tunnista

ei voi haudata

Jos kuolleita ei haudata,

äänestävät maailmasta haudan

Ei kukaan tunnista eläviä
Minkä arvoista on sellainen elämä
josta luopumalla ei menetä mitään
mutta voittaa paljon?
Aivan.
Voit siis olla varma, että he tehtailevat
sinulle mahdollisimman suuria menetyksiä.

20.11.2007

ZEUS KOHTAA JULKKIKSEN

Kovalla työllä
kallisarvoista kuuluisuutta hankkinut
varmaankin pelästyi
Zeun yrittävän tyrkyttää seuraansa
ja käyttäytyi siksi
kuin käpästen valvottama
jumalia näkemätön.

AAA-BEE-CEE

On kieliä, joita ei voi vain opetella,
jotka edellyttävät pääsyvaatimuksenaan
ekstaasin.

19.11.2007

TALVIKAUDEKSI

olen siirtynyt raskaiden pataruokien äärelle. Viikonloppuna tuli valnmistettua seuraava uskomattoman herkullinen pöperö:


Zarkoje

1 kg perunoita
700 g naudanpaistia
2 sipulia
5 rkl öljyä
1,5 dl lihalientä
laakerinlehti
suolaa,
mustapippuria
2 dl punaviiniä
2 dl smetanaa
persiljaa tai tilliä

1. Kuori perunat ja leikkaa kuutioiksi. Leikkaa liha kuutioiksi ja sipulit renkaiksi
2. Paista raa'at perunakuutiot kevyesti kuumassa, vähässä öljyssä ja pane syrjään.
3.) Lisää paistinpannuun hiukan öljyä ja paista myös lihakuutiot ja sipulirenkaat kevyesti. Mausta suolalla ja vastajauhetulla mustapippurilla.
4. Pane voideltuun syvään uunivuokaan ensin lihakuutiot, sitten perunakuutiot ja päällimmäiseksi sipulirenkaat. Pane vuokaan myös laakerinlehti ja kaada päälle lihaliemi.
5. Peitä ruukku kannella ja paista 225-asteisessa uunissa noin 40 minuuttia.
6. Kaada paistoksen päälle punaviiniä ja smetanaa. Anna ruuan paistua avonaisena 10-15 minuuttia.
7. Ennen tarjoilua ripottele päälle runsaasti tuoretta persiljaa tai tilliä. Tämä ruoka on perinteisesti paistettu uunissa korkeassa savi- tai rautaruukussa.

- Oman makuni mukaan lisukkeeksi voisi laittaa pari kourallista herkkusieniä.

Kokeilut jatkuvat.

17.11.2007

Nälkä ei ole pitkään aikaan ollut syy, vaan nälkäisten kateellisena pitäminen.

16.11.2007

Insinöörejä ei yleensä pidetä järin henkevinä.
Heidän ajatellaan olevan kiinnostuneita vain
pienistä ja mekaanisista asioista.

Miten sielunmekaniikkaa muka voisi tuntea
ellei tunne edes mekaniikkaa?

Insinöörejä ei etäännytä sielusta mekaniikka,
vaan sen toimimattomuus.

Kahteen, neljään, kahdeksaan... osiin jakautuva
kulttuuri rakentuu sieluntuhon ydinlaskeuma-alueelle,
missä Saatana toki on suuri kulttuurivaikuttaja.

15.11.2007

MIHIN RUNOILIJAA TARVITAAN?

Runoilijalla (nimitykseen varmasti täytyy asettaa muitakin ehtoja kuin vain kova hajoittelu ja haluaminen) on erityisen kiusallinen kyky havaita ympäristössä, melkein ilmassa olevat yleiset elämänrytmiin liittyvät monotoniset ja epäharmooniset ainekset (Sergei Zavjalovin määritelmä omin sanoin ilmaistuna). On kummallista, että siihen tosiaan tarvitaan runoilija. Ihmiset ovat keskimäärin - enkä puhua edes vastakkaismerkkisistä poikkeustapauksista - miltei käsittämättömän kestäviä säröille, konemaisia monotonialle, sitkeitä dissonansseille. Koska he päättävät aina kestää, eivätkä milloinkaan hajota tai ryhtyä salapoliistyöhön, tarvitaan tosiaankin runolija, jolle kaikki on nopeasti sietämätöntä, selvittämään mistä kaiken aikaa lisääntyvässä dissonanssissa on kysymys.

Tavallinen ihminen ei milloinkaan ihmettele olosuhteita, omaa väkivallansietokykyään tai väkivallan aina taloudelista oikeutusta.

HENRIIKKA TAVI

teki historiaa: ensimmäisen kerran Hesarin esikoispalkinto myönnettiin kirjalle, josta minäkin pidän.

Kuulin lauantaina J. K. Ihalaiselta ja tänään se oli jo lehdessäkin: Pietarilainen taiteilijaryhmä Mitki Turun Ars Novassa. Tapasin ryhmän keskeiset henkilöt kesäkuussa kun autoin rakennustöissä Sami Hyrskylahtea, jolla oli heidän kanssaan yhteisnäyttely Dostojevskin kotimuseossa.
AFRODITE: En kelpaa kaupan kassalle, en hevoshoitajaksi...


Kyllä sauvakävelijä tietää, savuton savupiippu,
uudelleen muurattuna odottamassa peltiä ympärilleen
Hedelmäpeleillä seniilit länkyttävät,
tulonjako on aina ja ikuisesti
polttava kysymys. Tässä kulttuurissa
nainen on joka miehelle eri hintainen.
Taustalla soi Too Perfect Idiotsin
Too Perfect Idiots.

Y наc куряать! - Polta meillä!

Oikea polku ei ole kadonnut minnekään,
paitsi ehkä lainsuojattomuuteen.
Harhapolkujen määrä häikäisee.

He vaativat tulosta, mutta tekevät
työhön keskittymisen hyvin vaikeaksi.

Rakkaudeton lisääntyminen on refleksi.
Kun köyhät matkivat tyrannien tapoja
ei synny edes kauniita hirviöitä.
Ihmisen puoliintumisaika on pidempi
kuin uraanin, mutta ihmisen voi
tappaa.

14.11.2007

Varttunut ja viisas väki usein pilkkaa keskenkasvuisten tunteita, koska ne poikkeavat niin paljon heidän omistaan, mutta heiltä jää huomiotta eräs seikka: vain keskenkasvuisten tunteet ovat totta.

13.11.2007

NAISENPUOLUSTAJAN

ilkeä silmä vaanii öin päivin syöttinsä läheisyydessä seitsemännen selibaattivuoden kilaria, jonka avulla kammeta itsensä naisen sänkyyn.

AIVONNUSSIJA

Siellä missä rasitetaan paljon aivoja, ilman selkeää aineellista päämäärää ja totuuden kuvajaiset silmissä, liikuskelee aivonnussija. Aivonnussija odottaa, että joku ainaisessa banaliteettien myrskyssä purjehtija perustaisi työrauhansa hänen lupauksilleen, hänen poukamaansa. Tarjottuaan hyvän illallisen ja annettuaan pelastuneen vetää henkeä, ja tuntea hieman pelastuksen hurmiota, aloittaa aivonnussija työnsä. Hän on koronkiskuri, mutta rahan sijasta hän lypsää aikaa ja henkistä energiaa. Aivonnussijaa ei kiinnosta raha: hänellä on jo rahaa. Rahan avulla hän suojautuu banalitettien myrskyltä. Myrsky, jolta hän uskoo olevansa ikuisesti suojassa (hänellä ei yleensä ole lapsia), tekee hänelle työtä, kuljettaa jatkuvan ponnistelun muovaamia mehukkaita aivoja helminauhana hänen ilmaiseen, mutta kalliiksi käyvään satamaansa. Aivonnussijalta voi paeta vain syöksymällä päätä pahkaa mereen, ja sitä tietä parhaassa tapauksessa valaan vatsaan. Voi vain toivoa, että valas joskus oksentaa.
Junan ravintolavaunussa kuuntelen vieressä
istuvaa mielisairasta tyttöä.
Hänellä on sulkeutunut ilme
ja pöydällä edessään kaksi tupakka-askia.
Onko hänellä vyölaukussaan pommi?
Hänen ajatuksensa ovat äänekkäät,
vaikken osaa lukea niitä, kuulen: ei ole.
Hän laskee ratapölkkyjä.
Myös ravintolailta, jota katkoo
ihmisten jatkuva poukkoilu ulos tupakalle
on rytmiltään hermostuttava.
- Eikö jokainen nainen ole pohjimmiltaan huora, kysyy nuori tyttö minulta. Eikö jokainen nainen haluaisi löytää itsestään sen, joka rakastelee kaikkia ihania miehiä?
- Huorilla on aina huono näkö, vastaan. Huononäköisen on yhtä vaikea havaita täydellisyys kuin virhe. Sokeuden edetessä se mikä heidän mielestään on haluttavaa saa yllättäviä muotoja. He etsivät pitkään Saatanaa, vasta täysin sokeina he löytävät Kristuksen. Minkä arvoista luulet sen olevan?
Niitty rakentuu itsensä loputtomana monivuotisena kommentaarina. Jokaisessa artikkelissa on oltava juuri, varsi ja lehti: sen on voitava yhteyttää.
Ravintolailta, jota katkoo ihmisten jatkuva poukkoilu ulos tupakalle, on rytmiltään hermostuttava.

PÄIVÄPERHO

Luomakunnan olentojen joukossa
sen kauneus on huomattava
ja sen virheet ovat huomattavat.
Minun ei tee juuri nyt mieli huomata
sen kauneutta tai antaa virheitä
anteeksi.
Yritän olla katsomatta sitä.
Yritän keskittyä työhöni.
Yritän unohtaa sen.
Mutta se ei jaksa olla huomaamaton,
se rikkoo keskittymiseni istumalla
nenänpäälleni. En tiedä mikä tahto
sitä ohjaa. Voisin tappaa sen,
mutta ennen kuin ehdin,
se lentää takan liekkeihin.
Niin kuin aina
kun kaunis olento lähtee
kuuluu päättäväinen ja kovaääninen
lähtemisen rapistelu.
Liekkien hahmoissa näen iloiset
itsemurhaajan kasvot.

12.11.2007

LEIVÄN IHME

Kun Jeesus teki leivän ihmeen, jäi huomaamatta, ettei leipä kilomääräisesti kasvanut. Ihmiset vain kutistuivat, ja näkivät enemmän leipää siinä, mikä hetkeä ennen tuntui vähäiseltä ja yhteen käsitteeseen tyhjentyneeltä. Jeesus antoi tyhjän pureskelusta kuluneille hampaille eheyttävää ja uudistavaa työtä. Sitten Jeesus palautti silmät ja kädet entiselleen, ja heti vatsat tunsivat runsasta kylläisyyttä.

11.11.2007

KUNINGAS VAI KUNINGATAR?

Rakkaudessa mies aina kalastaa
päämääränä omaan nälkänsä tyydyttäminen,
eikä milloinkaan toisten nälän lisääminen.

Kun kalastajia on enemmän kuin saaliita
ovat kalastajat lojaaleita saaliilleen
ja saaliit lojaaleita toisilleen.

Kun saaliita on enemmän kuin kalastajia
ovat saaliit lojaaleita kalastajilleen
ja kalastajat lojaaleita toisilleen.

LEIJONA

ei ota mitään itselleen kuulumatonta. Se on kuningas valtakunnassa, jolle käsillään puussa roikkuvan apinan ruumis voi tehdä sielunpelastustyötä antautumalla ravinnoksi lepäävän kuninkaan käpälien eteen. Tuskin mikään voi järkyttää savannin laidalla kävelevän viimeisen atlasleijonan majesteetillista rauhaa. Huomatessaan heijastuksen salametsästäjän kiikaritähtäimestä, se seisoo täynnä halveksuntaa ihmiskunnan sielutonta osaa kohtaan.
Kaukaisuudessa seepranvarsaa kappaleiksi repivien hyenojen riemullinen nauru saa sen valpastumaan. Kuin salama se lyö yli savannin näätäpaholaisten piirin hajalle. Samalla hetkellä salametsästäjän luoti lävistää lajinsa viimeisen kallon. Hyeenalaumaa johtavat suurikokoiset naaraat, tiineet vatsat nisistä ilkeyden ekstaasivisvaa märkien, piehtaroivat isäntänsä jaloissa kiitollisina uikuttaen. Kuin päälle kietaistu varastettu palttoo on metsästäjän sympaattinen ja reipas ihmishahmo. Tyhjien silmien takana vilahtaa nesteen täyttämään kalloon vangittu paholaisrausku.
Tropiikin yön nokimustina tunteina Ouled Nail -heimon soturit hyökkäävät salametsästäjän leiriin. Leijonan he uhraavat eläinjumalalle, metsästäjän he tappavat ja paloittelevat. He keittävät metsästäjästä keiton, jota syödään yöllisessä uhrirituaalissa.


85 vuotta myöhemmin

Ouled Nail -heimon päällikkö: meidän on annettava naisia pohjolan erotiikasta rutiköyhille. Perustakaamme tanssitaitoisten naisten yhteisvastuukeräys.

Poppamies: mutta meillä on omiakin ongelmia: ei ole ruokaa eikä vettä. Eikö olisi tärkeintä ensin pohtia niitä. Toiseksi tanssitaito on täälläkin suunnalla rapistumaan päin.

Päällikkö: Me täällä afrikassa kylvömme yltäkylläisyydessä ja rikkauksissa, mutta me emme usein muista läntisen maailman vähäosaisia. Vuosituhannet me olemme rypöneet irstaudessa, lisääntyneet holtittomasti ja piikittäneet voodoonukkeja. On selvä, ettei ruoka putoa enää puusta kaikkien huulille, niin kuin ennen. Naisten määrä on kolminkertainen miesten määrään nähden. Avustukset saattaisivat olla ratkaisu maailman ongelmiin. Kaikkihan tietävät, että sodat alkavat silloin kun pussit ovat täydet, ja aine joka kokemuksia erotisoi, lakkaa virtaamasta. Edistäkäämme siis maailmanrauhaa, me rikkaat ja kehittyneet.
Eläimiltä puuttuu kyky tarpeettomaan pahuuteen.

Samalla niiltä puuttuu mahdollisuus oikeudenmukaisuuteen.

Olisinko valmis luopumaan ihmisestä, oikeudenmukaisuuden mahdollisuudesta?

Ylistäisinkö eläintä, ilkeydestä vapaata, vaisto-olentoa?

Tuskin...

Siis mikä voisi olla turvallinen ylistää, vaaraton juhlia?

Vain sielu!

Ei koskaan tomumaja, morfeuksenkasvoinen.

9.11.2007

- Leijona oli vain yksi meistä, sanovat jalojen eläinten sukupuuttoon metsästyksestä ja ympäristökatastrofista inspiroituneet hyeenat.

SOSIAALITURVAN ODOTUS

Työtön odotti ja odotti, mutta stigmat
vain eivät suvainneet ilmestyä
hänen käsiinsä
todistamaan objektiivisesti:
näillä käsillä ei tehdä työtä.


(Ks. Gurdjieff, työ)

SUOMALAISTEN KÄTKETYT TUNTEET

Finsanity blogi kirjoittaa aiheesta.

En usko, että kysymys suomalaisten vastenmielisyydestä tunteiden näyttämistä kohtaan johtuu mistään monimutkaisista psykologisista syistä.

Venäläiset ovat hyvin tunteellisia ihmisiä, eivätkä usein kaihda iloita tai surra avoimesti. Muistan, kuinka kauan sitten eräs suomessa silloin asunut kaunis venäläisnainen kysyi minulta: miksi suomalaiset vihaavat venäläisiä? Hänen suurista kimaltelevista mustista silmistään vierähti isot kyyneleet pöytäliinalle.

Hän oli juuri itse vastannut kysymykseensä, mutta en voinut sanoa mitään. Suomalainen vihaa ryssää, kuka mistäkin syystä... joku on vain perinyt vihansa, jota tietämättömyys kasvattaa ja ruokkii, joku on ottanut asioista selvää ja vihaa kateutensa takia. On olemassa vielä eräs paljon universaalimpi ryssävihan syy: tunteellisuus ja impulsiivinen käyttäytyminen kuuluvat yhteen. Tunteellisuus, impulsiivisuus ja markkinaliberalismi eivät sovi suoraan yhteen. Siksi venäläinen kapitalismi on niin erilaista kuin länsimainen, eikä sovi länsimaisen kanssa yhteen.

Tästä seuraa se, että suomalainen vihaa ryssän perusolemusta. Ryssän perusolemukseen kuuluu tunteellisuus. Suomalainen vihaa tunteellisuutta, koska se ikään kuin paljastaa syvemmän ryssän, rajattoman ryssään, universaalin ryssän. Suomalainen, silloin kun hän saa toimia julkisuuden silmältä piilossa, haluaa pistää tunteellisen ihmisen kaasukammioon: tämän opin armeijassa, enkä ikinä unohda tai anna sitä anteeksi.

Kysymys on poliittisesta kidutuksesta ja väkivallasta. Johonkin Palestiinaan verrattuna Suomi on todella levoton ja väkivaltainen maa. Mutta levottomuudet ja väkivallanteot tapahtuvat näkymättömissä, ihmisten sisällä.

On tärkeää myös tietää, että vaikka näin tapahtuu nyt, ja tällä niemellä on tottuttu siihen että lahtarit saavat hillua aivan mielensä mukaan, näin ei tarvitse olla jatkossa. Nykysuomi on lahtareiden rauhoitusalue. Rukoilen joka ilta, ettei näin olisi enää kauaa. Rukoilen, että yhteiskuntamme vallassa oleva röyhkeyden ja tietämättömyyden henki pian itse oivaltaisi oman parhaansa. Syylliset on tärkeää tunnistaa jo etukäteen, jos käy niin, että ihmisyys painetaan tietyn kynyksen alapuolelle, ja tositoimiin on pakko ryhtyä.

Me olemme lopultakin vain ihmisiä, emmekä ole mitenkään sidottuja noudattamaan sukupolvesta toiseen jatkuneita henkisen väkivallan käytäntöjä - sitä surullisen kuuluisaa suomalaisuutta. Meidän täytyy irottautua negatiivisesta suomalaisuudesta, suokansan henkisestä vammaisuudesta ja kurottaa kohti positiivista suomalaisuutta, joka on ennen muuta yleisinhimillistä, ihmisyyttä. Meidän on pakko ylittää itsemme (ja sulkea korvamme naljailevilta naapureilta) jos haluamme kääntää kohtalomme suunnan. On pakko ryhtyä tekemään työtä itsen kanssa. Se ei ole kilpailua ruotsalaisten kanssa jääkiekossa, se ei ole Lordin voitto Euroviisuissa, se on jotakin muuta kuin pelipoikien hyödytöntä ja naurettavaa uhoa - aivan kuin he voisivat peliensä ajanhukalla jotakin maailman ja ihmisyyden rikkauksista valloittaa.

Työ itsen kanssa on jotakin todellista.
Kuultuaan nuo sanat, lohikäärmeen seitsemästä päästä
yksi tuli hulluksi ja katkoi toisten kaulat.
Tehtaanpiiput työntävät nokea taivaan
täydeltä, saatana soittaa viuluaan heinikossa
hyppii sinne tänne vaan. Älä astu
samaan kehään, älä antaudu kilpailuun.
Sodassa hän ampuu sinua varoittamatta,
mutta suutelee toista poikaa. Ystävällisin sanoin
lähettää sinut kuolemaan, mutta puristaa
toisen pojan kuumaa kättä.
On kestettävä epäoikeudenmukaisuus.
Kai ymmärrät miten vaarallista kateus on.
Hyvä ihminen, älä tyrkytä itseäsi. Et sinä
Saatanalle kelpaa. Kaikki tietävät, että
hänen vaimonsa on vain metsästyskoira,
homoseksuaalisuuden peitetarina. Siksi
ei kukaan tunne myötätuntoa
ristillä riippuvaa kohtaan. Aina löytyy
selitys: hölmö, rumat sääret, huono käsiala,
heikko ääni, diabetes. Selitys, että pääsee
kokemasta myötätuntoa, vastustamasta hänen
tahtoaan, silloin kun vielä voisi tehdä jotain.

CAVALLI,

Roberto, italialainen muotisuunnittelija, kaunistaa maailmaa naisten vaatemallistoilla, muttei lainkaan välitä siitä miltä itse näyttää. Näin hän rumentaa maailmaa kaksin verroin.

8.11.2007

DELEUZE&GUATTARI ANTIOIDIPUS VIHDOIN SUOMEKSI!

Anssi Kelan hevitalkoot laittaa miettimään miksi negatiiviset asiat, niiden käsittely tai pelkkä julistaminen, ovat kulttuurissamme niin keskeisellä sijalla?

Vaikuttavia syitä tai niiden yhdistelmiä voi olla muutamia: 1) meillä on jokin pahaa oloa ylläpitävä yhteiskuntarakenne. Toisin sanoen, jokin rakenne (kulttuuri, elämäntapa, tottumus)estää laajamittaisen hyvän olon vahvistumisen ja pahan olon unohtumisen. Ihmisen tahdonvoima ei mitenkään riittäisi tällaiseen masikseen, 2) ihminen on matkan varrella lisääntynyt liikaa ja samalla jotenkin kesyyntynyt ja heikentynyt, älyllisesti, hermostollisesti sekä fyysisesti valittavaksi vastustustuskyvyttömäksi surkimukseksi, 3) negatiivisen sanoman levitykseen on nykyisin mainioita medioita, jotka innostavat yhä synkempiin sanomiin. Toisaalta objektiivinen perusta synkälle sanomalle, esimerkiksi maapallon ilmaston tilassa, on erittäin vahvasti olemassa.

Maailmaa voi muuttaa Anssi Kelan ehdottamin pienin aktiivisin teoin vain, jos muutosta estävä rakenne poistetaan. Muussa tapauksessa pahan olon jatkuminen on varma vedonlyöntikohde, kärsimys jatkaa myyntilukujen kärjessä vaikka ikuisesti. Lääketehtaiden junailu on yhtä sopupeliä.

Lukemiseksi:
Gilles Deleuze & Felix Guattari: Anti-Oidipus.
Janne Toivoniemen Anti-Oidipus -blogi.
Minä en kestä kaunista ruumista
samalla tavalla kuin joku ei kestä
kaunista murhenäytelmää vaan haluaa
sellaisen, jotta se olisi sitten eletty

En kestä kaupungin hiljaisuutta
ilottomuutta
siksi elän maaseudun
ankeudessa joka ei ole keinotekoista

Minulla on vesi, teillä leipä
mutta haudan omavaraisuudessa
me emme enää pääse sopimukseen

Jos en olisi täällä, en muistaisi puoliakaan

TEEMU MANNISEN LOHIKÄÄRMEEN POIKA

on tietysti runokokoelma, josta on pakko pitää. Todella monimuotoisen ja -äänisen kokoelman tekstit avautuvat paljon monikerroksellisemmin kuin yksittäiset näytteet Kesken kaiken -blogissa. Ensimmäinen mieleen tuleva kysmys on: mitä tällä tekstien kokonaisuudella halutaan ilmaista?

Teosta ei oikeastaan tarvitse lukea kovin monta sivua ymmärtääkseen, ettei kysymys ole käsitetaiteesta, metodisesta kikkailusta tai lainattuihin kielellisiin konteksteihin kohdistuvasta ironiasta. Kielen käyttö on kauttaaltaan viettelevällä tavalla kiinnostavaa tai vähintään koomista. Räkäisimmilläänkään Mannisen flarf ei ironisoi alkuperäiskontekstiensa asiasisältöä, vaan päin vastoin puhdistaa sen tahattomasta ironiasta. Mieleen tulee, kuten Timo asian muotoili, "jumalanpalvelus jumalaa rienaamalla", jumaltodistus, joka uskonnon hajoittamisella osoittaa jumalan kestävyyden. Mannisen käsittelyssä alkuperäiskontekstien todellinen ja syvä sisältö tulee suoraan läpi lukijalle, jolle nettiteinipölinän konteksti muuten on vieras. Lapsen suusta kuullaan totuus, jos on kyky kuulla.

Yksi teksti ei kokonaispanoraamasta todista yhtä osaa enempää. Vasta tekstien moneudessa alkaa hahmottua toistuvat piirteet, liikkumattomat monotoniapisteet, sekä painopisteet joiden ympärillä kaukaisimmat ääripäät kiertävät. Esimerkiksi runon "Mää rakastan sua" hienostuneesti kielirunouden keinoin konstruoitu tehokas vaikutelma tahattomasti falskista rakkauspuheesta ei ole missään vaiheessa ironista, vaan enemmänkin pahaenteistä. Kun tämä puhe yhdistetään runon "Tytöt tykkää sodasta" materiaaliin, alkaa syntyä vaikutelma samassa maailmassa olosta, tosin pahaenteisyyden edelleen kasvaessa, kunnes runon "Lohikäärmeen poika" kaltaiset tekstit lopulta avaavat kuiluja syvyyksiin, jotka ovat toisaalta täysin käsittämättömiä Mannisen kuvaaman nykyrealismin kulttuuriselle vastustuskyvyttömyydelle ja aseettomuudelle, mutta toisaalta, kuten todistuskin osoittaa, keskeinen osa tuon kulttuurin kuvastoa. "Kulttuuri" on vain tiedostamista, rauhoittavaa puhetta, yhä pahenevasta sairaudentilasta, yhä tuskallisemmista painajaisista.

Lohikäärmeen poika -kokoelman kauneus on sen suhteellisuudentajussa, sen rohkeudessa paljastaa jotakin meitä ympäröivien banaliteettien informatiivisesta tosiolemuksesta ja keskinäisistä suhteista, asettamalla nuo asiat taideteoksissa toistensa yhteyteen. Manniselle tosiasiat eivät ole naurettavia, käsittämättömiä, typeriä, tuomittavia, vihattavia, ilveilynarvoisia, vaan ennen muuta tosia. Teoksen kauneus on sovituksen ja myötätunnon merkittävää kauneutta.

JOKELAN KOULUSURMAT JA HYEENAMAISUUDEN PALKITSEMISEN KULTTUURI

Kävelin eilen Akateemisen kirjakaupan hyllyjen lomassa. Suurelle pöydälle oli levitetty paljon Terra Cognitan kustantamia amerikkalaisia tietokirjoja. Otin käteeni muutamia, Richard Dawkinsin, Patricia Chuchlandin jne. Jo suuren kirjasarjan teoksien nimistä ymmärsin: amerikkalaisen kulttuurin kysymyksenasettelut olisivat sielun näkökulmasta mielettömiä. Tällaista tiedettä syntyy, kun tieteestä tulee pelkkä tekijöidensä väline, ja teoksista pelkkiä mainoksia, joilla USA:n ja koko maailman markkinoiden valtavista resursseista kilpaillaan. Jättimenestyksen kääntöpuolena on täydellinen resurssien puute. Kliinisestä masennuksesta tulee etumerkkiä vaihtamalla meklareiden soidinmenot.

Mieleeni tuli hämärä ajatus: amerikkalaiset tiedekirjat ovat sairaiden ihmisten kirjoittamia. Hypoteesin tekee hämäräksi se, että kliiniselle masennukselle negatiivisella etumerkillä ei ole lääketieteellistä diagnoosia. Kliininen mania olisi vain ajatusleikki. Kysymys on paljon syvemmästä, kulttuurin ytimeen ulottuvasta sairaudesta. Jonkinlaisesta aivojen aineevaihduntahäiriöstä, äärettömästä toimintatarmosta, joka perustuu henkisen ytimen puuttumiseen, poismädäntymiseen. Ongelmat eivät rasita, jos ei niitä näe. Tällainen outo aavemainen tunnelma leimaa kaikkea nykyamerikkalaista kaunokirjallisuutta.

Kun luen esimerkiksi vuosisata sitten vaikuttaneen ranskalaisen matemaatikon Henri Poincaren tieteellisiä yleisesityksiä, en kohtaa mitään vastaavaa. Ennen muuta en kohtaa "tieteen popularisointia". Kohtaan yleiskielisiä, yksinkertaisia ja selkeitä, mutta filosofisesti tavattoman syviä lauseita. Vaikka en osaa vieraita kieliä moitteettomasti, näitä kirjoja voin lukea nopeasti ja ilman sanakirjaa. Kysymys on terveen ja viisaan ihmisen kirjoituksesta. Richar Dawkinsin kohdalla en voi sanoa samaa. Hän sairastaa jotakin hyvin vakavaa sairautta, jolle ei vielä ole nimeä. Sairaus ei ole niinkään haitallinen henkilölle itselleen (jolle se tuottaa vain taloudellista voittoa), vaan monille ihmisille, joihin tuo sairaus hänen teostensa välityksellä tarttuu, ja joille se on myös kohtalokas. Nämä monet ihmiset muodostavat kokonaisen sairastuneen kulttuurisen ilmapiirin. Tuon visakoivumetsikön sairauden kokonaisluonteen voisi huomata kokonainen ihminen, sellainen joka ei sokeudu visakoivun myyntihinnasta... ehkä Poincaren tai Einsteinin kaltainen oikea ja älykäs tiedemies. Mutta se olisi mahdollista vain aikakoneella. Sillä sairaassa ilmapiirissä ei voi syntyä kokonaista ihmistä. Ulottuvuuksia puuttuu aina roppakaupalla.

Kun olen hieman silmäillyt eilisen Jokelan verilöylyn keskustelua, minua ihmetyttää se, että yksikään kirjoittaja ei myönnä ymmärtävänsä surmaajan melko täsmällistä selostusta motiiveistaan. On selvä, että 18 vuotias nuorukainen ei milloinkaan kykene tekemään tällaisia asioita itselleen ja toisille selväksi. Ja vaikka hän kykenisi, hän tietää saman, kuin kaikki sellaiset ihmiset, jotka ajan kanssa ovat yrittäneet tehdä jotakin selväksi: ihmisten valtaenemmistö ei halua ymmärtää. Tässä kohtaa ihmisten valitsema haluttomuus ymmärtää on lähes mahdoton erottaa aidosta tyhmyydestä.

Ihmisten valtaenemmistö kuitenkin luopuu valitsemastaan tyhmyysstrategiasta Richard Dawkinsin kohdalla, ja alkaa ymmärtää häntä. Richard Dawkinsin ajattelu on turvallinen ja hyvä sijoitus, koska sen syvin ydin (jota ei ole olemassakaan) ei ole ristiriidassa kapitalismin hengen syvimmän ytimen kanssa. Richard Dawkinsilla on varmasti kaikki mahdolliset oppiarvot ja palkinnot Mannerheiminrististä lähtien, siksi ei helposti uskoisi, että hän on pohjimmiltaan sivistymätön ihminen, joka ei kykene ymmärtämään edes Blaise Pascalin teoksien syvintä ydintä. Ei ole vaaraa että Dawkins päätyisi massamurhan tekijäksi. Toisaalta, hän on erittäin vakavasti sairas ihminen, ja toiseen potenssiin sairaalla tavalla ylpeä sairaudestaan. Hän on kuin hiv-mies tai tarkka-ampuja, joka tekee innokkaasti enemmän kuin velvollisuutensa (ihmisiä/Jumalaa vastaan) ja on ylpeä siitä. Richard Dawkins päätyy kirjoittamaan kirjoja, jotka sairastuttavat monia, ja ovat monille haitaksi. Jokelan koulusurmaaja ei kuitenkaan voi kirjoittaa tällaisia kirjoja. Hän ei halua, eikä kenties pysty. Siksi hän saattaa, ilman mielenterveysongelmiakin, aivan rationaalisen päättelynkin perusteella päätyä eilisen kaltaiseen lopputulokseen. Väittäisin jopa, että masentunut tai tavallisista mielenterveysongelmista kärsivä, ei pystyisi mihinkään vastaavaan.

En missään tapauksessa puolusta summittaista veritekoa. Haluan vain korostaa sitä tosiasiaa, että tällaisista ilmiöistä ei nykyisessä yhteiskunnalliskulttuurisessa ilmapiirissämme päästä eroon kosmetiikalla. Nämä ilmiöt tulevat lisääntymään ja löytämään uusia muotoja, ellei kulttuurimme kykene etsimään hyeenamaisuuden palkitsemisen sijalle jotakin syvempää perustaa. Yhteiskuntarakenne, joka pakottaa vaihtoehdotonta ja jo kotimaassa monenlaisia ongelmia synnyttävää amerikkalaista tuontikulttuuria nuorisolle, tulee kopioineeksi myös alkuperäisen kulttuurin ongelmat. Ongelmien kopioiminen ei ole kulttuurin tuomisen idea. Valitettavasti suomalaisessa valtakulttuuripolitiikassa ei muutenkaan ole mitään ideaa, koska kysmys on vain aivopesusta, kapitalistisen hengen kristallisoimisesta ja kaikkien vakuuttavalla tavalla tuota "nättiä" harmoniaa horjuttavien äänien laajoista puhdistuksista. Koulumurhissa on kysymys kulttuuristen ongelmia tuottavien rakenteiden onnistuneesta kopioimisesta. Olemme aidosti juurilla, roots rules!

7.11.2007

Rakentaja ei tunne velvollisuutta tehdä turhaa työtä
Poliitikko ei tunne velvollisuutta politikoida
Kirjailija ei tunne velvollisuutta kirjoittaa
Matemaatikko ei tunne velvollisuutta näperrellä
Maalari ei tunne velvollisuutta roiskia väriä
Säveltäjä ei tunne minkäänlaista velvollisuutta

>>
Tavoitteena on kaivaa esiin
artikuloitumatonta tietoa repiä
verhoista, kaivaa kukkapurkkia
valaista 11 watin energiansäästölampulla
etsiä jo kohdussa haeskella
olisiko joku kysynyt jo tätä

Arkeologi haluaa löytää itsensä
niin kuin huoneessa
ruoka löytää viininsä
etsimällä tai yllättäen
taivaalla satelliitti
löytää takaisin
kuu peittää auringon
Venus peittää jotakin
tiheä puuvillakerros
kokonaamarirakkaus
peittää koko hedelmän
mies joka etsii naista
nainen joka etsii harrastekoiraa
superkylmä
transistori
tälle metsälle on vaikea löytää omistajaa

Istun rauhassa
kaikessa rauhassa
ja yritän löytää mustia aukkoja
valkoisesta paperista
pölyhiukkanen
lähelläni
hienoa lunta
tarkkuus peittää
lumi peittää pimeys
kaikki tuli valaisee finaalin

>>

VASTUSTAMATON VIETTELY

edellyttää joko kokeneen viettelijän tai kokeneen nuoteistasoittajan. Edellinen soittaa aina nuoteista vaikka osaa kappaleet ulkoa. Hän ei jätä mitään sattuman varaan. Jälkimmäinen tekee samoin, mutta sattumalle jää sijansa. Yksikin väärä ääni karkottaa kriittisimmän yleisön.

Viettely ei pääty yhdyntään. Yhdynnän jälkeen kokenut viettelijä vapautuu. On iloisen improvisaation aika. Nuoteistasoittaja etsii silmälasejaan, teeskentelee soittavansa nuoteista, mutta improvisoi huonosti. Epäonnen yksinäisyyden pimeitä hetkiä valaisee melankolinen, hidas eteerinen säveltapailu, valoisimmillaan tummansininen blues. Näiden harjoitusten kanssa nuoteilla ei ole mitään tekemistä.

>>

6.11.2007

Sinä olet Saatana, sanoi Saatana.
Eikä leijonan muisto kauaa ollut
viidakon kuningas.
Ihmiskallon sisällä
alituiseen vilistävät
rotat, hämähäkit,
tuhatjalkaiset lepakoita
metsästävät käärmeet.
Ihminen tappaa leijonan
ja kruunaa hyeenasta
eläinten kuninkaan.
Elämä ilman rakkautta,
sielua, kauneutta on
prostituutiota ja sotaa.
Tai vielä pahempaa:
vapisevaa liukua siihen.

PIENI ÄIDINPERINTÖ

Loisteliaita kuusituntisia illallisia, parhaita viinejä, parhaita konjakkeja, yöt ja aamut rulettia Taleon klubilla tuhannen dollarin panoksin... niin kuin ainakin venäläinen, hävitä hillittömiä määriä rahaa, omaa rahaa, nukkua sikarihuoneen sohvalla kahden mehukkaan naisen kera, syödä ja juoda, jatkaa pelaamista kolme neljä vuorokautta, ja käydä viimeisillä penneillä hotellin parhaassa sviitissä suihkussa, ja astua taas kadulle tyhjätaskuna... sanalla sanoen elää kolme neljä päivää niin kuin venäläinen, ja palata sitten kotiin lähiöiden nosturimetsiin homeiseen romahtamispisteessä olevaan kerrostaloon, kitisevään sisältä poltettuun hissiin, vuosien nuuduttamaan tilapäishuoneistoon.

ELÄMÄ ILMAN KANNELTA

ei enää käynyt päinsä, joten hankin tuollaisen. On 32 kieltä näköjään.

Эдмонд Кеосаян - Стряпуха

Länsimaissa ei haluta ymmärtää neuvosto-elokuvaa, koska se mikä on tietoisuudentasolta korkeaa ja erinomaista tulkitaan ilkeästi "naiiviksi". Länsimainen ihminen ei saa pystyä henkisesti korkeatasoisiin suorituksiin, koska sellainen horjuttaisi särötöntä kuvaa nykyihmisestä orjana... hävettävänä oliona, joka tuhoaa kotiplaneettansa, mutta tuottaa sitä ennen irvokasta taloudellista hyötyä omistajilleen. Länsimainen ihminen ei saa olla sankari, koska sellainen on rahan orjuuttavasta ja läpipervertoivasta näkökulmasta "naiivia" ja "vanhanaikaista". Ihmisellä ei saa olla vastustuskykyä, koska sellainen on tappavan sairauden näkökulmasta "haitallista".

Siksi länsimainen koululaitos on sielun näkökulmasta keskitysleiri, ja terveydenhoitolaitos korjaamo, josta pakkotyöläisen ruumis lyödään hautaan ellei toimi ilman sielua. Nämä keskitysleirihyenat hoitavat sielun kärsimyksista aiheutivia oireita fyysisinä, vaikka tietävät mistä oikeasti on kysymys! Kuinka kauan me vielä siedämme näiden sieluttomuutta vartioivien hyeenoiden valtakautta? Emmekö jo halusiaisi antaa näille paholaisille sitä palkkaa joka heille kuuluu?

Parasta ja tehokkainta lääkettä mitä meidän henkisesti sietämättömissä olosuhteissa kärsivä hyeenoiden saartama sielu voi nauttia on Edmond Keosajanin (Эдмонд Кеосаян) "Стряпуха" (Kokkaus) kaltaiset mestarilliset neuvostoklassikot.

TÄPLÄHYEENAN MAAILMA

"Täplähyeena elää 15–100 yksilön laumoissa joita naaraat johtavat. Lajin sosiaalinen järjestelmä on pitkälle kehittynyt. Naaraat antavat vain kaikkein kiltimpien koiraiden paritella ja varmistavat näin pysyvänsä lauman johdossa. Täplähyeenojen luultiin joskus voivan vaihtaa sukupuolta, koska naaraan klitoris on pidentynyt ja sillä on kivespusseja muistuttavat ihopoimut. [...] Naaras synnyttää 4 kuukauden kantoajan jälkeen 1–4 pentua joilla on hampaat ja silmät auki jo syntyessään. " Wikipedia

Atlasleijona (Panthera leo leo) oli eräs leijonan alalajeista, mutta laji metsästettiin sukupuuttoon. Kehityksen jatkuessa nykyisellään kaikkia leijonia uhkaa nopea sukupuutto.

Leijona työssään.

AMERIKKALAISILLE VAPAUTTA

on vain sieluntuhoaminen, koska sielun pelastus rajoittaa liiketoimintaa. Jokainen bordellissa asioiva voi tunnistaa tämän USA:n nykyisen maailmanpolitiikan konkretisoitumisen transaktioidensa arjessa. USA tulee kaikissa maailman vastustuskykyisissä valtioissa vähemistökansallisuuksia ja separatisteja horjuttaakseen lujia kansallisia hallintoja. Vähemmistökansallisuudet on otettu likaisen sielunvastaisen poliittisen keinottelun välineiksi. Venäjän ja Iranin kaltaisissa valtioissa, joissa venäläisillä ja persialaisilla on määräenemmistö, USA:n toimet kiihdyttävät ja oikeuttavat nationalististen ääriliikkeiden vahvistumista. Noissa valtioissa USA:n taloudellinen painostus ja erinäiset salakähmäiset "ei-tappavat" diplomatian keinot koetaan erittäin halveksuttaviksi. Avoin sota olisi parempi ja rehellisempi, kuin ihmisten oikeudenmukaisuudentajun hidas murentaminen - johon sielulliset ihmiset eivät kuitenkaan murene. Demokratiaa ei kannata kenenkään toivoa näihin maihin, mikäli haluaa välttää Saksan 30-luvun tapahtumien toisinnon. Demokraattisena valtiona Venäjä saattaisi olla nopeasti äärioikeistolaisten voimien käsissä.

Länsimaisten, sielua, rakkautta, henkeä, kauneutta, hyvyyttä, sankaruutta, vastustuskykyä, aliarvioivien sutenöörien olisikin hyödyllistä ymmärtää minkä todellisen motiivin takia edellä mainittuja lääkeaineita (Iran, Venäjä) tarvitaan, ja miksi nämä syöpäsairaat itse kaipaisivat mielttömiin salattuihin tuskiinsa niitä kaikista eniten. Psykopatiaan asti narsistinen kuolemansairas tukee apteekin silmittömiä kaaosvoimia.

Todellinen monikansallisuus ei tarkoita sitä, että asioita tehdään (yleensä pelkkiä taloudellisia etuja tavoittelevien) vähemmistöjen lyhytnäköisen mielen mukaan valtaenemmistön uskonnollista tunnetta, henkeä ja sielua vastaan. Monikansallisuus tarkoittaa sitä, että kukin pyrkii totuuteen taholtaan ja lähtökohdistaan. Kun kaikki pääsevät tässä prosessissa pitkälle, niin että hyvinvointi kasvaa, huomataan, että ollaankin asioista yllättävän samaa mieltä. Erimielisyydet ja öyhöttäminen kuuluvat alhaison, eli lähinnä pohjois-amerikkalaisen keskiluokan, toimintastrategioihin. He eivät ole matkalla minnekään.

Itsekkäiden taloudellisten (ja henkisen pysähtyneisyyden) päämäärien vuoksi amerikkalaiset ovat valmiita tukemaan valtavilla rahasummilla millaista pahuutta tahansa. Kulta-aikaansa muistelevat amerikkalainen poliittinen eliitti (jolla on demokraattinen tuki) haluaa pysäyttää maailman henkisen kehityksen muinaisen 1900-luvun tasolle. Taitavasti he naamioivat taantumuksensa alhaisuuden ylevien aatteiden ja ihanteiden kaapuun. He eivät ota huomioon, että alhaisiin keinoihin joita he käyttävät, ei voi vastata muuten kuin samanlaisilla banaliteeteilla. Siksi amerikkalaisten maailmanpoliittinen ajattelemattomuus on tulkittava laajamittaiseksi rikokseksi ihmiskuntaa vastaan.

Että sanon näin, ei tarkoita sitä, että iloitsisin länsimaiden aiheuttamasta äärioikeistolaisten ja nationalististen alkuvoimien selkeästä esiinkumpuamisesta. Päin vastoin, minua kammottavat nämä voimat, joita diplomaattinen ajattelemattomuus ja häikäilemättömyys nostavat eripuolilta maailmaa esiin. Amerikkalaiset ovat tottuneen orjuuttamiseen: siihen että ihmisyksilö on aina kaupan ja kysymys on vain hinnasta. He unohtavat, että vain ihminen on kaupan, mutta sielu ei - silloin kun sellainen on olemassa. Siksi jäännöksettömän ostettavuuden ja täydellisen orjuutettavuuden idea on voimassa vain kaikkein tuhotuneimpien yksilöiden eurooppalaisessa ja pohjoisamerikkalaisessa sekularistipoolissa. Suuri osa ihmiskuntaa on vielä sielullisesti elossa, ja siksi äänet joita kuullaan ovat oikealla tavalla moninaisia ja ristiriitaisia. Jos tätä ihmissielun vielä elävää osaa - ihmislajin ainoaa toivoa - ryhdytään määrätietoisesti nujertamaan avoimen väkivallan, ilkeyden ja alhaison voimin, nousee vastaavasti esiin banaalisuudessaan kammottavia tuhovoimia. Se ei ole ihmisten, vaan sielun ominaisuus. Ja sielua siitä tulee syyttää ja vihata yhtä vähän kuin uraaniatomia siitä, että hajoittamisesta vapautuu energiaa! Tämä on tärkeää muistaa, länsimaiset, kun jatkossa vihaatte sielua, ja jatkatte jokapäiväisessä toiminnassanne täydellä teholla sielunvastaisia alhaisia koiruuksianne!

Kun "Lemurien yö" kuohahtaa, se kuohahtaa nopeasti, ja se saattaa kuohahtaa hysteerisenä aaltona läpi koko maapallon. Nyt, loppuvuonna 2007, maailmanlaajuisen, ehkä ennennäkemättömän syvän ja tuhoisan taloudellisen laman kynnyksellä, kannattaa separatisteja ja vähemmistöjä lyömäaseenaan käyttävien itsetuhoisten ja sivistymättömien kultturivihamiesten ja ahnehtijoiden todella varoa ajattelemattomien provokaatioidensa seurauksia.

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com