1.3.2006

MANIPULAATIO BLOGEISSA

Manipulaatio on vallankäytön muoto, joka leimaa kaikkea päämäärähakuista toimintaa, jossa päämäärä ei ole julkilausuttu. Päämäärä on vaikutusten tuottamista. Se voi olla tietoinen tai tiedostamaton, manipulaatio suoraan tai epäsuoraa.

Jokainen voi perustaa oman median, blogin. Jokainen bloginkirjoittaja kohtaa tilanteen, jossa tuntee jonkun, joka luultavasti lukee kirjoituksia etsien niistä jotain henkilökohtaista viestiä itselleen. Kun tietää jonkun etsivän henkilökohtaista viestiä on yhä vaikeampi olla kirjoittamatta sellaista rajoittamatta ilmaisuaan. Toisin päin voi olla tilanne, jossa kirjoittaja tahallaan kirjoittaa henkilökohtaisia viestejä, vaikkei monikaan niitä sellaisiksi tunnista. Voidaan myös käyttää oikeita tai peitenimiä todellisista henkilöistä, jotka saattavat lukea tekstiä. Voi olla että henkilökohtaista viestiä ei todellisuudessa on tietoisesti sisällytetty johonkin mikä, jossain luetaan henkilökohtaisena. Voi olla, että piiloviesti on osoitettu henkilökohtaisesti ja tietoisesti kuten pulloposti, jollekin tuntemattomalle henkilölle tai ryhmälle, tulevaisuuteen tai menneisyyteen.

Yksityisluontoisen henkilökohtaisen viestin piilotettu ilmaiseminen siinä mikä on tarkoitettu julkiseksi ja epähenkilökohtaiseksi on manipulaatiota… ainakin mikäli tieto voitaisiin välittää toisellakin tavalla, suoraan ja yksityisesti. Merkit polarisoidaan niin, että viesti välittyy lukijalle tarkoituksenmukaisesti minkä tahansa näennäisen sisällön ohessa, piilo-opetussuunnitelmana. Miksi henkilökohtainen viesti esiintyy tässä julkisessa muodossa, eikä henkilökohtaisessa muodossa? Onko henkilökohtainen yhteys olemassa? Onko julkisen ja henkilökohtaisen välillä ristiriitaa tai vivahde-eroa? Kysymys on sosiaalisen toiminnan päämääristä ja syistä.

Manipulointi ja manipulaatio tarkoittavat ihmisten mielten ohjaamista jonkun haluamaan suuntaan. Manipulaatio saattaa tapahtua vahingossa: ihmisten mielet ohjautuvat johonkin suuntaan, vaikka tarkoitus on ehkä vain provosoida. Ihmiset ottavatkin todesta jotain mitä sanotaan, vaikka kysymys huhusta tai tarkoitus on vain herättää keskustelua. Tarvitaan ehkä vastamanipulaatiota, dialektiikkaa, tiedon oikaisua. Manipulaatiota esiintyy koska ihmiset ovat manipuloitavissa. Parempi olisi, jos vastustuskyky manipulaatiolle olisi suurempi.

Blogimanipulaatio ei ole suostuttelua, koska suostuttelulle ei ole yksiselitteistä kohdetta julkisessa sanassa. Julkisessa spekulaatiossa suodattuva tulkinnanvarainen viesti on huomattavan vahva keino ohjailla toisten ihmisten elämää. Henkilö, joka kirjoittaa parisuhteestaan tai rakkaussuhteestaan julkisesti manipuloi toista osapuolta. On luonnollista, että tällainen avaa henkilökohtaiseen keskusteluun aivan uuden tason, jota ei välttämättä mielletä positiiviseksi, ja joka voi tuntua kiristykseltä.

”Manipulaatio on ovelaa vallankäyttöä. Se tapahtuu vaikutettavalta piilossa, sillä vaikutettava ei tiedä kuin pienen osan niistä toimenpiteistä ja tavoitteista, joita häneen kohdistetaan. Vaikuttaminen ja ohjaaminen näyttää hienovaraiselta ja asialliselta toiminnalta, mutta päämäärät, joihin vaikuttaja toiminnallaan pyrkii saattavat olla hyvinkin vahingoittavia ja ehdottomia. Manipuloija pyrkii saamaan päämääränsä läpi huomaamattomasti, yleisten sääntöjen puitteissa, jolloin vaikutettu saadaan usein kuvittelemaan vaikuttaneensa itse asioiden käsittelyyn.” >>

Manipulaatio on tyypillistä kaikissa valtasuhteissa, ystävyyssuhteissa, ja erityisesti miehen ja naisen välisessä suhteessa.

Blogin kirjoittajalle tyylin tae on välttää manipulaatiota aina kuin mahdollista ja olla itseen kohdistuville manipulaatioyrityksille totaalisen immuuni. Varman päälle -blogietiketin itselleni laatisin seuraavaan tapaan (asioita, jotka minusta kuuluvat henkilökohtaiseen salaiseen päiväkirjaan, mutta eivät julkiseen verkkopäiväkirjaan):

- Älä milloinkaan kirjoita mitään vihjettä parisuhteestasi tai rakkaussuhteestasi, jos blogiasi lukevat monet tuntemasi henkilöt, jotka tietävät sinun olevan kirjoittaja (ennemmin tai myöhemmin on edessä tilanne, ettei mitään voi kirjoittaa loukkaamatta jota kuta).

- Älä milloinkaan yksityisasioista puhuessasi käytä oikeita ihmisten nimiä.

- Kirjoita aina ihmisiä, ihmissuhteita, seksuaalisuutta, tunteita koskevat asiat fiktioksi, niin, ettei kyseiset aiheeseen mielikuvissasi liittyvät henkilöt tunnista missään tapauksessa itseään (edellytys sille että voi puhua asioista mielenkiintoisesti, niin kuin ne ovat, vääristelemättä, salailematta, loukkaamatta, liioittelematta, vähättelemättä).

- Vältä kaikkea ihmissuhdepuhetta omalla nimelläsi tai salanimellä, jonka yksikin ystäväsi tuntee (ihan vain lukijoiden takia, sillä kukaan ei usko sanakaan ihmissuhdepuheesta, joka puhutaan omissa ja realismin nimissä, sellainen herättää vain uteliaisuuden ja juorut asioiden todellisesta laidasta... juorut ja ohjautuvat mielleyhtymät ovat manipulatiota).

Kaikki taide ja kaikki blogit ovat manipulaatiota siinä mielessä, että edustavat tosiasioiden valikoivaa kertomista, jolla vahvistetaan kohteen tai kohteiden olemassa olevia käsityksiä tai pyritään halutunlaisen käsityksen muodostamiseen. Taiteeseen kuuluu aina myös dialektiikka ja polyfonia. Päämääränä on useammin (vasemmistomystiikassa) ilmaisun vastaanottajien vapauttaminen jostakin toiminnasta, kuin heidän ohjaaminen johonkin toimintaan (fasismi).

Emotionaalinen vakuuttaminen on keskeinen taiteellisen vaikuttamisen väline. Ilmaisu kohdistuu yleensä niihin uskomuksiin ja preferensseihin, joiden pohjalta vaikutukselle altis toimii. Taiteellinen vaikuttaminen on manipulaatiota, jos se laajentamisen ja vapauttamisen sijaan pyrkii rajoittamaan emotionaalista kokemusta.

Yleisesti uskotaan, että totuus on jotain rajatonta ja avointa, valhe rajoitettua ja hallittua. Manipuloinnin määritelmä liittyy läheisesti totuuden muokkaamiseen tai totuuden vääristelyyn. Millä tavalla blogissa käytetty piilotiedonanto vääristää totuutta? Eikö se juuri paljasta totuuden? Että kuvitellaan jonkin asian olevan välttämättä paljastus ja paljastuksen totuus, ei vielä ole totuus. Toinen asia on se, että yksityisasioissa totuuden ei läheskään aina haluta tulevan yleiseen tietoisuuteen. Paljastumisen mahdollisuus on siis lähinnä uhka. Jos haluaa paljastaa kaikkeuden salaisuudet on oltava valmis täydelliseen yksinäisyyteen.

Yksinäisyys ei tietenkään ole se mihin pyritään. Siksi sosiaalisen elämän ja paljastamisen välillä ammottaa suuri ristiriita. Jos blogin tarkoitus on olla pelkästään ihmisuhdeasiaa, toisin sanoen mallintaa sosiaaliseen elämään kuuluvien sidosten ja vaitiolovelvollisuuksien luonnetta, niin tämä merkintä ei koske sitä. Ajattelen lähinnä itseäni kirjoittajana. Laadin tässä ohjeita itselleni, koska haluan säilyttää tietyn kirjoittajan vapauden. Jos puhuisin yksityiselämästäni realistiseen sävyyn, varmaa olisi se, että se olisi kaukana realismista. Jäljelle jäisi lähinä ne vihjeet joista jokainen voisi sitten päätellä miten asiat oikeasti ovat. Tätä on lehdistä tuttu ihmissuhdepuhe: juorujen syy. Että juoru voi syntyä tarvitaan seksuaalista markkina-arvoa. Seksuaalisen markkina-arvon edellytys on ruumis. Pääsääntöisesti miehiä kiinnostaa naisten ruumiit ja naisia miesten ruumiit, sen mukaan miten nämä edustavat miehen tai naisen mielessä olevaa kuvaa täydellisyydestä. Juoru liittyy tähän rakennelmaan. Juoru ei voi syntyä ruumiittomien puhujien kesken.

Kaiken paljastamatta jättäminen on yhtä mielenkiinnotonta kuin roski kaiken paljastaminen. Tekstin tyyli muuttuu huonoksi. Se muuttuu huonoksi, koska siitä puuttuu eroottisuus. Eroottisuus vaatii verhoamista, ei paljastamista. Verhoamista, ei siksi, että se tuottaisi jonkin keinotekoisen eroottisen jännitteen, vaan siksi, että eroottinen jännite ei kestä paljastamista.

Taiteellinen käsittelytapa mahdollistaa ennen muuta toden puhumisen, mikä ei ole ihmiselle luontainen tarve. Taiteellinen käsittelytapa mahdollistaa sen, ettei asioita tarvitse jakaa sanottavaan ja sanomatta jätettävään, mikä leimaa kaikkea ihmissuhdepuhetta. Ihmissuhdepuhe ei ole milloinkaan sydämen puhetta. Olen siis tässä sananvapauden asialla. Haluan jatkossakin kertoa kaikki asiat niin kuin ne ovat, toisille, julkisesti. Siksi en halua langeta manipulaatioon, joka estää minua ilmaisemasta yhtä ja toista. Jos puhuisin elämästäni suoraan, en tietenkään voisi sanoa mitään, koska mikään kohta elämässäni ei kestä päivänvaloa. Tämä ei johdu minusta, elämäni ainutlaatuisesta kelvottomuudesta, vaan perisynnistä, joka määrittää minua ja jonka esine olen.

7 kommenttia:

Hurina kirjoitti...

Eikö tämä kirjoitus ole manipulaatiota? Mikä tekee tästä kirjoituksesta julkisen ja neutraalin eikä piilotettua henkilökohtaista viestiä sisältävän?

Mielestäni avointa blogia voi kirjoittaa monella tapaa, mutta pitää olla rehellinen niille ihmisille, joista sitä kirjoittaa ja kunnioitaa heidän itse määräämiään yksityisen määritelmiä. Minä en kuitenkaan ehdottomasti kannata yksityisen lakaisua maton alle, jonain salattavana ja pelottavana. Minusta se, että näin omassa blogissaan julistaa on pelottavaa manipulaatiota. Jos ihminen haluaa manipuloida, hän voi tehdä sen yhtälailla näennäisen neutraalissa blogissa (tästä varmaan kirjoititkin) kuin henkilökohtaisia asioita käsittelevässä. Kaikki henkilökohtaisesta kirjoittaminen ei nähdäkseni ole manipulaatiota yhtään sen enempää kuin kaikki puhekaan.

Hurina kirjoitti...

Blogistani löytyy nyt myös laaja, henkilökohtainen, ihmissuhdepitoinen tunnevastine tähän kirjoitukseesi. ;)

Sven Laakso kirjoitti...

"Eikö tämä kirjoitus ole manipulaatiota? "

Ei minusta, noiden määritelmien mukaan. Koska päämääräni on lähinnä sanoa nuo asiat ja keskustella niistä.

Kirjoittaja, joka kokee, että puhun nyt hänestä, ajattelen häntä, saattaa ottaa tämän henkilökohtaisena viestinä. Viesti on kuitenkin hyvin selkeä, ei edes vihjaileva.

Lähinnä näen tämän merkinnän keskustelun avauksena ja jatkopohdiskelun aiheena. Toivon keskustelua, koska en usko ymmärtäväni tai hahmottavani tätä kysymystä ihan perusteellisesti. Luultavasti unohdan ja jätän paljon huomiotta.

Myöskään en tarkoita, etten itse milloinkaan manipuloisi ketään, vaikken tarkoituksellisesti siihen pyrikään.

Aavistan melko selkeästi tämän aiheen filosofisen vaikeuden ja syvyyden.

Sven Laakso kirjoitti...

Luultavasti täytyy erottaa toisistaan interaktiivinen manipulaatio ja yksisuuntaiten manipulaatio.

Kun valtamedia manipuloi kansan mielipidettä se on yksisuuntaista. Oletetaan, että kansa voi manipuloida valtaa vain muuttamalla kulutustottumuksiaan, vähentämällä tai lisäämällä suosiota. Vallankumous on toisenlainen strategia, ja sen uhka voi olla manipulaatiota.

Blogeissa manipulaation täytyy toimia kaksisuuntaisuuden ehdoin, jos keskustelu kommenttipalstalla on mahdollista. Manipulaation täytyy onnistuakseen ylittää keskustelijoiden tiedolliset perusteet niin, että keskustelua manipulaation kannalta olennaisista piirteistä ei synny. Blogivalta perustuu asiantuntemukseen, kun mediavalta perustuu puhtaasti politiikkaan.

Jos manipulaatio suuren asiantuntemuksen turvin onnistuu, sitä vastustaakseen on pakko keksiä älyllinen vastalääke.

Älyllisen vastalääkkeen keksiminen taas perustuu ennen muuta retoriseen kykyyn. Tosiasiat ovat nykyään yleensä helposti tarkistettavissa ja saatavilla (tai niiden puuttuminen on osoitettavissa), mutta kyky tuottaa tosiasioiden (tai niiden puutteen) pohjalta todeistusvoimaista, henkevää, argumentaatiota on aivan yhtä aniharvinaista kuin Aristoteleen aikana.

Tieto itsessään on aivan voimatonta ilman retoriikkaa. Henki on puhdasta retoriikkaa, mutta se nojaa kaiken aikaa todelliseen tietoon.

Vilpitön henki ilmaisee avoimesti päämäärät, joihin retoriikalla pyritään: mitä halutaan kumota, mitä todistaa. Halutaan esimerkiksi todistaa sielun olemassaolo, sielun kuolemattomuus, planeettojen suhteellinen liike tai muuta tarpeellista. Tämä voi olla myös yhtä kuin henkilökohtainen päämäärä: mutta se ei ole salattu.

Vilpillinen henki pyrkii tiedon ja retoriikan avulla manipulaatioon: käyttää tietoa salattujen henkilökohtaisten päämäärien saavuttamiseen. Salatut henkilökohtaiset päämäärät ovat aina hyvin yksinkertaisia: saavuttaa vapaus palkkatyöstä ja yhteisistä velvollisuuksista, hankkia taloudellista etua suhteessa toisiin ihmisiin, hankkia kunniaa, jota seuraa edelliset, hankkia moninaisuus erottisissa kohteissa jne.
Vilpilliselle nämä asiat ovat itsessään päämääriä, ja ne saavutettuaan, vilpillinen lakkaa ponnistelemasta näiden päämäärien kannalta turhien tai ristiriitaisten päämäärien hyväksi, sen mukaan kuinka havaitsee ne hyödyttömiksi. Siksi vilpillisen toiminta riippuu kokonaan toisista ihmisistä, jotka viimekädessä palkitsevat tai kieltäytyvät palkitsemasta.

Mikko kirjoitti...

Jos taiteellinen käsittelytapa mahdollistaa totuuden puhumisen, eikö se tarkoita myös, että viestijä ajattelee totuuden olevan paljaana liian karvas. Eikö tämäkin ole manipulaatiota?

Riippuuko tyylilajin valinta totuuden aihepiiristä? Aforismi on ehkä ovelin totuuden puhumisen muoto.

Sven Laakso kirjoitti...

En ole varma mistään mikä liittyy tähän aihepiiriin.

Tulipahan todettua että on vaikea aihe tämä manipulaatio.

Taiteellinen käsittelytapa mahdollistaa ilmiöiden eristämisen. Suoraa puhuminen ei aina ilmaise erityisen hyvin sitä mikä on olennaista (minulle).

Sven Laakso kirjoitti...

En ole varma mistään mikä liittyy tähän aihepiiriin.

Tulipahan todettua että on vaikea aihe tämä manipulaatio.

Taiteellinen käsittelytapa mahdollistaa ilmiöiden eristämisen. Suoraa puhuminen ei aina ilmaise erityisen hyvin sitä mikä on olennaista (minulle).

Hae tästä blogista

"Käymälässä en käynyt, mutta ostin kokoelman runoja. Eikö se ole yksi ja sama?"
- Kejonen

"Minä puhun hyveestä, en itsestäni, ja kun moitin paheita, moitin ennen muuta omiani."
- Seneca

"käymälässä aamuisin kuolemanjälkeistä peliä"
- Krivulin

Blogiarkisto

Tietoja minusta

svenlaakso (at) yahoo.com